images
UN
UN
ျမန္မာ့သမုိင္းေၾကာင္းေပၚက ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဘုိးလႈိင္
ေမာင္ေမာင္မုိးေအာင္ Wednesday, 09 May 2018
ေယာအတြင္းဝန္ဦးဘုိးလႈိင္ကုိ ျမန္မာ့ သမုိင္းတြင္မသိသူမရွိသေလာက္ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္သည္။ ျပည္ဆရာေတာ္ က ဦးဘုိးလႈိင္ကုိ မင္းတုန္းမင္းေခတ္၌ ေမာင္ဘုိးလႈိင္မွာ မေဟာ္သဓာကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္းကား ဝိေဒဟ ရာဇ္မင္းႀကီးႏွင့္တူ၏။ ေျမာက္နန္းမိဖုရား ကား ဥဒုမၺရေဒဝီႏွင့္တူ၏ဟု မိန္႔ေတာ္ မူ၏။
ဤကမၻာ၌ စြယ္စုံ၊ ဘက္စုံပုဂိၢဳလ္ ထူးႀကီးမ်ားေပၚခဲ့ရာ ဥေရာပတုိက္၌ ဘဝသစ္ေခတ္ ( RENAISSANCE PERIOD) အတြင္းက ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အီတလီမွ MICHAEL ANGELO (အိန္ ဂ်လုိ)ႏွင့္LEONARDO DA VINCHI) (ဒါဗင္ခ်ီ) ကဲ့သုိ႔ေသာ သုခမိန္အဆင့္ အတန္း၌ ဦးဘုိးလႈိင္ ပါဝင္ေပသည္။ ထုိပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ အႏုပညာ၌ ကြၽမ္းက်င္႐ုံသာမက သိပၸံဘက္၌လည္း စြမ္းအင္ထက္ျမက္သည္။
ဦးဘုိးလႈိင္ျပဳစုေသာ က်မ္းတုိ႔တြင္ (၁) ေၾကးနန္း႐ုိက္နည္း၊ (၂) ေဗဒင္တြက္ နည္း၊ (၃) ေဆးေဖာ္နည္း၊ (၄) ျမင္းေမြး နည္း၊ (၅) ဓာတ္က်မ္း၊ (၆) ကမၼ႒ာန္း ႐ႈနည္း၊ (၇) ကဗ်ာစပ္နည္း၊ (၈) တုိင္း ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္နည္း စသည္ျဖင့္ သူတစ္ဦး တည္းႏွင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းတစ္ခု ထူ ေထာင္ႏုိင္ေအာင္ တတ္ကြၽမ္းေန၏။
ကေနာင္မင္းသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ ဆရာမွတ္ႀကီး၏ အဂၤလိပ္ေက်ာင္း၌ စာသင္ဖူး၏။ ဘာမဆုိ လက္ေတြ႕ကုိ ႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္။ ဦးဘုိးလႈိင္ကား နန္းတြင္းပုဏၰားမ်ားႏွင့္ ကုလားအႏွိပ္ သည္မ်ားထံမွ အိႏိၵယဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာသည္မွာ စာအုပ္မ်ားကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိႏုိင္သည္အထိ တတ္ေျမာက္ေလ သည္။ ျမန္မာပညာေတာ္သင္မ်ားမွတစ္ ဆင့္လည္း ဥေရာပက်မ္းမ်ားကုိ ေလ့လာ ၏။ ျပင္သစ္ျပန္ ဖန္ခ်က္ဝန္ေမာင္ေရႊအုိး မွာ ဦးဘုိးလႈိင္၏ တပည့္ျဖစ္၏။ ဓာတု ေဗဒက်မ္းမ်ားကုိ ဖန္ခ်က္ဝန္က ဘာသာ ျပန္ေပးရာမွ ဦးဘုိးလႈိင္က ေလာကဓာတ္ ေဆးက်မ္းကုိ ေရး၏။ ဦးဘုိးလႈိင္ေရး ေသာ လိပိဒိပိကာက်မ္းေခၚ ေၾကးနန္း ႐ုိက္နည္းက်မ္းမွာ မွတ္ဖြယ္ေကာင္းလွ၍ အဂၤလိပ္သံအရာရွိမက္မာဟြန္ MCMA HON က ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္လုိ ျပန္ကာ ဘိလပ္သုိ႔ပုိ႔သည္။
