images
UN
UN
ေမၿမိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဦးလြင္
ေက်ာ္ေက်ာ္(မလိႈင္) Wednesday, 09 May 2018
ေမၿမိဳ႕-ျပင္ဦးလြင္၊ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္၊ ေတာင္ေလွကားၿမိဳ႕ဟူေသာ အမည္နာမ မ်ားစြာပိုင္ဆိုင္သည့္ ၿမိဳ႕ကေလးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံ မ်ားရွိ ခရီးသြားမ်ားပါ ေရာက္ရွိဖူးၾက သလို ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားႏွစ္သက္ ေသာၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ေမၿမိဳ႕ သို႔ မဟုတ္ ျပင္ဦးလြင္က လူစိတ္ဝင္စားရ သည့္အခ်က္မ်ားကို ညႊန္းရမည္ဆိုလွ်င္ ၄င္းၿမိဳ႕ေလး၏ပိုင္ဆိုင္ေသာဂုဏ္ပုဒ္မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ေမၿမဳိ႕ပန္းႏွင့္ဂႏၶမာထြက္ရွိ ေသာၿမိဳ႕၊ ဆြယ္တာၿမိဳ႕၊ စံဂ်ဳးမလိုင္ၿမိဳ႕၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားစြာ ထြက္ရွိေသာ ၿမိဳ႕၊ ေကာ္ဖီႏွင့္ ယိုမ်ဳိးစံုထြက္ရွိေသာၿမိဳ႕၊ ႏိုင္ငံ၏သားေကာင္းရတနာမ်ားေမြးထုတ္ ေပးေနသည့္ ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား ထြက္ရွိခဲ့ ေသာၿမိဳ႕၊ ခရီးသြားမ်ား အထူးစိတ္ဝင္ စားၿပီး စီးနင္းေနေသာ ျမင္းရထားလံုး (အလွဆင္)ထားတဲ့ၿမိဳ႕၊ ေႏြရာသီေရာက္ ရွိတာႏွင့္လူသားမ်ား ေတာင့္တေနခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕စသည္ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထား ေသာၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏Hollywood ၿမိဳ႕စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေမၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ကို ၁၈၅ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ စတည္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေအာင္ျမင္ဘံုသာ မဟာဆုေတာင္းျပည့္ ေစတီေတာ္၏ ေတာင္ဘက္ေျခရင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုင္း ေက်ာက္စာမ်ားအရ သိရသည္။ ျပင္ဦး လြင္၊ ျပင္ႀကီး၊ ျပင္စာ ျပင္သံုးျပင္ တစ္ျပင္ေကာင္းစားမယ္လို႔ ေရွ႕တုန္းက တေဘာင္ေပၚဖူးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါတေဘာင္အရ ရွမ္းနဲ႕ဓႏု တိုင္းရင္းသားေတြေနခဲ့ၾကတဲ့ ရြာငယ္ ေလးဟာ(ယခု) ေမၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဦး လြင္ၿမိဳ႕ဆိုၿပီး ျမန္မာျပည္ပါမက ကမၻာ ကပါ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ ထားေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဂၤလိပ္ေတြက အထက္ျမန္မာျပည္ကို မသိမ္းခင္ကတည္းက သူတို႔၏ဘုရင္ခံနဲ႔ ဥေရာပတိုက္သားေတြ အပန္းေျဖအနား ယူဖို႔ႏွင့္ ပူျပင္းတဲ့ မတ္၊ ဧျပီ၊ ေမ၊ ဇြန္ ေလးလအတြင္းမွာ အစိုးရ႐ုံးစိုက္ဖို႔ ေႏြ ရာသီ ေတာင္စခန္းၿမိဳ႕ကို ရွာေဖြခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ေပ ၄ဝဝဝ ရွိတဲ့ သံေတာင္ၿမိဳ႕ကို ၁၈၈၂ ခုႏွစ္မွာစမ္းသပ္ခဲ့ေပမယ့္ ၁၈၈၅ခုႏွစ္မွာ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အထက္ ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းၿပီးေနာက္ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္မွာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းဘူတာမွ ျပင္ဦးလြင္ အထိ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရာ ကေန ေတာင္စခန္းၿမိဳ႕တည္ဖို႔ မ်က္စိက် ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရ သည္။
