images
UN
UN
ျပာသိုလမွာ ခ်မ္းေအးသည္
မၾကြယ္ၾကြယ္ Thursday, 12 January 2017
ကြ်န္မသားသမီးေတြ မူလတန္း ေက်ာင္းသားအရြယ္က စာသင္ရာတြင္ ျပာသိုလ မွာ ခ်မ္းေအးသည္ ခြာညိဳပန္းနံ႔ေမႊး၏ ဟူ၍ ဖတ္စာတြင္ ပါခဲ့၊ ဖတ္ခဲ့တာကို မွတ္မိေနပါသည္။ ယခုျပာသိုလေရာက္ ၿပီ။ စာထဲမွာပါသည့္အတိုင္း ခ်မ္းလွ ပါ၏။
ေရွးေခတ္က စာဆိုေတာ္မယ္ေခြ အမည္ခံဆရာမႀကီးက ျပာသုိလႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး-
မီးပူပူကင္မဝသည့္၊လျပာသိုေဆာင္း ထည္ေပါင္းမွေဗာင္ရာ ျခံဳေလေအးက၊ ၾကက္သည္းေတြႏွင့္ ဟူ၍ျပာသိုလခ်မ္း ေၾကာင္းကို စာဖြဲ႕ခဲ့ပါသည္။ ျပာသိုလ ခ်မ္းလွေသာေၾကာင့္ မီးကင္လို႔လည္း မေအး၊ ေစာင္ေတြထပ္ထပ္ (ေရးသူက ေတာ့ ေဗာင္ရာ)လို႔ေရးထားသည္။ ျပာသုိ အခ်မ္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္ခဲ့၏။
ျပာသိုလသည္ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ား ေခတ္က ဓားေရး၊ လွံေရးျပျမင္းစီးၿပိဳင္ ျပၾကသည့္လျဖစ္ေပသည္။ သူရဲေကာင္း တို႔သည္ ေၾကာ့ေပ့ လွေပ့ သန္စြမ္းေပ့ ဟူေသာ ျမင္းႀကီးကိုစီးၿပီး လက္တြင္ လွံတံကို ကိုင္ထား၏။ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ေနရာတြင္ ျမင္းကိုရပ္ေစကာ လက္မွ လွံတံျဖင့္ သူ၏အထက္ထိုးရမည့္ အခ်က္ က်ေနရာကို လွံႏွင့္ ပစ္ထိုးလိုက္ေတာ့ သည္။ သတ္မွတ္သည့္ခ်က္က်ေနရာကို ထိမိပါက ၿပိဳင္ကြင္းတစ္ကြင္းလံုး ဆူညံ သံေတြလႊမ္းသြားေတာ့သည္။ ေအာင္ႏိုင္ သူ သူရဲေကာင္းထံပဝါပစ္ေပးသူ၊ ေခါင္း တြင္ပန္ထားသည့္ပန္းကို ပစ္ေပးသူ၊ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ဆုေတာ္ စသည္တို႔ျဖင့္ မ်က္ႏွာပြင့္လွေပေတာ့သည္။
စစ္ေျမျပင္မသြားမီ ေလ့က်င့္ေရး ကြင္းမွာ စစ္သူရဲေကာင္းတုိင္းျပည္ ကာ ကြယ္မည့္ ဇာနည္ေယာက်္ားတို႔၏စြမ္း ရည္ျပပြဲျဖစ္ေလသည္။ စာဆိုေတာ္မဟာ အတုလမင္းႀကီးက အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊဝဥကင္းနန္းရင္ျပင္မွာ လွံရင္းျမင္းခင္း၊ သဘင္က်င္းလို႔ ရာမင္း ထြက္စံ ဗိုလ္ညီလာခံေသာအခါ ဟူ၍ ျမင္းခင္းသဘင္အတြက္ စာဖြဲ႕ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔က်င္းပသည့္လကား ျပာသိုလျဖစ္ ၏။ ျမန္မာတို႔အထိမ္းအမွတ္ထားေသာ လျဖစ္ပါသည္။
ဘာသာေရးဘက္က ၾကည့္လွ်င္ ျပာသိုလကို ကႆပညီေနာင္ရွင္တစ္ ေထာင္ေန႔ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖိုး ထားၾက၏။
မဟာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၃ ခုႏွစ္ ကဆုန္ လျပည့္ေန႔တြင္ ေဂါတမဘုရားရွင္ပြင့္ ေတာ္မူခဲ့၏။ ေက်းဇူးရွိဖူးေသာပဥၥဝဂၢီတို႔ အား မိဂဒါဝုန္ေတာတြင္ ဝါဆိုလျပည့္ ေန႔၌ ဓမၼစၾကာတရားကိုေဟာေတာ္မူခဲ့ ၏။ထိုတစ္ဝါတြင္းလံုးပင္ဘုရားရွင္သည္ ယႆသူေဌးသားႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအပါ တို႔အား တရားရေစခဲ့၏။ ထိုဝါတြင္းမွာ ပင္သံဃာရတနာေပၚလာၿပီးသံဃာေတာ္ ၆ဝဝန္းက်င္ထြန္းေပၚခဲ့၏။ ပဥၥဝဂၢီမ်ားက ငါးပါး၊ယႆသူေဌးသားႏွင့္ အေပါင္းပါ က ၅ဝ ေက်ာ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တန္ေဆာင္ မုန္းလျပည့္ေန႔တြင္ ဥ႐ုေဝလေတာသို႔ ၾ<ြက ေတာ္မူပါသည္။ အဆိုပါေတာတြင္ ဥ႐ု ေဝလကႆပ-ဟု အမည္တြင္ေသာ ရေသ့ႀကီးတစ္ဦးရွိ၏။ သူ႔တြင္ တပည့္ ၅ဝဝ ရွိေလသည္။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ႀကီးက ဥ႐ုေဝလကႆပ၏ မိစၧာ အယူကိုစြန္႔လႊတ္စိမ့္ေသာငွာ ဗ်ာဒိတ္ ေပါင္း ၃၅၁၆ မ်ဳိးျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ပါ ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို ရဟႏၲာဟု ယံုၾကည္ေနေသာဥ႐ုေဝလကႆပက ဒီ ရဟန္းႀကီးဟာ တန္ခိုးေတာ့ႀကီးသား၊ ဒါေပမဲ့ ငါ့လိုရဟႏၲာမဟုတ္ေသးဘူးဟူ၍ ယံုၾကည္ထား၏။
ဘုရားရွင္က ရေသ့ေတြေမႊး၍မရ ေသာမီးဖို ၅ဝဝ ကို တစ္ၿပိဳင္နက္ေမႊးႏိုင္ ၏။ ၿငိႇမ္း၍မရေသာမီးဖို ၅ဝဝကို တစ္ ၿပိဳင္နက္ၿငိမ္းေပး၏။ ဇမၺဴဒိပ္ကြၽန္းဦးရွိ ဇမၺဳသေျပပင္မွ အသီးကို ဆြမ္းစားမီ ယူ ေပးခဲ့၏။ မီးတင္းကုပ္မွ ေျ>ြမနဂါးကို ႏွိမ္ နင္းေပး၏။ ထင္းျခမ္း ၅ဝဝ ကို တစ္ၿပိဳင္ နက္ခြဲေပး၏။ ေပါင္း ၃၅၁၆ မ်ဳိးျပပါ ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ကို ရဟႏၲာမဟုတ္ ဟုယံုေနဆဲတြင္ ဘုရားရွင္က
ဥ႐ုေဝလ ကႆပရေသ့ႀကီးအား-
- သင္သည္ အာသေဝါကုန္းခန္း ေသာ ရဟႏၲာမျဖစ္ေသး။
- သင္သည္ အရဟတၱမဂ္ရသူ မဟုတ္ေသး။
- သင္သည္ အရဟတၱမဂ္၊ အရ ဟတၱဖိုလ္ရႏိုင္ရန္ မွန္ကန္ေသာ အက်င့္မရွိေသး
ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ေသာ အခါမွသာ ကႆပရေသ့ႀကီးအေလွ်ာ့ေပး၏။ ဘုရား ရွင္၏ ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္ကို လုိက္နာပါမည္။ ဘုရားရွင္၏တပည့္လုပ္ ပါမည္ဟူ၍ေျပာရာ ဘုရားရွင္က ''သင့္ တြင္ ေနာက္ပါ ၅ဝဝ ရွိ၏။ သူတို႔၏ သေဘာကိုေမးပါဦး''ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ အခါ တပည့္ရေသ့ ၅ဝဝ က သူတို႔သည္ မီးတင္းကုပ္က ေျ>ြမနဂါးႏွင့္ အတူေန သည့္အေၾကာင္းကစ၍ပင္ ဘုရားရွင္ ထံတြင္ တပည့္ခံလိုပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ ထားၾကသည့္အတြက္ ရေသ့၅ဝဝလုံးပင္ သူတို႔၏ ရေသ့အသုံးအေဆာင္တို႔ကို ျမစ္ အတြင္းသို႔ ပစ္ခ်လိုက္ေတာ့သည္။ ဥ႐ု ေဝလကႆပႀကီးပါ အားလုံးဧဟိဘိကၡဴ ဟု ေခၚေတာ္မူလိုက္သည့္အတြက္ သိမ္ မဝင္ရဘဲ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရဟန္းေတာ္ မ်ားအျဖစ္ သကၤန္းပရိကၡရာစုံလင္စြာျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္သြားၾက၏။
