images
UN
UN
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္အထိ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့
ေမလြင္ Thursday, 12 January 2017
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကုန္အထိ ဟုိတယ္ ႏွင့္ခရီးသြားက႑အတြင္း ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။
၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လအထိ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြား က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၂၅၄၃ ဒသမ ၅၉၁ သန္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၃ ဒသမ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ)တြင္ လာ မည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပည္ပခရီးသြား ခုနစ္သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ရန္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း မွ ရရွိေငြေဒၚလာ ကုိးဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ ငန္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဟုိတယ္ ႏွင့္တည္းခုိရိပ္သာ၊ ခရီးလွည့္လည္ ေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္ အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ားကုိ တုိးတက္ခြင့္ျပဳေပးသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ဒုတိယကာလတုိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ကာလအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသ အလုိက္ ဆြဲေဆာင္မႈေနရာမ်ား၊ ခရီးသြားေနရာေဒသမ်ား ဖန္တီး ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာခရီး သြားမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းမႈ မထိခုိက္ေစျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မပ်က္စီး မေပ်ာက္ကြယ္ေစျခင္း၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစျခင္း၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။