images
UN
UN
စိုက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ားႏွင္႕ဆုိင္သည္႕ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္မည္႕စက္မႈဇုန္ု ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တည္ေဆာက္မည္
Thursday, 12 January 2017
ျမန္မာလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ လယ္ယာထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ေနရာတည္း၌ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ ရြယ္ကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား ႏွင့္ဆုိင္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည့္ စက္မႈဇုန္တစ္ခုကို ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း၌ တည္ေဆာက္ သြားမည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ရည္ရြယ္ကာ အလယ္အလတ္တန္းစားအဆင့္ရွိ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အနာဂတ္ တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ေဖာ္ ေဆာင္ရာ၌ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း မွာ မျဖစ္မေန ဦးစားေပးရမည့္ က႑ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳး ေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို တစ္ေနရာ တည္းတြင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းအပါအဝင္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား ပါဝင္သည့္ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
အဆုိပါစက္မႈဇုန္ကို ေျမာင္းျမ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ တည္ေဆာက္သြား မည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ သန္း အကုန္အက်ခံတည္ ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ျမန္မာလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ား ပိုင္ေကာ္ပိုေရးရွင္းက အတည္ျပဳ ထားသည္။ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ မည့္ေနရာႏွင့္ဆက္သြယ္မည့္လမ္း မ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ရန္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အေထာက္အပံ့ ရရွိရန္အတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာလယ္ယာစီးပြားေရး အမ်ားပိုင္ေကာ္ပိုရွင္းမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးရဲ မင္းေအာင္က လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းကို အထူးျပဳသည့္ စက္မႈဇုန္ျဖစ္လာေစရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ စိုက္ ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ ကုန္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္ လုပ္သြားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထား ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံ မ်ားမွ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္ဟုလည္း သိရ သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးသည္ဟု သိရသည္။