images
UN
UN
႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ မဟာလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းတုိ့ ဘ႑ာေရးပံ့ပိုးမႈသေဘာတူညီ
ၾကယ္ေလး Tuesday, 10 April 2018
႐ိုုးမဘဏ္ႏွင့္ Maha Agriculture Public Co., Ltd.(မဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာအေသး စားေခ်းေငြလုပ္ငန္း)တုိ႔သည္ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ မဟာလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရးဆုိင္ရာ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္း၏ ေငြထုုတ္ေခ်းေပးျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ရန္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃ ဒသမ ၅ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆ သန္း) တန္ဖိုးရွိ ေငြေၾကးသေဘာ တူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ယခုအခါ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းယေန႔ေၾကညာလိုက္သည္။
ယင္းသေဘာတူညီမႈအရသမား ႐ိုးက် ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္လွမ္းမမီႏုိင္ေသာေနရာရွိလယ္ ယာလုပ္ကိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စု ေပါင္း ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ထပ္မံ ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းသည္ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လယ္ယာလုပ္ကိုင္သည့္အိမ္ေထာင္ စုေပါင္း ၁ဝဝဝဝေက်ာ္ကို ဝန္ ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ခုနစ္ဘီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဒသမ၃သန္း)ကို ထုတ္ေခ်းေပး ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
မဟာလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဆုိင္ရာ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ ငန္း၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူMr. Matteo Marinelli က ''လယ္သမားေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားဟာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ေငြ ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္တဲ့ သူေတြဆီကို လက္လွမ္းမီဖို႔ အခြင့္အလမ္းနည္း ပါးပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနျခင္းက အတုိးႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ တရားမဝင္ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြဆီ ကေန ေငြေၾကးရယူလာေအာင္၊ ရရွိမယ့္အျမတ္ေငြ ေလ်ာ့နည္းသြား ေအာင္တြန္းအားေပးသလိုျဖစ္ေန ပါတယ္။ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတုိး တက္လာဖို႔နဲ႔ ဝင္ေငြတုိးလာဖို႔လို အပ္တဲ့ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့မႈေတြကို လယ္သမားေတြ၊ အေသးစား လုပ္ငန္းေတြ၊ ေစ်းေရာင္းသူေတြဆီ ေပးအပ္ၿပီးပမာဏနည္းတဲ့အေပါင္ ပစၥည္းမလိုတဲ့ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈေတြ ပိုုမိုုလုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ဖိုု႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္''ဟုေျပာသည္။

႐ုိးမဘဏ္မွယခုဘ႑ာေရး ကူညီမႈသည္ မဟာလယ္ယာစိုက္ ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာအေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ ေျမၾသဇာႏွင့္ မ်ဳိးေစ့မ်ားဝယ္ယူ ျခင္း အစရွိေသာ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ရင္းႏွီးေငြမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ အေသး စားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းစြာလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
''ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုကို အာမခံအျဖစ္မယူဘဲေငြေၾကးထုတ္ ေခ်းေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ လယ္သမား ေတြအတြက္ အေသးစားေခ်းေငြ ကူညီေထာက္ပံ့ေနတဲ့ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ေကာင္းစြာရယူအသံုးခ်ႏိုင္ေအာင္ ဘ႑ာေရးကူညီပံ့ပိုးမႈကို႐ိုးမဘဏ္ က ဖန္တီးေပးလုိက္ႏိုင္တာျဖစ္ပါ တယ္။ဒါဟာတျဖည္းျဖည္းအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ရွိလာမွာျဖစ္တဲ့ အျပင္ေရရွည္မွာႏိုင္ငံအတြင္းဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ျမန္မာ့ ေက်းလက္ေဒသရွိ လူေနမႈအသိုင္း အဝိုင္းနဲ႔လယ္သမားမိသားစုဝင္ ေတြကိုပိုၿပီးကူညီေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္''ဟု ႐ိုးမဘဏ္၏Special Advisor to Chairman & CEO ျဖစ္သူMr. Hal Bosher ကလည္း ေျပာသည္။
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးရန္ပံုေငြ(The Livelihood and Food Security Trust Fund)အဖြဲ႕ကကူညီေထာက္ ပံ့ေပးေသာ ႐ုိးမဘဏ္ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္Agribusiness Finance Program ၏ Credit Risk Consultant ျဖစ္သူTeun van Vlerken ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရMFI၏ Product သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘဏ္မ်ား အၾကားတြင္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းအသစ္ကို ခ်မွတ္ေပး သည္။
''ဒါဟာ ဘယ္လိုပိုင္ဆိုင္မႈမ်ိဳး ကို MFIလုပ္ေပးႏုိင္တယ္ဆိုတာ ကို ကတိေပးတယ္ဆိုတာထက္ ေငြေခ်းတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကိုသံုးၿပီး သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ေငြေၾကးအဝင္ အထြက္လည္ပတ္မႈပံုစံကို လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ ေျမနဲ႔ အေဆာက္အအံုစတဲ့ အာမခံထား ရတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကန္႔သတ္မႈေတြ ကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီးတာဝန္ယူမႈႏွင့္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စနစ္တက်ေငြေၾကး အဝင္အထြက္အေပၚ အေျခခံတဲ့ ေငြေခ်းျခင္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးစလယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ တြင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခေတြကို ဖြင့္ေပး တဲ့ အဓိကလမ္းစျဖစ္ပါတယ္'' ဟု Teun van Vlerken က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။