images
UN
UN
ဖတ္ဖူးပါသလား
ခ်စ္ႏုိင္(စိတ္ပညာ) Wednesday, 09 May 2018
ဤကမၻာေလာက၏အရင္းခံသည္ စိတ္ စြမ္းအင္ျဖစ္သည္။
ဆာယအာသာယအက္ဒင္တန္
(႐ူပနကၡတၱေဗဒပညာရွင္)
အေတြးမ်ားသည္ အစစ္အမွန္ရွိေသာအရာ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔ကအေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။ မည္သည့္အရာကို ေျပာင္းလဲ လိုသနည္း။ အေတြးမ်ား၊ အယူအဆမ်ား၊ သေဘာထားမ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ခံယူခ်က္ မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို ေျပာင္းလဲၾကရမည္မဟုတ္လား။ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား၏အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာစိတ္ ကို မူလပထမေျပာင္းၾကရမည္မဟုတ္ပါလား။စာအုပ္မ်ားက လူကိုေျပာင္းလဲေစႏိုင္ပါသလား။
စိတ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္သမွ် သေဘာတရားတို႔ သည္ (ၾကံစည္ျခင္း၊ ေျပာဆိုျခင္း၊ ျပဳလုပ္ျခင္း ဟူသမွ် တို႔သည္) စိတ္သာလွ်င္ ေရွ႕သြားရွိကုန္၏။ အႀကီး အမွဴးရွိကုန္၏။ စိတ္ျဖင့္ၿပီးကုန္၏။ တစ္စံု တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ျပစ္မွားလိုေသာ (မေကာင္းေသာ)စိတ္ျဖင့္ေျပာဆိုျခင္း၊ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၾကံစည္ျခင္းကိုျပဳအံ့။ ထိုသူ႔ေနာက္သုိ႔ လွည္းဘီး သည္ ဝန္ေဆာင္ႏြား၏ေျခရာသို႔ အစဥ္လိုက္သကဲ့ သို႔ ဆင္းရဲဒုကၡလိုက္ေလ၏။
(ဓမၼပဒ၊ ယမကဝဂ္၊ စာပိုဒ္ ၁)
စိတ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္သမွ်သေဘာတရားတို႔သည္ စိတ္သာေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေပသည္။ စိတ္ သာ အႀကီးအမွဴးဦးစီးျဖစ္ကုန္၏။ စိတ္အတိုင္း ျဖစ္ကုန္၏။
ေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုျပဳလုပ္ၾကံစည္ သူ၏ေနာက္သို႔ အရိပ္သည္အစဥ္လိုက္သကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာသုခ အစဥ္လိုက္ေလသည္။
(ဓမၼပဒ၊ ယမကဝဂ္္၊ စာပုဒ္ ၂)
အထက္ပါဓမၼပဒက်မ္းလာျမတ္စြာဘုရား ေဂါတမဗုဒၶ(၆၂၃-၅၄၃ဘီစီ)၏ ေဟာၾကားခ်က္ တရားေတာ္ႏွစ္ပုဒ္သည္ အစံုအစံုတရားအပုိင္း၌ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ေဖာ္ျပပါရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္ အခါႏွင့္ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းရင္းတရားတို႔ သည္ မတူညီၾကေပ။ တစ္ဆက္တည္း တစ္စပ္ တည္းေဟာေတာ္မူျခင္းမဟုတ္ေခ်။
ပထမတရားေတာ္ကိုေဟာၾကားျခင္းကား စကၡဳပါလဘြဲ႕မည္ရေသာ မ်က္မျမင္ရဟန္းအား အေၾကာင္းျပဳေပသည္။ ျမတ္စြာဘုရား သာဝတၴိ ျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ ေနေတာ္မူစဥ္အခါ မ်က္မျမင္ရဟန္းတစ္ပါးသည္ စႀကႍသြားရာတြင္ ပိုးပရန္ေကာင္မ်ားကို နင္းမိေလသည္။ ထိုသို႔ နင္းမိသျဖင့္ ပိုးေကာင္မ်ားစြာ ေသေက်ရေလ သည္။ ရဟန္းတခ်ဳိ႕ကျမင္ေလေသာ္ စကၡဳပါလ ရဟန္းအားကဲ့ရဲ႕၍ ဘုရားရွင္ထံေလွ်ာက္တင္ ၾကေလသည္။ ''ကုသိုလ္တစ္ပဲ ငရဲတစ္ပိႆာ ျဖစ္ေနၿပီမဟုတ္ပါလားဘုရား''
''ရဟန္းတို႔၊ သူပိုးေကာင္မ်ားသတ္သည္ကို သင္တို႔ျမင္ခဲ့ၾကေလသေလာ'' ျမတ္စြာဘုရားက ေမးသည္။
ထိုရဟန္းတို႔က-
''ကိုယ္တိုင္ကားမျမင္ပါဘုရား။ ေသေန ေသာပိုးေကာင္တို႔ကို ေတြ႕ရပါသည္''
