images
UN
UN
စီးပြားေရးကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ေဆာင္ဖုိ့လုိၿပီ
Sunday, 22 April 2018
ယေန႔အစုိးရ၏ သက္တမ္းသည္ သုံးႏွစ္သာက်န္ေတာ့၏။ ယေန႔ႏုိင္ငံရွိကုမၸဏီ အားလုံးမွ ကြၽမ္းက်င္သူ (Experts) အားလုံးကလည္း စီးပြားေရးက်ဆင္းေနေၾကာင္း တစ္သံတည္းထြက္ၾကသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအားလုံးကလည္း ညႊန္ျပေနသည္။ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနေၾကာင္း ဆန္းစစ္ေလ့လာထားခ်က္ျဖစ္သည္။ အခြန္ေလွ်ာ့ ခ်ေရး အျမန္လုပ္ေဆာင္ေပးမွ၊ေငြေၾကးသြက္လက္စြာလည္ပတ္ႏုိင္ရန္ေမာင္းႏွင္ေပးမွ၊ ဘဏ္တုိးေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမွ စီးပြားေရးက ဦးေမာ့လာႏုိင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားကဆုိသည္။
ယခင္အစုိးရလက္ထက္ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေၾကာင္း ခံစားသိျမင္လာ ရေသာ ျပည္သူလူထုႀကီးသည္ ယခုအစုိးရလက္ထက္ စီးပြားေရးၿပိဳဆင္းသြားသည္ ကုိ မယုံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။
ယခု အစုိးရသည္ ယခင္အစုိးရေလာက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမေကာင္းဟု လုပ္ငန္းရွင္ တုိ႔က ႏႈိင္းယွဥ္ခံစားျပသည္။ ဧၿပီလအတြင္း စီးပြားေရးလုံးဝ ၿပိဳက်သြားမည္ဟု ပင္ေဟာကိန္းထုတ္ေနၾကသည္။ သမၼတသစ္ျဖစ္လာသူ ေခါင္းခဲရမည္ဟု ဆုိၾက သည္။ ''ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး အလ်င္အျမန္ တုိးတက္ေနပါတယ္''ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၏ အာဆီယံစီးပြားေရးႏွင့္ရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ ေျမျပင္လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္အႀကီးမားဆုံးကြာဟေနေပၿပီ။ ထုိ႔ျပင္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ႀကံဳးဝါးသံမ်ားမွာလည္းလက္ရွိအေျခအေန ႏွင့္ကင္းကြာေနေပသည္။ အေျခအေနမွန္ကုိ ႐ုိးသားစြာ ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရန္ရွိေသာ သမၼတသစ္အတြက္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲ လြဲမွားသြားႏုိင္ေပသည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ အေလးေပး၍ စီးပြားေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္သာ လုိသည္။ 'မွ်တ'ဖုိ႔လည္း လုိသည္။ အစုိးရသစ္လက္ထက္ အားေကာင္းမွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္အခ်ဳိ႕လည္းရွိခဲ့သည္။ ဆုံး႐ႈံးမလုိျဖစ္ေနေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျပန္ရျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ ပမာဏျမင့္တက္လာျခင္း၊ ႏွစ္ ၅ဝေက်ာ္အတြင္း ဆန္ တန္ခ်ိန္ သုံးသန္းေက်ာ္ စံခ်ိန္တင္ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊SME ေခ်းေငြ အတုိးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးစရိတ္ ေခ်းေငြ တုိးျမႇင့္ ႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း စေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားျဖစ္သည္။

ယေန႔ အစုိးရသစ္သည္ သူ၏ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းပါ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္္ေဖာ္ႏုိင္မႈ အားနည္းေၾကာင္း အားလုံးက ေဝဖန္ေနၾကသည္။ အစုိးရသစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဇာင္းေပးခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ား ၏ စားဝတ္ေနေရးမွာ ေနာက္တန္းေရာက္ေရာက္သြားရသည္။ ယင္းသည္ ေပၚလစီ မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္မႈျဖစ္၍ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တုိင္းျပည္ထိခုိက္ရသည္။
YBS စီမံကိန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မတင္ဘဲ က်ပ္ ၁ဝ ဘီလီယံေက်ာ္ အသုံးျပဳထားသည္ဆုိေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈက ေျပာပေလာက္ ေအာင္ မရခဲ့ေခ်။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ပင္လွ်င္ ေဝေဝဝါးဝါးသာ အသိေပးျခင္းခံရသည္။ တာဝန္ခံမည့္သူ၊ ျပတ္သားစြာမရွိ မေတြ႕ရဟု ေထာက္ျပ ၾကသည္။ အစုိးရသည္ စီးပြားေရး ဝင္မလုပ္ရေပ။ စင္ကာပူတြင္ အစုိးရက ဝင္မလုပ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ရန္ အစုိးရက ဓာတ္ဆီဂါလန္ သံုးသန္းေရာင္းခ်မည္ဆုိ၏။ ျပည္တြင္းသုိ႔ ေရႊတံုးမ်ားတင္သြင္းရန္ ျမန္မာႏွင့္ထုိင္း ကုန္သည္မ်ားလည္း ေဆြးေႏြးၿပီးဟု ဧၿပီ ၁၉ ရက္သတင္းမွာ ေတြ႕ရ၏။ ျမန္မာ့ေရႊ ထြက္က်ဆင္းေန၍ ထုိင္းေရႊကုိ တင္သြင္းရျခင္းဟု သတင္းကဆုိသည္။
ျမန္မာ့အႀကီးအကဲႏွင့္ ဗီယက္နမ္အႀကီးအကဲေတြ႕ဆံုမႈမွ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သတင္းမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာသည္။
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရာ၌ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ (Political Will) တစ္ခုတည္းကုိ အရင္း ျပဳ၍ မရေပ။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ဘက္စုံစဥ္းစားျပဳျပင္ တုိးတက္ေအာင္ျမင္လာမွ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ Political Leadership ရလာႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရး စိတ္ေစတနာလည္း မွန္ကန္ေကာင္းမြန္မွ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေတြ လည္း ဘက္ေပါင္းစုံျမင့္တက္ ေအာင္ျမင္လာပါမွ ႏုိင္ငံေရးအရ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ေကာင္းက်ဳိးေတြ အမ်ားႀကီးရလာႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္တုိ႔က ေျပာၾကသည္။
စီးပြားေရးကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာ၊ အားႀကိဳးမာန္တက္၊ ထက္ထက္ျမက္ျမက္၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္ တြန္းေရးသားလုိက္ပါသည္။