images
UN
UN
မုိင္းေငါ့တပ္စခန္း လံုျခံဳေရးတိုးျမႇင္႔
ူယူဒီေန Wednesday, 11 January 2017
နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မုိင္းေငါ့တပ္စခန္း တို႔ကို TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးတိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး က ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕အနီးပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ဝုိက္တြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက နယ္ေျမလုံျခံဳေရးကို ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔ ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ကနမ့္ဆန္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္မီတာ ၁၃ဝဝခန္႔အကြာသုိ႔ အေရာက္၌TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအင္အား ၂ဝ ခန္႔ ႏွင့္ ထိေတြ႕တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ည ၇ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရန္သူ မ်ားေတာင္ဘက္သုိ႔ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ ဆုတ္ခြာသြား သည့္ရန္သူ႕ေနာက္သုိ႔ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက လုိက္လံရွင္းလင္း စဥ္ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕အဝင္ရွိ မန္ခိုက္နတ္စင္ကုန္း တစ္ဝုိက္၌TNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ေခတၱ ေျခကုပ္ယူ၍ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ထပ္မံပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ မိမိဘက္မွ ျပန္လည္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာ ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ရန္သူ႕ပစ္ခတ္မႈရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။
ထုိ႔ျပင္ ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြငTNLA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ နမၼေဝါရပ္ကြက္အနီးရွိ တာဝါတုိင္ ကုန္းေနရာႏွင့္ ပတၱျမားေစတီေနရာတုိ႕မွ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕အတြင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္လက္ဖက္ေျခာက္စက္႐ုံေနရာသုိ႔ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ ငယ္မ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ မိမိဘက္မွ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ည ၇ နာရီ ၅၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ရန္သူ႕ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္မႈ ေခတၱရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။
၄င္းအျပင္ ရန္သူအေနျဖင့္ ည ၈ နာရီခြဲမွစတင္၍ ၁ဝ မိနစ္ခန္႔ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕အတြင္းသုိ႔ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ မၾကာခဏ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္လ်က္ရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္ ေၾကာင္းက နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕လုံျခံဳေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ေနရ ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိ႔အတူ ၄င္းေန႔ ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္ခန္႔တြင္လည္း ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မုိင္းေငါ့တပ္စခန္းအားTNLA အၾကမ္းဖက္ေသာင္း က်န္းသူအင္အား ၅ဝ ခန္႔က ၆ဝ မမစိန္ေျပာင္း၊ ြၽဏြ ၊ စက္လတ္ မ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ စခန္းရွိ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းက ျပန္လည္ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ခဲ့ရၿပီး လုံျခံဳေရးတုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ရန္သူလာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား၊ ေခတၱအေျချပဳလ်က္ရွိသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္း က်င္တစ္ဝုိက္တို႔အား တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမရွင္း လင္းေရးမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။