images
UN
UN
ဂ်ပန္ေရပိုင္နက္အတြင္းရွိ သႏၱာေက်ာက္တန္းရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ေသဆံုး
Thursday, 12 January 2017
ဂ်ပန္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေရပိုင္နက္အတြင္း ရွိ သႏၲာေက်ာက္တန္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ခန္႔မွာ ေသဆံုး ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။
ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရအပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားပ်က္စီး ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္ တည္လ်က္ရွိကာ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း ကမၻာ့သမုဒၵရာမ်ားအတြင္းရွိ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ား မွာ လ်င္ျမန္စြာပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕မည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ မိုင္ ၁၂ဝဝခန္႔ရွည္လ်ားသည့္ သႏၲာ ေက်ာက္တန္းမ်ားသည္ ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိသည္ဟု အတည္ျပဳထားသည္။ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္ အတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပင္လယ္ေရအပူခ်ိန္ျမင့္ တက္မႈမွာ စံခ်ိန္တင္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ဟုလည္း သိရသည္။