images
UN
UN
သေႏၶတားေဆးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားအခမဲ့ေပးေဝရန္ ဖိလစ္ပုိင္သမၼတ ဒူတာေတး ညႊန္ၾကား
ေနာင္ေနာင္ Thursday, 12 January 2017
သေႏၶတားေဆးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ လက္လွမ္းမမီမတတ္ႏိုင္ သူ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အမ်ဳိး သမီး ေျခာက္သန္းခန္႔အား သေႏၶ တားေဆးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးရန္ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို သမၼတဒူတာေတးက ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသား လူ တန္းစားမ်ားအၾကား မလိုခ်င္ဘဲရ လာသည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈအေရ အတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခ်င္သည့္ အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဒူတာ ေတးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒူတာ ေတး၏ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္သည္ ႐ုိမန္ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း၏ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္မႈကုိရင္ ဆုိင္ရဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
ဒူတာေတးမတိုင္မီ ယခင္ သမၼတလက္ထက္တြင္လည္း တိုင္း ျပည္အတြင္း၌ သေႏၶတားပစၥည္း မ်ား အသုံးျပဳခြင့္ကုိတရားဝင္ျဖစ္ ေစသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုအတည္ ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ဖူးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ ေရးအုပ္စုမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္တရား႐ုံးခ်ဳပ္က သေႏၶတားေဆးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား သုံးစြဲျဖန္႔ခ်ိခြင့္ကို ယာယီပိတ္ပင္ ထားရန္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၌ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒကုိ အစုိးရက ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။ Pew Research Center မွ ေဖာ္ျပသည့္စာရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဖိလစ္ပုိင္ လူဦးေရ၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈ဝ ေက်ာ္ သည္ ႐ုိမန္ကက္သလစ္ဘာသာ ဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သေႏၶတားေဆးႏွင့္ပစၥည္းမ်ား အခမဲ့ေပးေဝမႈသည္ မိသားစု စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆင္ ေျပေစရန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရမွ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိသည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လည္း အေရးႀကီးသည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္စီးပြားေရး စီမံကိန္းဝန္ႀကီး အာနက္စ္တုိပါနီ ယာက ေအပီသတင္းဌာနသို႔ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဖိလစ္ ပိုင္အစုိးရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တြင္ ၂၁ဒသမ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနခဲ့ သည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းကုိ ၂ဝ၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ ရည္မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတဒူတာေတးက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲသည့္လူမႈ အသုိင္းအဝုိင္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ သေႏၶတားပစၥည္း ႏွစ္သန္းအခမဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးေရး ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ သည္။ထို႔ျပင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ လည္း လိင္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္ ပညာေရး ဌာနမ်ားကုိလည္း ညႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း သိရသည္။အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္ဖိလစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ငံတည္း ၌သာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ကုိယ္ဝန္ ေဆာင္မႈႏႈန္းသည္ ျမင့္တက္ခဲ့ ေၾကာင္း ကုလသမဂၢကေဖာ္ျပခဲ့ သည္။