images
UN
UN
အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္းကိစၥ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွျပန္လည္ရွင္းလင္း
ကိုကိုလြင္ Saturday, 05 May 2018
ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြအေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၉ဝျဖင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားရရွိေရးစီမံကိန္း (မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ)ဆိုလာမ်ား တင္ဒါမေခၚယူမီက တင္သြင္းမည့္ ပစၥည္းအမ်ဳိးအစားမ်ား၏ အရည္ အေသြးမ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ခ်ျပခဲ့ရာ၌ ဂ်ာမနီ သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ ပစၥည္း အမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားေရာက္ရွိသည့္အခါ၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ေစ်းကြက္ေပ်ာက္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ သက္ ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသည့္ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးရန္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး(ေညာင္တုန္း) တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီနီမိုးက ၄င္း၏လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ၌ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အေၾကာင္း အရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ယမန္ေန႔ညေန ပိုင္းက ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းမီဒီယာ တို႔အား ေခၚယူရွင္းလင္းခဲ့သည္။
ရွင္းလင္းခဲ့ရာ၌ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တစ္ အိမ္သံုးဆိုလာစနစ္ျဖင့္ တင္ဒါေခၚ ယူရာ၌ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီ မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည့္International Competitive Bidding စနစ္အား က်င့္သံုးေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳတင္သြင္းခဲ့ၾက သည့္ ဆိုလာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အား အမ်ဳိးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစီမံကိန္းအဖြဲ႕မွ Internatio- nal Consultant မွ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈမ်ားအား IEC/ ISO မ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီ၍ ေစ်းႏႈန္းအနည္းဆံုး တင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီအား စီမံ ကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ခိုင္မာမႈအေထာက္ အထားရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္အိမ္သံုး ဆိုလာမ်ားအတြက္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ထား သည့္Standard and Specification ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးက လည္း ဂ်ာမနီႏွင့္ ဂ်ပန္ပစၥည္းမ်ား ရရွိမည္ဟု ျပည္သူတို႔အား ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။
''ကြၽန္ေတာ္ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီးဦးစီးမွဴး ျဖစ္ပါတယ္။ Product & Brand နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဆင့္ဆင့္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသတင္း ေပးၾကရာမွာ နားလည္မႈလြဲသြား တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စကားေျပာ ေလာျပီးေတာ့ မွားသြားတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ယခုကိစၥက NEP: IBC 2 ပါIBC 1 မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ေစတနာနဲ႔ ပင္ပန္းဆင္းရဲအနစ္နာ ခံမႈ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈေတြကို သက္ေသျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အခုလို နားလည္မႈလြဲသြားၾကျခင္းအေပၚ မွာ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ယူ ထားတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္းေတြအေပၚ တာဝန္ရွိပါတယ္။ တာဝန္လည္း ယူပါတယ္''ဟု ဧရာဝတီတိုင္းေဒသ ႀကီးမွ တိုင္းဦးစီးမွဴးဦးစိုးသန္းက ေျပာသည္။
''ႏိုင္ငံတကာတင္ဒါစည္းကမ္း ျမန္မာႏိုင္ငံတင္ဒါစည္းကမ္းေတြ နဲ႔အညီ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံထုတ္ျဖစ္ရ မယ္လို႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ နည္းပညာသတ္မွတ္ စံခ်ိန္စံညႊန္းေအာင္ရင္ တင္ဒါသတ္ မွတ္ခ်က္ကိုက္ညီရင္Financial Proposal နည္းတာကို Consultant အဖြဲ႕ရဲ႕ evaluation resulf ကိုWB ရဲ႕ Objection ကို ယူၿပီးမွ ပစၥည္းနမူနာစစ္ေဆးျခင္း၊ Pilot တပ္ဆင္ျခင္း၊ Verification စစ္ ေဆးျခင္း အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံထုတ္ ျဖစ္ရမယ္လို႔သတ္မွတ္ခြင့္မရွိသလို ဦးစီးဌာနရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္မွာလည္း ႏိုင္ငံေဖာ္ျပခ်က္မပါပါဘူး။ပစၥည္း ရဲ႕ အာမခံခ်က္ေတာ့ ပါပါတယ္။ဘက္ထရီဆို သံုးႏွစ္ ဆိုလာဆိုရင္ ၁ဝႏွစ္ပါ၊ ပစၥည္းေၾကာင့္ပ်က္ရင္ တင္ဒါေအာင္တဲ့ ကုမၸဏီက ေပးရ မယ္။ အဲဒါကိုလည္း ဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မွာ ပါ။ သို႔ေသာ္ User လိုက္နာရန္နဲ႔ တာဝန္ကိုလည္းSisten မွာ ကပ္ ထားပါတယ္။User မွားတာဆိုရင္ User တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႕ဌာနတာဝန္က သတ္မွတ္ စည္းကမ္းနဲ႔အညီျဖစ္ဖို႔ တာဝန္ရွိပါ တယ္။ တာဝန္လည္း ယူႏိုင္ပါ တယ္''ဟု ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။