ဥ႐ုေဝလ ကႆပႀကီးတြင္ ညီႏွစ္ ဦးရွိ၏။ တစ္ဦးက ဂယာမွာေန၍ ဂယာ ကႆပ၊ တစ္ဦးက ေနယဥၥယာျမစ္ကမ္း နားတြင္ေန၍ နဒီကႆပဟု တြင္၏။ သူတို႔တြင္တစ္ဦးကတပည့္ ၃ဝဝ၊ တစ္ဦး က တပည့္ ၂ဝဝ ရွိ၏။ ျမစ္အတြင္းေမ်ာ လာေသာ ရေသ့ပရိကၡရာတို႔ကို ေတြ႕ေသာ ညီႏွစ္ဦးႏွင့္ တပည့္ ၅ဝဝ တို႔သည္ ဥ႐ု ေဝလကႆပမည္သို႔ျဖစ္ပါလိမ့္ဟု ေတြး ၿပီး အစ္ကိုႀကီးဆီ လာခဲ့ၾက၏။ ရေသ့ ၅ဝဝ လုံးပင္ ဧဟိဘိကၡဴရဟန္းေတြျဖစ္ ကုန္ၾက၏။
ဥ႐ုေဝလကႆပႏွင့္ညီျဖစ္သူ ဂယာ ကႆပ၊ နဒီကႆပႏွင့္ ေပါင္းေနာက္ပါ ၁ဝဝဝ ေသာ ရေသ့တို႔ကို ဘုရားရွင္က ၁ဝ၃ ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ေန႔တြင္ ဆင္ဦး ကင္းႏွင့္တူသည့္ ဂယာသီသ ေက်ာက္ဖ်ာ ႀကီးေပၚ၌ အာဒိတၱပရိယာယသုတၱန္ကို ေဟာေတာ္မူေသာအခါ ရေသ့ေခါင္း ေဆာင္ သုံးဦးႏွင့္ ေနာက္ပါ ၁ဝဝဝတို႔ပါ ရဟႏၲာႀကီးေတြ ျဖစ္သြား၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ ဗုဒၡဘာသာဝင္ေတြအေနျဖင့္ ျပာသို လျပည့္ေန႔ကို ကႆပညီေနာင္ရွင္ ၁ဝဝဝ ေန႔ဟူ၍ သတ္မွတ္ဂုဏ္ျပဳၾကပါသည္။
ျပာသိုလသည္ ျမန္မာမႈနယ္ပယ္တြင္ ဤသို႔လွ်င္ အမွတ္တရေန႔ေတြအျဖစ္ ဘုရင္မင္းျမတ္ကိုယ္တုိင္ အားေပးခ်ီးျမႇင့္ ေသာ ဓားေရး၊လွံေရး၊ျမင္းေရး၊ဆင္ေရး ေလ့က်င့္ပြဲက်င္းပေသာလအျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ ဘာသာေရးနယ္ပယ္တြင္ ထို ေခတ္ထိုပတ္ဝန္းက်င္ဝယ္ တန္ခိုးၾသဇာ ႀကီးလွသည့္ဥ႐ုေဝလကႆပႏွင့္ေနာက္ ပါ ၁ဝဝဝ တို႔ပါ ဗုဒၡဘာသာဝင္သို႔ ကူး ေျပာင္းျခင္း၊ ဧဟိဘိကၡဳ၊ ရဟန္းေတြသာ ျဖစ္ရျခင္း၊ တရားတစ္ႀကိမ္ေဟာ႐ုံမွ်ျဖင့္ ရဟႏၲာေတြျဖစ္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပာသိုလ ျပည့္ေန႔ကို ကႆပညီေနာင္ရွင္ ၁ဝဝဝ ေန႔ဟူ၍လည္း စြဲမွတ္ထားၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းသည္ ကြၽန္ ဘဝတြင္ ႏွစ္၁ဝဝဝန္းက်င္ေနခဲ့ရ၏။ မ်ဳိး ခ်စ္ပုဂိၢဳလ္ေတြ သူရဲေကာင္းေတြေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ရာ ထိုေန႔သည္ ၁၃ဝ၉ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ေန႔ျဖစ္ပါ သည္။ (ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္) ျပာသိုလေလာက္ ေပ်ာ္ရတဲ့လမရွိေအာင္ ပင္ဟု ဆိုရေတာ့မည္။
ဒီဘက္ေခတ္တြင္ အကယ္ဒမီမ်ား ရွင္ စာေရးဆရာ ဒါ႐ိုက္တာဆရာႀကီး ဦးသုခက မိခင္ေမတၱာသည္ ေအးျမလွ ပါ၏။
ထိုေအးျမမႈရွိေသာလမွာ ျပာသိုလ ျဖစ္ေပရာ ျပာသိုလျပည့္ေန႔ကိုအေမေန႔ ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ တတ္ၾက၏။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆရာႀကီး ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္က ဆရာႀကီးဦးသုခ၏ ၾသဝါဒကိုလိုက္နာၿပီး ယေန႔ကာလထိပင္ မႏၲေလး အေမေန႔ကို က်င္းပဆဲျဖစ္ပါ၏။
