images
UN
UN
ျမန္မာစာေပႏွင့္ ျမန္မာ့႐ုိးရာဂႏၳဝင္ကဗ်ာထာဝစဥ္တည္တံ့ႏိုင္ပါေစ
ဧရာဝတီေမာင္ေမာင္ Saturday, 07 April 2018
စိမ္းလန္းေရႊျပည္စာေပဆုေရြးခ်ယ္ ေရးေကာ္မတီက ျမန္မာစာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဂႏၳဝင္ကဗ်ာ မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္မတိမ္ေကာေရးကို ရည္ရြယ္ေရွး႐ႈလ်က္ ကဗ်ာ၊ ဝတၴဳ၊ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ (စာပေဒသာ) စာအုပ္၊ စာမူပါဝင္သည့္ ဆုအမ်ဳိးအစား ငါးမ်ဳိးကို ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဘာသာရပ္ အသီး သီးအတြက္ စာအုပ္မ်ား၊ စာမူမ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ စာေပပညာရွင္ အသီး သီးက အားတက္သေရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ျမန္မာတို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ကပင္ ကိုယ္ပိုင္ စာေပ၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ျမင့္ျမတ္ ေသာ ဘာသာသာသနာတို႔ျဖင့္ ဝင့္ထည္ စြာ ရပ္တည္ခဲ့သည္မွာ ခိုင္မာေသာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား၊ ေက်ာက္ စာမ်ား၊ ေပစာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားက ထင္ထင္ရွားရွား သက္ေသခံလ်က္ရွိပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္စာေပႏွင့္ ဘာသာ သာသနာတို႔သည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာသာသနာမရွိလွ်င္ လူမ်ဳိးႏွင့္ ႏိုင္ငံ ပါေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏိုင္ေပသည္။
ယေန႔ အခ်ိန္အခါတြင္ တိုင္းတစ္ပါး ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ စာေပ၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ ရွင္၊ သဘင္စသည့္က႑အသီးသီးသို႔ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လာ ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ သို႔ ျဖစ္ေပရာ အမ်ဳိးသားေရး ကိုယ္ခံအား မေကာင္းလွ်င္ ျမန္မာတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ား၊ စာေပမ်ားတစ္စတစ္စ ကြယ္ေပ်ာက္ေမွး မွိန္သြားပါလိမ့္မည္။
'စာေပျမင့္မွ လူမ်ဳိးတင့္မည္' ဆို သည့္စကားရွိပါသည္။ ဂီတ၊ သဘင္၊ ႐ုပ္ရွင္စသည့္ အႏုပညာက႑အသီးသီး ၏ပင္မေရေသာက္ျမစ္မွာ စာေပ၊ ကဗ်ာ ပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ လြန္အံ့မထင္ပါ။ ျမန္မာ့စာေပ ျမန္မာ့ကဗ်ာတို႔တြင္ ျမန္မာ တို႔၏ဇာတိမာန္၊ ျမန္မာတို႔၏မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ျမန္မာတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ၊ ျမန္မာ့လူေနမႈစ႐ုိက္၊ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ ဓာတ္တို႔ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာကဗ်ာသည္ ပုဂံေခတ္က တည္းကစတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ တည္တံ့လာခဲ့သည့္ ျမန္မာကဗ်ာသည္ ခိုင္မာေသာ စပ္ထံုး စပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳသျဖင့္ ဂႏၳဝင္ ကဗ်ာဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့အစဥ္ အလာအေမြအႏွစ္ျဖစ္၍ ႐ုိးရာကဗ်ာဟူ၍ လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚသတ္မွတ္ခဲ့ၾက သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ပုဂံေခတ္က စတင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာကဗ်ာသည္ ပင္းယ၊ အင္းဝ၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ရမ္း ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္စသည့္ ေခတ္အဆက္ ဆက္တြင္ ေလးလံုးစပ္၊ လကၤာ၊ ဧခ်င္း၊ တ်ာခ်င္း၊ လြမ္းခ်င္း၊ ေမာ္ကြန္း၊ လူးတား၊ ကာခ်င္း၊ အိုင္ခ်င္း၊ ေဒြးခ်ဳိး၊ ႀတိခ်ဳိး၊ ေလးခ်ဳိး၊ ရကန္၊ ေဘာလယ္၊ ေတးထပ္ အစရွိသည့္ ကဗ်ာအမ်ဳိးအစားေပါင္း မ်ားစြာတို႔ သူ႕ေခတ္ႏွင့္သူ တိုးတက္ေပၚ ထြန္းလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
သူ႕ကြၽန္ဘဝဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အဂၤလိပ္လက္ ေအာက္က်ေရာက္သြားသည့္ ေခတ္မွာ လည္း စစ္မွန္ေသာ ျမန္မာကဗ်ာသည္
ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္းမရွိခဲ့ေစရန္ ျမန္မာ စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ားက မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၾကပါ သည္။ ¤င္းျပင္ ထိုအဂၤလိပ္လက္ေအာက္ သူ႔ကြၽန္ဘဝမွာပင္ ျမန္မာစာေပပညာရွင္ တို႔သည္၊ သံခ်ဳိ၊ ရွစ္လုံးဘြဲ႕ကဗ်ာစသည္ တို႔ကို တီထြင္စပ္ဆိုေရးဖြဲ႕ခဲ့သည့္အျပင္ ေခတ္စမ္းကဗ်ာကို တစ္ေခတ္ဆန္း ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့သည္ကိုလည္းေတြ႕ရပါ သည္။ သို႔ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာကဗ်ာသည္ ေခတ္ စမ္းကဗ်ာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျမန္မာ ကဗ်ာကို 'အ႐ိုးကုိအရြက္မဖုံးေစဘဲ' တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ၾကံေဆာင္လာခဲ့ၾက သည္ကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။
ျမန္မာကဗ်ာသည္ စိတ္ကူးယဥ္စာ မဟုတ္။ ေတာဘြဲ႕၊ ေတာင္ဘြဲ႕၊ရာသီဘြဲ႕ မ်ားသာမဟုတ္။ ရာဇဝင္မ်ား၊ ယဥ္ေက်း မႈဓေလ့မ်ား၊ ႐ိုးရာပြဲမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေက်းလက္ဓေလ့၊ စစ္ဘက္ေရးရာ၊ လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ား၊ မွတ္ သားဖြယ္ရာမ်ား၊ မင္းက်င့္တရား၊ ဆရာ့ က်င့္ဝတ္၊ တပည့္က်င့္ဝတ္၊ မိတ္ေဆြ က်င့္ဝတ္ စသည္မ်ားကိုလည္း ေနာင္ လာေနာက္သား လူအမ်ား ဖတ္၊ မွတ္၊ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ တည္တည္ခန္႔ခန္႔ ေရး သားခဲ့သည္ကိုေလ့လာေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ ¤င္းျပင္ ျမန္မာကဗ်ာသည္ ဂုဏ္၊ ရသ၊ အလကၤာစသည့္စာေပအရည္အေသြးမ်ား ႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး ဟာသရသ၊ သိဂၤါရရသ၊ က႐ုဏာရသ၊ ႐ုဒၶရသ၊ ဝီရရသ၊ ဝိဘစၧ ရသ၊ဘယာနကရသ၊ အဗၻဳတရသ၊ သႏၲ ရသ စသည့္ရသကိုးပါးကို ခံစားႏိုင္ရန္ စည္းကမ္းတက် ေရးဖြဲ႕ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ စာလုံးစာပိုဒ္ အေရအတြက္၊ ကာရန္အခ်ိတ္အဆက္၊ အသံေနအသံထားတို႔ကိုလည္း စနစ္က် စြာသီကုံးဖြဲ႕ႏႊဲ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ စကားေျပႏွင့္ ကဗ်ာ၏အဓိကကြာျခားခ်က္မွာ ကာရန္ ျဖစ္သည္။ ကဗ်ာတြင္ ဗ်ည္းသရကို အေျခခံသည့္ကာရန္ပါ၍ ဖတ္လို႔ေကာင္း၊ ရြတ္လို႔ေကာင္း၊ သီဆိုလို႔ေကာင္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာကဗ်ာတြင္ ခ်ီသံ ခ်သံ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အသုံးျပဳထားသျဖင့္ အသံလည္းသာသည္ နားေထာင္၍လည္း ေကာင္းသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ပုဂံေခတ္ကတည္းက ေပၚေပါက္ခ့ဲ ေသာ 'ျမကန္သာ'ကဗ်ာ 'ေရႊႏွင့္ယိုးမွား ပန္းစကား'ကဗ်ာ၊'သူတည္းတစ္ေယာက္ ေကာင္းဖို႔ေရာက္မူ' မ်က္ေျဖလကၤာတို႔ သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တိုင္ ေအာင္ ကဗ်ာခ်စ္သူ၊ စာခ်စ္သူ၊ ျပည္သူ တို႔၏ရင္ထဲ အသည္းထဲတြင္ စြဲထင္တသ သတိရေနတုန္းပင္ ျဖစ္သည္ကို ထင္ရွား စြာ ေတြ႕ျမင္ခံစားႏုိင္ပါသည္။
ျမန္မာကဗ်ာမ်ားသည္ မူလကပင္ ရြတ္ဆို၍ ေကာင္းျခင္းတည္း ဟူေသာ 'ဝစနလကၤာရ'နားေထာင္ရာတြင္ အသံ သာျခင္းဟူေသာ သဒၵါလကၤာရတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါမည္။ ဤသို႔ ေသာ ေကာင္းျခင္းအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံ ေသာ ျမန္မာစာေပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျမန္မာ႐ိုး ရာဂႏၳဝင္ကဗ်ာမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္မတိမ္ ေကာေရးကို ရည္ရြယ္ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ ေသာ 'စိမ္းလန္းေရႊျပည္ စာေပၿပိဳင္ပြဲ ဆုေပးပဲြႀကီး'ကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္လမ္း အမွတ္ ၁၃၂(B)ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္) ၏ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပပါ ေတာ့မည္။
ယင္းစာေပဆုေပးပြဲႀကီးတြင္ဖိတ္ေခၚ ထားသည့္ စာေပဆုအမ်ဳိးအစား ငါးမ်ဳိးမွ စာေပဆုေပါင္း ၁၁ဆုတိတိကိုခ်ီးျမႇင့္ေပး အပ္မည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာစာေပႏွင့္ ျမန္မာဂႏၳဝင္ ကဗ်ာ တို႔ အရွည္တည္တံ့ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳ လုပ္ေသာ'စိမ္းလန္း ေရႊျပည္စာေပဆု ေပးပြဲႀကီး'ႏွစ္စဥ္မပ်က္ဆက္လက္ခ်ီးျမႇင့္ ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရပါသတည္း။