images
UN
UN
အသိပညာဗဟုသုတ ျပည့္စုံၾကြယ္ဝေစေရး ကေလးစာဖတ္ခန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိ
လႊမ္းသီဟ(ဝါးခယ္မ) Thursday, 12 January 2017
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပကေလးငယ္မ်ားပါမက်န္ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ အသိပညာဗဟုသုတ ျပည့္စုံၾ<ြကယ္ဝေစေရးကို ရည္ ရြယ္၍ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန႐ုံး ျပည္သူ႔စာၾကည့္ တိုက္တြင္ကေလးစာဖတ္ခန္းအား ေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ေက်ာင္းသင္ခန္းစာအျပင္ အသိပညာ ဗဟုသုတေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ကေလးစာဖတ္ခန္း၌ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္သည့္ သုတ၊ ရသစာအုပ္စာ ေစာင္မ်ား၊ ကာတြန္း၊ ႐ုပ္ျပ၊ ပန္းခ်ီစာအုပ္စာေစာင္မ်ားႏွင့္ကေလး ငယ္မ်ား လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ Óဏ္စမ္းပေဟဠိအေျဖရွာျခင္း၊ ပုံတူ ေရးဆြဲျခင္း၊ စိတ္ကူးပုံေဖာ္ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားရွိေပးေၾကာင္းသိရသည္။
ထို႔ျပင္ ဝါးခယ္မျမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာနက ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွ စာေပဖတ္႐ႈေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ မိုဘိုင္းလ္ စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လွစ္ေပးကာ စာအုပ္စာေစာင္ ငွားရမ္းေပးျခင္း၊ နယ္လွည့္ေဟာေျပာပြဲ၊ ဓာတ္ပုံျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ား ပန္းခ်ီေဆးေရာင္ခ်ယ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ပုံေျပာၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။