images
UN
UN
အခမဲ့ဂေဟဆက္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်မည္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္(၆)လသင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိပါက ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္
ဇာညီသစၥာ Thursday, 12 January 2017
နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ အခမဲ့ ဂေဟဆက္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္(၆)လ သင္တန္းတက္ ေရာက္ခြင့္ရရွိပါက သင့္ေလ်ာ္ သည့္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ ေအာက္ရွိ နည္းပညာ၊ သက္ေမြး ပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တိုးတက္ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း(ရတနာစီမံကိန္း) တို႔ပူးေပါင္း၍ဂေဟဆက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂)အား ဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။အဆုိပါဂေဟဆက္သင္တန္းအား ယခုလ ၃ဝရက္တြင္ ရတနာ ဂေဟဆက္နည္းပညာသင္တန္း ေက်ာင္း (ယခင္စက္ပစၥည္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းပညာသင္ ေက်ာင္း၊ (ေအာင္ဆန္း)ေက်ာင္း ဂိတ္မွတ္တိုင္အနီး)ေအာက္မဂၤလာဒံု လမ္းမႀကီး စဥ့္ငူရပ္ကြက္ အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္သည္။ ဂေဟဆက္သင္ တန္းအမွတ္စဥ္(၂)တြင္ သင္တန္း သား ၁၅ဦးအား အခမဲ့လက္ခံ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္(၆)လ သင္ တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိပါက သင့္ ေလ်ာ္သည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အခမဲ့ဂေဟဆက္ သင္တန္းသုိ႔ သတ္မွတ္အရည္ အခ်င္းႏွင့္ျပည့္မီသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထား သူသည္ နဝမတန္းေအာင္ျမင္ထား ၿပီး အေျခခံအဂၤလိပ္စာ နားလည္ သူျဖစ္ရန္၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္း မြန္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာက်န္းမာေရးရွိရန္၊ သင္တန္း တက္ခြင့္ရေသာေန႔တြင္ အသက္ (၁၈ႏွစ္)ျပည့္ၿပီး အသက္(၃၅ႏွစ္) ထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရန္ လုိအပ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ သင္တန္းအား လုပ္ငန္းခြင္ကြၽမ္း က်င္သူမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ား အား အသိအမွတ္ျပဳေအာင္လက္ မွတ္မ်ားထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရတနာဂေဟဆက္နည္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ တက္ ေရာက္ခြင့္ရသူမ်ားသည္ သင္တန္း ေၾကးအခမဲ့ျဖစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ ေအာင္လက္မွတ္ရ ထူးခြၽန္ေသာ သင္တန္းသားမ်ားကို လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္း ေျခာက္လ တက္ႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္။ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိပါက ရတနာ စီမံကိန္းမွ သင္တန္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္သင္တန္းသားအတြက္ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းခြင္ ေဘး အႏၲရာယ္ကာကြယ္ေရးဝတ္စံု (Personal Protective Equipment) အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကိုမူ သင္တန္းသားမွ ကိုယ္တိုင္ က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အခမဲ့ဂေဟဆက္ သင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရတန ဂေဟ ဆက္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း)တြင္ ယခုလ ၉ ရက္ မွစ၍ နံနက္ ၉နာရီခဲြမွ ညေန ၄ နာရီအတြင္း ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား (၁.၅လက္မ x၂လက္မ) ေရာင္စံုဓာတ္ပံုငါးပံု၊ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ ပညာအရည္ အခ်င္းအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံ ခ်က္တို႔ႏွင့္အတူ အဆိုပါသင္တန္း ေက်ာင္းတြင္ ယခုလ ၂ဝရက္မွ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ားကိုသိရွိလိုပါက ရတနာဂေဟ ဆက္နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ေအာင္ဆန္း)ဖုန္းဝ၁-၆၄၅၇၅၉ သို႔ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။