ဤသုိ႔ က်မ္းမ်ဳိးစုံ ျပဳစုျခင္းျဖင့္ အစြမ္းကုန္ၿပီဟု မမွတ္ယူထုိက္ေခ်။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ မင္းတုန္းမင္း၏ေနာက္ဆုံး ေကာင္းမႈျဖစ္ေသာ အတုမရွိေက်ာင္းႀကီး ကုိ ႀကီးၾကပ္တည္ေဆာက္သူမွာလည္း ဦးဘုိးလႈိင္ပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ သီးျခား ေကာင္းမႈအျဖစ္မႏၲေလးေတာင္၏အေနာက္ ဘက္၌ ယခုတုိင္ရွိေနေသာ (ေယာမင္း ႀကီးအုတ္ေက်ာင္း)မွာလည္း သူ႕လက္ရာ ပင္ျဖစ္သည္။
ဦးဘိုးလႈိင္သည္ ၁၁၉၁ခု တန္ခူးလ ဆုတ္ ၁ဝ ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ျမင္းျခံ နယ္ ရြာပုလဲ၌ဖြား၏။ ဖခင္မွာ ယင္း ေတာမင္းႀကီးဦးတုတ္(ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕စား) ျဖစ္လ်က္ မိခင္မွာ ေဒၚၿငိမ္း(ေခၚ)မြန္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္၏။ဦးဘိုးလႈိင္က မိမိသည္ ကုေဝရနတ္ႀကီးကဲ့သို႔ မွဴးမတ္မ်ဳိး႐ိုး အေနျဖင့္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ထီးနန္းကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္ဟုဂုဏ္ယူေလ့ရွိသည္။
အဘိုးဦးေတာမွာဘိုးေတာ္မင္းတရား ၏ လက္ဝဲဝင္းမွဴးျဖစ္၏။ ေရႊျပည္ဝန္ လည္းျဖစ္၏။ ဖခင္ဦးတုတ္မွာ ဘႀကီး ေတာ္မင္းလက္ထက္၌ စစ္သူႀကီးျဖစ္၏။ သာယာဝတီမင္းႏွင့္အတူ ဦးတုတ္သည္ ေရႊဘိုသို႔ လိုက္ပါခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ဦးတုတ္ကို ၁၂ဝ၃ ခုႏွစ္၌ ဟံသာဝတီသို႔ ႀကိဳတင္သြားေရာက္ကာ ရွင္ဘုရင္၏ေရွ႕ ေတာ္ေျပးအျဖစ္ အစစအရာရာစီစဥ္ေစ သည္။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္၌ ဦးဘိုး လႈိင္သည္ ေရႊျပည္ဝန္ျဖစ္လာသျဖင့္ (ဘမ်ဳိးဘိုးတူ)ဆုိသကဲ့သို႔ အဘိုးေရာ၊ အေဖေရာ၊ သားေရာ ၾကံဳခဲႏုိင္လွေသာ ရာထူးႀကီးတို႔ကို ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ဆက္ခံခဲ့ၾကသည္။