အေမဆိုသည္မွာလည္း ဦးထိပ္ထား ရသည့္ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သည္။ စကားေျပာရာ တြင္ပင္ မိဘႏွစ္ပါးဟူ၍ မိခင္ကိုအရင္ သုံးစြဲေျပာခဲ့ၾက၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားတို႔၏ ဓေလ့လိုျဖစ္ေနေသာ အသုံးျဖစ္သည္။ စစ္ထြက္ေယာက္်ား သည္ မိခင္၏ထဘီကို အနည္းငယ္ျဖတ္ ၿပီး အိတ္တြင္ထည့္ျခင္း၊ နားတြင္ခ်ည္ ထားျခင္း ဓေလ့တို႔ ေရွးျမန္မာတို႔ လုပ္ ေလ့ရွိၾက၏။ ယခုေခတ္လည္း လုပ္သူ တို႔ရွိခ်င္ရွိႏုိင္ပါမည္။ မိခင္၏ေမတၱာျဖင့္ ေဘကင္းသည္ဟု ယုံၾကည္ၾက၍ျဖစ္ပါ သည္။
မိခင္ကိုအေလးအျမတ္ျပဳေသာ ျမန္မာ တို႔သည္ အင္မတန္မွေအးလွေသာလတြင္ မိမိကိုယ္တုိင္၏ ၾကံ့ခိုင္ေရးကိုယ္ခံပညာ အတြက္ မိမိႏိုင္ငံ၏ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ၾကသည့္ အစဥ္အလာရွိၾကေပ ရာ ယေန႔လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး ကိုအလစ္ေခ်ာင္းၿပီးစားခြက္ႏႈိက္လိုေသာ အေနာက္အရပ္ကလူ၊ အေရွ႕အရပ္ကလူ၊ အေနာက္အေရွ႕မဆိုသာေသာ အလစ္ယူ ခ်င္သူတို႔က ျမန္မာ၏မမွန္သတင္းေတြ ကို ကမၻာသိေအာင္ ျဖန္႔ေဝေနၾက၏။ အထင္ႀကီးေလးစားအားကိုးရေသာ ကမၻာ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွ ပုဂိၢဳလ္တို႔ပင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကို အထင္လြဲေနၾကေလၿပီ။
ျမန္မာသည္ သူတစ္ပါးပိုင္နက္ကို မက်ဴးေက်ာ္တတ္၊ သူတစ္ပါးတို႔အား သိကၡာက်ေစရန္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိတတ္၊ ဗုဒၶျမတ္စြာအဆုံးအမအတိုင္း ေနတတ္က်င့္တတ္ပါသည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကြၽန္မျဖစ္ေရးအတြက္ ယေန႔လူတိုင္း ဤ တာဝန္ကိုသိေနသူေတြျဖစ္ၾက၏။ အလွည့္ က်လွ်င္ မႏြဲ႕ၾကစတန္းဆိုသကဲ့သို႔ က်ား-က်ား မ-မအမိႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ က်ရာ တာဝန္ေတြ ယူခဲ့ဖူးၾကေလၿပီ။ ဓားေခတ္၊ ေလွ၊ လွည္းေခတ္မွတစ္ဆင့္ အိုင္တီ ေခတ္၊ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ေခတ္ႀကီး ေရာက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာစိတ္ဓာတ္ ကား အထိမခံစိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေပရာ ေအး လွေသာျပာသိုလတြင္ ေစာင္ရာေထာင္ ႏွင့္ေကြးရင္း က်ဴးေက်ာ္သူေတြကို ဘယ္ လိုတြန္းလွန္မယ္ဟူ၍ စဥ္းစားထားၾက ပါစို႔ ဟူ၍သာ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ရပါ သည္။ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္သည္ ျပာသိုလ ကဲ့သို႔ ထာဝစဥ္ေအးျမပါေစသတည္း။