''ရဟန္းတို႔-သူပိုးေကာင္မ်ားသတ္သည္ကို သင္တို႔မျမင္သကဲ့သို႔ပင္ သူသည္လည္း ပိုး ေကာင္တို႔ကို မျမင္ေခ်။ စင္စစ္ရဟႏၲာတို႔မွာ ေသ ေစလိုေသာစိတ္ေစတနာ မရွိၾကပါ''
ျမတ္စြာဘုရားက ''ေစတနာမပါသျဖင့္ ကံအရာမေျမာက္''ဟု အဓိပၸာယ္ေရာက္ေအာင္ မိန္႔ၾကားပါသည္။ ရဟန္းတို႔က ''စကၡဳပါလသည္ ရဟႏၲာျဖစ္ပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္စိ ကြယ္ရပါသလဲ ဘုရား''ဟု ေမးျပန္ရာ-
''ေရွးဘဝကျပဳခဲ့ဖူးေသာ အကုသိုလ္မေကာင္း မႈ အစဥ္လိုက္ျခင္းသေဘာပင္ ျဖစ္ေပသည္''
ဤသို႔ျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဓမၼပဒ၊ ယမက ဝဂ္၊ စာပိုဒ္ ၁ ကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္ မူျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ကံဆိုသည္မွာ ေစတနာကို ဆိုလိုသည္။
ဒုတိယစာပိုဒ္ကို ေဟာေတာ္မူရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္စဥ္မွာ ပ႒ကု႑လီနတ္သား၏ ထူးျခားေသာျဖစ္ေပၚျခင္းကို အံ့ၾသစဖြယ္ ပရိ သတ္အမ်ားျမင္ၾကရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေပသည္။
သာဝတၴိျပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ သူေဌးႀကီးတစ္ဦး ရွိေပသည္။ သူ႔တြင္ သားလုင္ တစ္ေယာက္ရွိေလသည္။ သူေဌးသားသည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္သူမဟုတ္။ ရတနာ သံုးပါးကို ဆည္းကပ္သူမဟုတ္။ သူသည္ အနာ ေရာဂါႏွိပ္စက္သျဖင့္ ေသခါနီးဆဲဆဲ အေျခအေန ျဖစ္ေနစဥ္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ရဟန္းသံဃာမ်ား သည္ သူတို႔အိမ္ေရွ႕မွ ဆြမ္းခံၾကြရန္ျဖတ္ၿပီး ၾကြ သြားသည္ကို ခုတင္ေညာင္ေစာင္းေပၚမွ သူျမင္ လိုက္ရသည္။
ဆြမ္းခံခ်ိန္ ၉ နာရီခြဲ ၁ဝ နာရီ နံနက္ပိုင္းျဖစ္ ေပလိမ့္မည္။ အားအင္ကုန္ခန္းကာ ေသအံ့ဆဲဆဲ ေသာ ေဝဒနာခံစားေနရစဥ္အခိုက္အတန္႔ အခ်ိန္ ေလးအတြင္း ဆြမ္းခံၾကြလာေနေသာလမ္းေပၚက ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကို ဖူးျမင္ရသည္မွာ ရင္ထဲ လိႈက္ဖိုၾကည္ညိဳမိသည္။ အားတင္း၍ လက္အုပ္ ခ်ီမိုး ဦးတင္ရန္ႀကိဳးစားဆဲမွာပင္ ေသလြန္သြား ရွာေလသည္။
ထိုကုသိုလ္ေၾကာင့္ သူေဌးသားပ႒ကု႑လီ (ပတ္ထ ကုန္ဒလီဟုအသံထြက္ရပါလိမ့္မည္)လုင္ သည္စကၠန္႔မိနစ္မျခား တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ အျခံအရံမ်ားစြာေသာ နတ္သားျဖစ္သြားေလ ေတာ့သည္။
ပ႒ကု႑လီနတ္သားကိုယ္တုိင္ လည္း အံ့အားသင့္မိသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကို လိႈက္လွဲစြာ ၾကည္ညိဳဖူးေျမာ္ရေသာ ေကာင္းမႈ စိတ္ေဇာ၏ အံ့ၾသစဖြယ္ေသာ အက်ဳိးထူးရိွပံုကို ဖခင္သူေဌးႀကီးကိုလည္း သက္ေသအထင္အရွား သိျမင္နားလည္ေစခ်င္သည္။ ဖခင္အေပၚေစတနာ သံေယာဇဥ္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပ႒ကု႑လီနတ္သားသည္ ေရႊဗိ မာန္နတ္သမီး အျခံအရံမ်ားစြာႏွင့္တကြ ျမတ္စြာ ဘုရားထံဆင္းလာ(ကိုယ္ထင္ျပကာ) သူ၏ အျဖစ္သနစ္ကို ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ အမ်ား ျမင္ၾကရသည္။ ထိုအခါ အဖသူေဌးႀကီးသည္ ဇေဝဇဝါယံုမွား သံသယျဖစ္ရသည္။ ဒါဟာ အစစ္အမွန္ဟုတ္ရဲ႕လား။ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပါရဲ႕ လား၊ ျမင္ရၾကားရ ထူးဆန္းလွသျဖင့္ ဘုရား ရွင္အား ေမးေလသည္။
'ေဘာ... ေဂါတမ သင့္ကို ၾကည္ညိဳ႐ုံမွ် ျဖင့္ နတ္ျပည္ေလာကသို႔ ေရာက္ႏိုင္ပါသေလာ'