ဦးဘိုးလႈိင္ကား မင္းတုန္းႏွင့္သီေပါ ေခတ္ကို လႊမ္းမိုးေသာ ျပဳျပင္ေရးေခါင္း ေဆာင္ႀကီးျဖစ္လာ၏။ ကေနာင္မင္းႏွင့္ အတူ ျမန္မာျပည္ကို ေခတ္မီစက္မႈလက္ မႈႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အေျခခ်ခဲ့ သည္။ ကင္းဝန္မင္းႀကီးႏွင့္အတူသက္ဦး ဆံပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီေဘာင္ အတြင္း ဘုရင္စနစ္ကို ေျမြမေသတုတ္ မက်ဳိး ကူးေျပာင္းရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ဤ သို႔ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္သည္ အႏၲရာယ္ေတြ႕ရမည္မွာ ေသခ်ာ၏။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္၌ မၾကာခဏ ရာထူးျပဳတ္ခဲ့ရာမွ သီေပါေခတ္တြင္အၿပီး အပိုင္ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရေလသည္။ သက္ဦး ဆံပိုင္လက္ထက္၌အသက္မေသေနႏိုင္ ခဲ့သည္ပင္ သူ၏ဂုဏ္ျဒပ္ႀကီးမားမႈကို သက္ေသခံလ်က္ရွိေပသည္။


ဖခင္ယင္းေတာဝန္ႀကီးမွာ သာယာ ဝတီမင္းအေပၚ သစၥာအျပည့္ရွိခဲ့၏။ သို႔ ေသာ္ နန္းရံမင္းသားအျဖစ္ျပည္မင္းသား ကို ပုဂံမင္းသားထက္ လိုလားခဲ့သည္။ ျပည္မင္းသားမွာ သိကၡာေကာင္းမြန္တည္ ၾကည္လ်က္ ပုဂံမင္းသားမွာ ခ်ဳိး၊ ခါ၊ ၾကက္၊ငွက္တိုက္ပြဲမ်ား၌ ဝါသနာထုံ၏။ မွဴးႀကီးမတ္ႀကီးအမ်ားပင္ ျပည္မင္းသား ကို လိုလားၾကရာတြင္ ပုဂံမင္းသားအုပ္စု က စိတ္မတည္ၿငိမ္ေသာဘုရင္ကုိ ကုန္း ေခ်ာၾကသျဖင့္ ယင္းေတာဝန္ႀကီးက်ဆုံး ရေလသည္။
ထိုအခ်ိန္၌ မိခင္ေဒၚၿငိမ္းကအသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ သားေမာင္ဘိုးလႈိင္ကို မင္းတုန္းမင္းထံအပ္ႏွံေလသည္။မင္းတုန္း မင္းသားကျပည္ဆရာေတာ္ထံသာမေဏ ျပဳေစရာမွဗားကရာဆရာေတာ္ႏွင့္ မဲထီး ဆရာေတာ္မ်ားထံ၌လည္း ပညာဆည္းပူး ခဲ့သည္။
၁၂၁၄ ခုႏွစ္တြင္ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ကေနာင္မင္းသားတို႔ ေရႊဘိုထြက္ကာ ေနာင္ေတာ္ပုဂံမင္းကို ေတာ္လွန္ရာတြင္ စၾကာေဒဝီ၏ တုိက္တြန္းခ်က္အရ ေမာင္ ဘိုးလိႈင္သည္ ရွင္လူထြက္ကာ လုိက္ပါ သြားေလသည္။လူမထြက္မီမဲထီးေက်ာင္း အတြင္း၌ သူ႔ကိုပုဂံမင္း၏ပါးကြက္သား မ်ားက လုိက္ရွာရာ သိမ္ေက်ာင္းအတြင္း ပ႒ာန္းတရားမ်ားရြတ္ဆုိေနသျဖင့္ ရွာ မေတြ႕ျဖစ္ၾကသည္ဆို၏။
ေမာင္ဘိုးလိႈင္သည္ ဝါးရင္းတုတ္ရြာ တြင္ မင္းတုန္း၊ ကေနာင္မင္းသားတို႔ႏွင့္ ဆံုမိ၏။ ကေနာင္မင္းသားက ရွမ္းျပည္ သို႔သြားလို၏။ ငေျမာရြာသူႀကီးေမာင္ တုတ္ကမူ ေနာက္ေတာ္ပါမ်ားသည္ (ခ်ဳိး သားတစ္ဝက္၊ လူသားတစ္ဝက္)ျဖစ္ေန ၍ ကသည္းျပည္အထိ ခ်ီတက္ေစလို သည္။ ေမာင္ဘိုးလိႈင္ကမူ ေရႊဘိုၿမိဳ႕ဝန္ ကို လူႀကိဳက္နည္းေနခ်ိန္ျဖစ္၍ ထိုၿမိဳ႕ကို အလြယ္တကူရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရႊဘို ေအာင္ေျမကို အေျချပဳသင့္ေၾကာင္း တင္ ေလွ်ာက္၏။ ေရနံေခ်ာင္းေမာင္စိုက ေထာက္ခံ၏။ မင္းတုန္းမင္းက ေမာင္ ဘိုးလိႈင္၏အၾကံေပးခ်က္ကို လက္ခံ၏။
