images
UN
UN
ေကာင္းစားေရးဟု ဆိုပါလွ်င္ . . .
ေမာင္ဆန္းေဌး(ဇလြန္) Wednesday, 11 January 2017
ကမၻာက ဟုတ္ႏိုးႏိုး
သူခိုးက 'လူလူ'ဟစ္သလို
အမ်ဳိးခ်စ္တဲ့ဟန္နဲ႔
တန္ျပန္ကာ ျပည္သူမ်ားကိုလ
အပူပြားေစပင္။
ေဒသတြင္း
အခ်င္းခ်င္းဗိုလ္က်
လိုတာမရရင္ ရန္မူ
အာခံသူ အသက္ေပ်ာက္
ဆက္ေၾကးေကာက္ လူသစ္စု
မူးယစ္မႈေဖာက္ကား
ေျပာက္က်ားစနစ္ပံုသြင္း
ျပည္တြင္းစစ္ဆင္။
လူမ်ဳိးေကာင္းစားေရး
ေဇာင္းေပးလို႔ အျမဲေၾ<ြကးေၾကာ္
လြဲေခ်ာ္သေလ လက္ေတြ႕ျပ
သက္ေသက မပီျပင္
သူတို႔ပင္ ေကာင္းစား။
အၿငိဳးကိုပယ္
အမ်ဳိးတကယ္ခ်စ္ရင္ျဖင့္
စနစ္သစ္ေဖာ္ေဆာင္စဥ္မွာ
ေလ်ာ္ေအာင္ပါဝင္ညိႇလို႔
ကိုယ့္ဇာတိ ကိုယ့္ေဒသတြက္
တက္ၾ<ြကစြာ လက္တြဲ
အတၱစြဲကို ေရွာင္
ျပည္ေထာင္စု အသိမွန္ပါမွ
အမိျမန္မာ ျပည္ေတာ္သာလို႔
ရည္ေမွ်ာ္ရာ ပန္းတိုင္းပြင့္မယ္
(ကြယ္) လန္းစြင့္စြင့္ၾ<ြကား။ ။