ျမတ္စြာဘုရားကသူေဌးႀကီးအားေျဖၾကား၏။
'ဒါယကာ သူေဌး ရတနာသံုးပါးကို ျဖဴစင္ ေသာေစတနာျဖင့္ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏိုးသူတို႔ နတ္ ျပည္သို႔ ေရာက္သြားၾကေသာ အေရအတြက္ကို ကိန္းဂဏန္းခ်၍ ေဖာ္ျပရန္ပင္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ စိတ္ ေစတနာျဖဴစင္ေလက မည္သူမဆိုေကာင္းမြန္ ေသာအက်ဳိးဖလကို မုခ်ရႏိုင္ေလသည္'
ဤသို႔ျဖင့္ ေကာင္းေသာ စိတ္ျဖင့္ ႀကံစည္ ေျပာဆိုျပဳလုပ္သူ၏ ေနာက္သို႔ အရိပ္သည္ အစဥ္ လိုက္သကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာသုခအစဥ္လိုက္ေလသည္ ဟူေသာ ဓမၼပဒ၊ ယမကဝဂ္၊ စာပိုဒ္ ၂ ကိုေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။
ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ၄၅ ႏွစ္တာကာလ ပတ္လံုး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သာ တရားအစု ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားကို ဓမၼပဒက်မ္းဟုေခၚဆို ပါသည္။ ပါဠိဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤ လိပ္ဘာသာအစရွိသည့္ ဘာသာေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္ဆိုထားၿပီးရွိေနပါသည္။ ဗုဒၶစာေပေလာကတြင္ အလံုးစံုတို႔ထက္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား၍ လူႀကိဳက္ မ်ားေသာ က်မ္းမွာဓမၼပဒျဖစ္ေလသည္။
ဆရာေတာ္အရွင္ဗုဒၶေဃာသ၊ သဂၤဇာဆရာ ေတာ္၊ ဦးေသာ္ဇင္၊ ဦးျမင့္ေဆြ (M.A Londen)၊ ဦးေရႊေအာင္အစရွိေသာ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူပညာ ရွိမ်ားစြာက အက်ဥ္းအက်ယ္၊ စကားေျပ၊ ကဗ်ာ၊ လကၤာစသည္တို႔ျဖင့္ ျပဳစုေရးသားခဲ့ၾကပါသည္။
အဂၤလန္သာသနာျပဳ ဓမၼကထိက ပထမ ေက်ာ္ အရွင္ေသ႒ိလက ဓမၼပဒဘာသာျပန္ အေၾကာင္းကို ဤသို႔ဆိုေလသည္။
နိကာယ္ငါးရပ္တို႔တြင္ ခုဒၵကနိကာယ္ အဝင္ အပါျဖစ္ေသာ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္သည္ စာအုပ္ပင္ ငယ္ေသာ္လည္း လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ စိတ္သေဘာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လုိက္၍ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့ေသာတရားေတာ္ေပါင္းစံုပါရွိသျဖင့္ (an anthology of veres) တရားေတာ္ၫြန္႔ေပါင္းခ်ဳပ္ ျဖစ္ေပသည္။
ထိုဓမၼပဒပါဠိေတာ္လာ တရားေတာ္မ်ားကို ၾကားနာရသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးအစစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအစစ္ျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုရေသာ လူဦးေရေပါင္း မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားခဲ့ ေလသည္။ ၄င္းတရားမ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေပါင္း ၂၅ဝဝ ေက်ာ္ကပင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတရားမ်ား ကို ေကာင္းစြာနားလည္၍က်င့္ၾကံေနထိုင္ၾကလွ်င္ ယခုအခါလည္း ကမၻာမွာစစ္မက္ေအးၿငိမ္း၍ လူအေပါင္းတို႔ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာစြာေနၾက ရမည့္ျပင္ လြတ္လပ္ေရးအစစ္၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုရမည္ကားမလြဲတည္း။