ေမာင္ဘိုးလိႈင္သည္ ကေနာင္မင္း သားကိုလည္း ေတာင္ျပံဳးမင္းညီေနာင္ နတ္ကြန္းသို႔ေခၚေဆာင္သြား၏။ (ေကာင္း စားလွ်င္မေမ့ပါ)ဟု မင္းညီေနာင္ကို ကတိျပဳ၏။ ေနဝင္ခ်ိန္တြင္ ပိုးပုဆိုးႏွင့္ ဆင္ျဖဴစီးကာေမာင္ဘိုးလိႈင္တို႔ကို လိုက္ပို႔ သည္။ မင္းတုန္းမင္းနန္းတက္သည္မွစ၍ ေတာင္ျပံဳးပြဲႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့သည္။
ဖခင္ ယင္းေတာဝန္ႀကီးမွာ ဘႀကီး ေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္းလက္ထက္၌ သူႀကီး ျဖစ္ခဲ့၍ တပည့္ေဆြမ်ဳိးအင္အားေကာင္း သည္။ ထိုအင္အားစုႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္း တြင္ ေပါင္းဆံုမိကာ တုိက္ပြဲမ်ား၌ စတင္ အႏိုင္ရရိွေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာင္ လိႈင္၏ဥာဏဗလသာမက မိတၱဗလမ်ား ပါဝင္ေသာပြဲဦးထြက္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ ေလသည္။
၁၂၁၄ ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း(၈)ရက္ ေန႔က စတင္ခဲ့ေသာ မင္းတုန္းမင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ငါးလအၾကာ ၁၂၁၅ ခုႏွစ္ နယုန္လဆန္း ၁၂ရက္၌ အလုိေတာ္ ျပည့္ေလသည္။
မင္းတုန္းမင္းသည္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕သို႔ စၾကာေဒဝီကိုေခၚေဆာင္ကာ ေတာင္ ညာစံေဒဝီ တင္ေျမႇာက္၏။ ညီေတာ္ ကေနာင္မင္းကိုလည္း ေရႊဘို၌ပင္ လိႈင္ ထိပ္ေခါင္တင္ႏွင့္ ထိမ္းျမားကာ အိမ္ ေရွ႕ႏွင္း၏။ ေနာင္ေတာ္ ပုဂံမင္းကိုနန္းခ် ၿပီးေနာက္ သူ၏ မယ္ေတာ္က်ပင္းမိဖုရား ႀကီး၏ ေတာင္းပန္ခ်က္အရ ဒဏ္မခတ္ ဘဲ ေကာင္းစြာေနထုိင္ခြင့္ျပဳသည္။
ေမာင္ဘိုးလႈိင္ကို ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရား ေခါင္တို႔၏ ေမြးစားသားအျဖစ္ မင္းသား အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ေယာၿမိဳ႕စားခန္႔အပ္ ေလသည္။ မင္းတုန္းမင္းက အမရပူရ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ မျပန္လိုေခ်။ မင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ၾကာမွ ျပန္လာ၏။ ကေနာင္မင္း ႏွင့္ ေမာင္ဘိုးလႈိင္တို႔ကိုသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၌ ေဆာင္ ရြက္ေစ၏။