၁၈၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာနန္း တြင္းအရာရွိတို႔သည္ ျပင္စာရြာႏွင့္ ျပင္ႀကီးေက်းရြာအၾကား ရွမ္းရြာေလး တစ္ရြာကိုေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ ထိုရြာကို ျပင္ဦး ဟုေခၚဆိုခဲ့သည္။ ကုန္းျမင့္လြင္ျပင္ ထက္တြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပင္ဦးလြင္ ဟု အမည္မွည့္လိုက္သည္။ အဂၤလိပ္ တို႔ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုသိမ္းပိုက္ၿပီး ေနာက္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အမွတ္(၅) ဘဂၤလားေျခလ်င္တပ္ဗိုလ္မွဴးႀကီးH.O. Mayသည္ ျပင္ဦးလြင္ရြာတြင္ စစ္အေျခ စိုက္တပ္ထိုင္ရသည္။
ျပင္ဦးလြင္၏ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝ၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္၊ ရာသီဥတုတို႔သည္ အဂၤလန္ႏွင့္အနည္း ငယ္ဆင္တူသည္ဟု သတိထားမိလာၿပီး မႏၲေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ေႏြအပူဒဏ္မ်ား ေရွာင္ရွားႏိုင္ျပီး ထိုရြာကို အိႏိၵယရွိ Dar-jeeling ႏွင့္Simia သကဲ့သို႔ ေတာင္ စခန္းၿမိဳ႕တည္ရန္အၾကံျပဳၿပီး ဝန္ရွင္ေတာ္ မင္းႀကီးMi.Smeat On Ics(Indian Civilian Service)မွ အဂၤလိပ္ၿမိဳ႕ပံုေပါက္ ၿမိဳ႕ငယ္တစ္ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ၿပီး ၁၈၉၆ ခုႏွစ္၌ ဗိုလ္မွဴးၾကီး May သည္ ၿမိဳ႕၏နာမည္ေပးပြဲအတြက္ ရြာလူႀကီးမိဘမ်ားကို အစည္းအေဝး ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ရြာသူႀကီးဦးစံက ဗိုလ္မွဴး ႀကီး May ထူေထာင္သူျဖစ္သျဖင့္ ေမၿမိဳ႕ ဟုေခၚဆိုရန္ အၾကံျပဳခဲ့ရာမွ စတင္၍ ေမၿမိဳ႕ဟု အမည္တြင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္၌ ေမၿမိဳ႕ဟု အမည္တြင္ခဲ့ေသာ ရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၂၃ အိမ္သာရွိခဲ့ ေၾကာင္း ေမၿမိဳ႕သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေလသည္။ ယင္းေနာက္ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿမိဳ႕အကြက္႐ုိက္ျခင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္း လူေနအေဆာက္အအံု မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကၿပီး အဂၤလိပ္ၿမိဳ႕ပံုစံငယ္တြင္ အဓိက အားျဖင့္ ဘုရင္ခံအိမ္၊ ဘူတာ၊ ႐ုံးမ်ား၊ စာတိုက္၊ ဘဏ္၊ ပန္းျခံ၊ေဂါက္ကြင္း၊ ျမင္းစီးကြင္း အစရွိသည္တို႔ကို ၄င္းတို႔ စိတ္ကူးအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည့္ အျပင္ အိမ္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို ေျမ ၂၊ ၃၊ ၄ ဧကမ်ားေပၚတြင္Tudor. Style Edwardian Style Geogian Style တို႕ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ကာ ျမက္ခင္းျပင္ မ်ားႏွင့္ အိမ္ေရွ႕တြင္ ပန္းမ်ဳိးစံုစိုက္ပ်ဳိး၍ အလွဆင္ၾကသည္။ လမ္းမ်ားေဖာက္ လုပ္ၿပီးခ်ိန္ လမ္းေဘးဝဲယာ၌ဝက္သစ္ခ်၊ ခ်ယ္ရီ၊ ထင္း႐ွဴးပင္မ်ားႏွင့္ ငွက္ဖ်ား ေရာဂါကာကြယ္သည္ဟူေသာ ယူကလစ္ ပင္တို႕ကိုပါ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ သည္။ ယခုေစ်းႀကီးလမ္းကိုHospital Approach Road ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ကိုBund Road၊ ခ်ယ္ရီလမ္းကိုMassi-onary Road စသျဖင့္ အမည္မွည့္ေခၚဆို ၾကသည္။ ၿမိဳ႕တြင္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ ေရးအတြက္ လန္ခ်ားႏွင့္ ျမင္းလွည္းမ်ား ထားရွိေပးထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေနာက္ရန္ကုန္ စသည္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ေမၿမိဳ႕သို႔ လန္ခ်ားမ်ား လာေရာက္ဆြဲ သည္။ အလုပ္သမားမ်ားမွာ ထိုၿမိဳ႕သည္ အတက္၊ အဆင္းမ်ားၿပီး ဆြဲရျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔လာေရာက္ၾကသည့္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေျပး ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေခတ္အခ်ိန္က ေမၿမိဳ႕ တြင္ ျမင္းလွည္းမ်ားကို ဟိႏၵဴလူမ်ဳိးမ်ား က အဓိကေမာင္းႏွင္ၾကသည္။ ျမင္း လွည္းမွာႏွစ္မ်ဳိးရွိျပီး ရထားလံုးႏွင့္ေဒါက္ ဃေမအ (ယခုကန္ေတာ္ႀကီး) အသြားလမ္း Cafe ႏွင့္Hotel Pyin Oo Lwin ေရွ႕ရပ္ ထားေသာ အမိုးဖြင့္လွည္း တို႕ျဖစ္သည္။ ထိုျမင္းရထားလံုးမ်ားသည္ ေဒါက္ကတ္ ထားသည္။ မ်က္ႏွာျဖဴအရာရွိမ်ားသာ စီးခြင့္ရွိၿပီး က်န္ရထားလုံးမ်ားကို လူတိုင္း စီးခြင့္ျပဳထားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ ဘုရင္ခံအဆက္ဆက္ တို႕ကေမၿမိဳ႕တြင္ လမ္း၊ တံတား၊ ေဆး႐ုံ၊ ပန္းၿခံစသည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ပထမကမၻာစစ္အတြင္း တူရကီ စစ္သံု႔ပန္းမ်ားကိုေခၚယူ၍ (ယခုေဒသ အေခၚ) ကန္ေတာ္ႀကီးပန္းျခံကို တူးေဖာ္ ေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ဘုရင္ခံ၏ အမည္မွာ Sir Harcode Butler ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ထိုကန္ေတာ္ႀကီးပန္းျခံ၏ အမည္ကိုလည္းButler Lakeန ဟု အမည္ ေပးထားခဲ့ေလသည္။
ထိုကန္ကို ၁၉၁၇ မွ စတင္တူးေဖာ္ ရာ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ကန္ေရလႊဲေပါက္တြင္ စိုက္ထူထားေသာ ကမၸည္းေက်ာက္တိုင္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ထိုအတူေမၿမိဳ႕ရွိ နာရီစင္ကို လည္း ဘုရင္ခံမ်ားက တည္ေဆာက္ေပး ခဲ့ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း နာရီစင္ အတြင္းရွိ ကလီစာမ်ားအခိုးခံရၿပီးေနာက္ ထို႔ၿမိဳ႕ရွိ ဦးသိန္းနာရီဆိုင္မွ ျပန္လည္ျပဳ ျပင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေမၿမိဳ႕ရွိ ပြဲေကာက္ေရတံခြန္ကို အဂၤလိပ္တို႔ကHampshire ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္BE တပ္က ထိုေရတံခြန္ အနီးစခန္း၌ စခန္းခ်ခဲ့သျဖင့္ BE Fall ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အိမ္ႀကီးမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းယူခဲ့ၿပီး ေမၿမိဳ႕မွ ျပင္ဦးလြင္သို႔ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ခန္႔တြင္ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚကာ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ကို အမ်ဳိး သားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ဟု ယေန႔အခ်ိန္ အထိေခၚေဝၚခဲ့ေၾကာင္း ေမၿမိဳ႕သို႔မဟုတ္ ျပင္ဦးလြင္၏ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေမၿမိဳ႕ သို႔ မဟုတ္ ျပင္ဦးလြင္ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ဟု ေခၚ ေဝၚေနေသာၿမိဳ႕သို႔ ျမန္မာျပည္သူမ်ား သာမက ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားပါ ေန႔စဥ္လာေရာက္ေလ့လာလ်က္ရွိေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရသည္။