images
UN
UN
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးက႑မ်ားမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးက႑ျဖစ္
ေမလြင္ Thursday, 12 January 2017
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အစ ဧၿပီမွဒီဇင္ဘာအထိ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးက႑မ်ားမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးက႑ျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ က႑ ၁၂ ခုတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ က႑ခုနစ္ခု ၌သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွိေသးသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ႏုိင္ငံ ၄၇ ႏုိင္ငံရွိၿပီး တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတုိ႔က အမ်ားဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည္။
စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑တြင္ကန္ေဒၚလာသန္း ၆ဝဝ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး အိမ္ၿခံေျမငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၆ဝ ေက်ာ္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေဒၚလာ ၉၇ သန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းတြင္ ေဒၚလာ ၈၆ သန္းႏွင့္ အျခား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၅၄ သန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားကာ အဆိုပါက႑မ်ားထဲမွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကိုးလအတြင္း ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔လာေရာက္၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၅ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။