မင္းတုန္းမင္းအေနျဖင့္ မန္းေတာင္ ရိပ္ခိုခ်င္၏။မႏၲေလးသို႔ မျပတ္လာေတာ္ မူသည္။ မႏၲေလးဆိပ္ကမ္းအထက္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ အရက္သိမ္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ကာ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ဖန္တီးေရး စတင္ေတာ္မူသည္။
၁၂၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္ဘိုးလိႈင္(၂၄ ႏွစ္)အား မေကြးမင္းသမီးႀကီး ခင္ျဖဴႏွင့္ ဘုရင္၏အလိုေတာ္အရ လက္ထပ္ေစ သည္။ ခင္ျဖဴအေနျဖင့္ အေမးေတာ္ခံ ကေတာ္ႀကီးေလးပါးတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ လာ၏။ အဝေစ်းခ်ဳိေတာ္၏ အခြန္ေတာ္ ကို စားရ၏။ မေကြးမင္းႀကီး ဦးၾကာဥ သည္ မင္းတုန္းေခတ္၌ ပခန္းမင္းႀကီး ကဲ့သို႔ ထိပ္တန္းဝန္ႀကီးျဖစ္၏။ သူႏွင့္ ပတ္သက္၍ (ေကြးကိုလံုေအာင္တိုင္) ဟူေသာ နန္းတြင္းစကားပံုတစ္ခု ေပၚခဲ့ သည္။ သာယာဝတီမင္း ႐ူးသြပ္ေသာ အခါ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္သူမ်ားတြင္ ဦးၾကာဥကထိပ္မွပါဝင္ခဲ့သည္။
ပုဂံမင္းကိုနန္းခ်ရာ၌လည္း ဦးၾကာဥ က အမရပူရၿမိဳ႕တြင္းမွဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤမေကြးဝန္ႀကီးကို ေမ့ေလ်ာ့ ၍မျဖစ္။ သူ႔ကို ဂ႐ုတစိုက္ထားရွိႏိုင္မွ ကိုယ္က်ဳိးနည္းျခင္းမွ လြတ္ကင္းမည္ဟု အဓိပၸာယ္ရေလသည္။
ထိုေခတ္က(တိုင္ကပ္လွ်င္ကင္းကိုက္ မည္)ဆိုေသာ စကားပံုမ်ဳိးျဖစ္သည္။ တိုင္းတားမင္းႀကီးႏွင့္ ကင္းဝန္မင္းႀကီးမွာ တစ္အုပ္စုစီျဖစ္၍ တစ္ဦးကိုကပ္လွ်င္ တစ္ဦးက အႏၲရာယ္ျပဳဖြယ္ရွိ၏။ ပုဂံမင္း လက္ထက္ကစတင္ခဲ့ေသာ ဒုတိယ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲသည္ ၁၂၁၇ ခုႏွစ္ မွမင္းတုန္းမင္းေရွ႕ေတာ္တြင္ ေစ့စပ္ၿပီးစီး သည္။ အဂၤလိပ္တို႔က ပဲခူးနယ္ကို သိမ္း ပိုက္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ပဲခူး အထက္မိုင္ ၁ဝဝ ေက်ာ္တြင္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္သည္။မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မင္း တုန္းမင္း၏ကံေကြၽးျဖစ္ေသာ မင္းတုန္း ၿမိဳ႕ကေလးကို ခ်န္လွပ္သတ္မွတ္ရန္ မင္းတုန္းမင္းကမ်ားစြာလိုလားေလသည္။ သို႔ေသာ္ မိုင္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ပို ယူျခင္းကို ျမန္မာက အသိအမွတ္ျပဳကာ လက္မွတ္ ေရးထိုးမွသာလွ်င္ မင္းတုန္းၿမိဳ႕ကို ေပး ႏိုင္မည္ဟု အက်ပ္ကိုင္ေလသည္။ သို႔ႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးျဖစ္ဘဲသံသရာရွည္ခဲ့သည္။