ယခုအခါ ကမၻာေပၚမွာ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ တစ္ဦးပစၥည္းဥစၥာကို အတင္း လုယူျခင္း၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦးမနာလိုျခင္း၊မုန္းျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊သတ္ျဖတ္ျခင္း၊တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္ စစ္တိုက္ျခင္းစေသာအျပင္မီးတဟုန္းဟုန္းေတာက္ ေလာင္ေနျခင္းမွာ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္းေလာဘ၊ အလိုအတိုင္းမရလွ်င္ မုန္းျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း ေဒါသ၊ တရားမွန္ကို မသိျခင္း ေမာဟတည္းဟူ ေသာ အတြင္းမီးသံုးပါးလွ်င္ အရင္းခံျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းအတြင္း မီးမၿငိမ္းသမွ် အျပင္မီးမည္သည့္ အခါမွ် ၿငိမ္းမည္မဟုတ္ေခ်။
ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ စစ္ေျပ ၿငိမ္းေရးအစည္းအေဝး၊ ညီၫြတ္ေရး အစည္း အေဝးစသည္မ်ား က်င္းပ၍ တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ ျပည္ စစ္မတိုက္တမ္း စာခ်ဳပ္၊ မဟာမိတ္စာခ်ဳပ္ စသည္ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အလြန္ေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္ၾကေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းသည္ အရင္းခံအတြင္းမီးကို ၿငိမ္းေအာင္ မသတ္ဘဲ အျပင္မီးကိုသာ ၿငိမ္း ေအာင္ အားထုတ္သည္ႏွင့္တူေလသည္။ အျမစ္ ျပတ္ေအာင္ မကုဘဲ အေပၚယံမွ်ကိုသာ ေဖာက္ခြဲ ၍ လိမ္းေဆးတင္သျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းသည္ထင္ ရေသာ အနာသည္ မၾကာခင္ျပန္ထမည္မွာ မလြဲ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေလသည္။
အျပင္မီးမ်ားအရင္းခံ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတည္းဟူေသာ အတြင္းမီးကို ၿငိမ္းေစႏိုင္ သည္မွာ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္တည္းဟူေသာ ေရေအးတစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္၏။ လူအမ်ား စိတ္ ဆင္းရဲ ျဖစ္ရျခင္းတည္းဟူေသာ အနာေရာဂါကို အျမစ္ပါမက်န္ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ေသာ ေဆးမွာ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္တည္းဟူေသာ ေဆး တစ္ခုသာရွိ၏။
ထိုတရားေရေအး အၿမိဳက္ေဆးကို ေပးႏိုင္ ေသာ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္သည္ အေရွ႕ႏိုင္ငံ ဗုဒၶ ဘာသာမ်ားအတြက္ ေနလအသြင္ အလြန္ထင္ရွား အတိုင္းမသိ ေက်းဇူးမ်ားသည့္အျပင္ အေနာက္ ႏိုင္ငံ၌လည္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ေလာက္ကစ၍ တျဖည္းျဖည္း ထင္ရွားလာၿပီး လွ်င္ ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းစာအုပ္တို႔တြင္ အထင္အရွားဆံုး ဗုဒၶဘာသာအတြက္ အက်ဳိး အမ်ားဆံုး စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္သည့္အတုိင္းလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ဂ်ာမန္ဘာသာမ်ားသို႔ ျပန္ၿပီး ေၾကာင္း သိရေပသည္။