ဦးဘိုးလႈိင္သည္ ကုလားဝန္ သို႔ မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္အျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အေမးအျမန္းထူထပ္သည္ ဟု နာမည္ရခဲ့၏။ သူက ဗဟုသုတ လိုလား၍လည္းေကာင္း၊ စူးစမ္းေသာ အေလ့ရွိ၍လည္းေကာင္း ေမးခြန္းထုတ္ သည္ကို ႀကိဳက္သူမႀကိဳက္သူမ်ားရွိခဲ့၏။ အဂၤလိပ္အရာရွိ ဝွီးလားWheeler ကမူ ႀကိဳက္၍ ဦးဘိုးလိႈင္ႏွင့္ရွည္လ်ားစြာ ေဆြးေႏြးၾက၏။ အေမရိကန္ခရီးသည္VINCENT ဗင္းစင့္ကမူႏိႈက္လြန္း သည္ ထင္၏။ ဗင္းစင့္က သူႏွင့္စကားေျပာသူ မွာ အေနာက္ႏုိင္ငံမွာထိပ္တန္းသိပၸံပါရဂူ မ်ားႏွင့္ပခံုးခ်င္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ သုခမိန္ႀကီးျဖစ္သည္ကို မရိပ္စားမိေခ်။ ဦးဘိုးလိႈင္သည္အက်ႌျဖဴ-ပုဆိုးျဖဴ၊ေခါင္း ေပါင္းျဖဴႏွင့္ေရႊစလြယ္ ၁၂ ဆင့္ကို အျမဲ ဝတ္ဆင္တတ္လ်က္ ခံ့ညားသည္ဆို၏။
တိုင္းျပည္ကိုေခတ္မီႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရးသည္ ထိုေခတ္၏အေရး ႀကီးဆံုးတာဝန္ျဖစ္၏။ထိုတာဝန္ကို အိမ္ ေရွ႕စံကေနာင္မင္းက ဥကၠ႒၊ဦးဘိုးလိႈင္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾက သည္။
ကေနာင္မင္းက ဥေရာပကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္ရန္ ဥေရာပလုိလုပ္မွျဖစ္မည္ဟူသည့္ သေဘာတရားကို ျမဝတီမင္းႀကီးဦးစထံ မွ ခံယူခဲ့သည္။ ဦးစသည္ စစ္တေကာင္း တိုက္ပြဲ၌ အဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္၍ လက္နက္ေကာင္းရွိမွ ခံႏုိင္မည္ ကိုသိ၏။ မႏၲေလးေခတ္ အေျခအေနကို ကင္းဝန္မင္းႀကီးသံုးသပ္ရာ၌ က်ဳပ္တို႔ တပ္မေတာ္သားေတြမွာ ကိုက္ ၈ဝဝ ေလာက္သာပစ္ခတ္ႏိုင္တဲ့တူမီးသံုးေခြစြပ္ ေတြပဲရွိတယ္။ အဲဒါေတာင္ တပ္သား ေစ့မကိုင္ႏိုင္ဘူး။အေျမာက္ဆန္မ်ားက လည္း တစ္မိုင္ခရီးထက္ပိုမေရာက္ဘူး။ အဂၤလိပ္လက္မွာေတာ့ ကိုက္ ၁၅ဝဝ သြားတဲ့ ဟင္ဒလီ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္ေတြ၊ အေျမာက္ဆန္တစ္ခါပစ္ရင္ သုံးတိုင္ခရီး ေရာက္ႏုိင္တဲ့စက္ယႏၲရားေတြကိုင္ေဆာင္ သံုးစြဲေနၾကတယ္။