ထိုဓမၼပဒပါဠိေတာ္ကို ဆရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ ျမန္မာဘာသာျပန္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုျမန္မာ ျပန္မ်ားမွာ ပါဠိႏွင့္ ျမန္မာေရာေႏွာေသာ နိႆယ မ်ားသာျဖစ္၍ လူအမ်ားနားလည္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္း ေလသည္။ ထိုသို႔ ခဲယဥ္းသည့္အတုိင္း ဓမၼပဒ ဝတၴဳမ်ားေလာက္သာ ထင္ရွား၍ ဘုရားေဟာ ေတာ္မူရင္း ဂါထာေတာ္တရားေတာ္မ်ား၏ အရ သာကို လူအမ်ားခံစားသင့္သေလာက္မခံစားရ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေဟာေတာ္မူရင္း ဂါထာ ေတာ္ တရားေတာ္မ်ားကို လူအမ်ား အလြယ္ တကူ နားလည္ၾကေစရန္လည္းေကာင္း၊ ထိုသို႔ နားလည္ၾက၍ က်င့္ၾကံေနထိုင္ၾကသျဖင့္ တရား အရသာကို ခံစားၾကေစရန္လည္းေကာင္း၊ ယခု အခါ ျမန္မာျပည္မွာ တရားလက္မဲ့ျဖစ္ေနၾက ေသာသူမ်ားကို တရားလက္ကိုင္ထားၾကဖို႔ သတိ ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ ဤအေၾကာင္းအက်ဳိးေက်း ဇူးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကိုေမွ်ာ္ကိုး၍ ဓမၼပဒအ႒ကထာကို မွီျငမ္းထားကာ ျမန္မာဘာသာသက္သက္ ျပန္ဆို အပ္ေပသည္။ အီတာလ်ံဘုန္းႀကီး ဦးေလာကနာထ ကလည္း ဤသို႔ဆိုေလသည္။
ဆယ့္ငါးႏွစ္အလြန္က ကြၽႏ္ုပ္သည္ ႐ိုမန္ ကက္သလစ္ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားေရးကို ထက္သန္လိုလားေနသည့္ ဘုရားသားေတာ္ ဗုဒၶ ဘာသာရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေနၿပီ။ ဓမၼပဒစာ အုပ္က ကြၽႏ္ုပ္ကို ေျပာင္းလဲေပးလုိက္သည္။ မည္သူမွ် ကြၽႏ္ုပ္ထံသို႔မလာ၊ မည္သူမွ် ကြၽႏ္ုပ္ ထံ ဗုဒၶဘာသာတရားေဟာရန္ မေရာက္လာ။ ဓမၼပဒစာအုပ္သည္ ကြၽႏ္ုပ္ဘဝကို ေျပာင္းလဲ ပစ္လိုက္ပါသည္။ အကယ္၍ ကြၽႏု္ပ္ ဓမၼပဒ စာအုပ္ကို မဖတ္မိလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္သည္ ယေန႔ထက္ တိုင္ ႐ိုမန္ကက္သလစ္အျဖစ္ႏွင့္ပင္ ရွိေနဦးမည္။ ဓမၼပဒ၏ အသြင္ျဖင့္ရွိေနေသာ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ဘဝကို ေျပာင္းလဲေပးေသာ ထိပ္တန္း သာသနာျပဳျဖစ္ေလသည္။ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶသည္ ပရိနိဗၺာန္ဝင္စံ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ၏ဓမၼမွာ အသက္ရွင္လ်က္ပင္ ရွိေန ၿပီး အလုပ္လုပ္လ်က္ပင္ ရွိေနသည္။
ကြၽႏု္ပ္သည္ အီတလီ၌ေမြးဖြားသည္။အေမရိကန္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ ႀကီးျပင္းသည္။ ပညာသင္ ၾကားသည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံပညာ ႏွစ္ရပ္လံုးကို သင္ၾကားသည္။ သို႔ရာတြင္ ဓာတု ေဗဒပညာကို အထူးဝါယမစိုက္ထုတ္၍ သင္ၾကား သည္ျဖစ္၍ ဘီအက္စ္စီ(ဓာတုေဗဒ)ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့ သည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ သိပၸံပညာအသိသည္ ကြၽႏု္ပ္၏ အျမင္ေဟာင္းျဖစ္သည့္ ႐ိုမန္ကက္သလစ္အျမင္ ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ၾကေတာ့သည္။ ခ်က္ခ်င္း သိပၸံ ပညာက အေပၚစီးရရန္ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ဝါဒက ေနာက္ဆုတ္သြားသည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ဘာသာတရား သည္ တျဖည္းျဖည္း သိပၸံပညာ၏ဘာသာတရား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကြၽႏု္ပ္သည္ ေယ႐ႈ ခရစ္ႏွင့္ စိန္႔ဖရန္႔စစ္ကိုမူ ၾကည္ညိဳေနတုန္းပင္ ရွိေလသည္။
အေမရိကန္၌ တစ္ေန႔တြင္ ကြၽႏု္ပ္သည္ စက္႐ံု ႀကီးတစ္ခု၏ ဓာတ္ခြဲခန္း၌ ဓာတ္ခြဲသည့္အလုပ္ ကို အာ႐ံုစိုက္ေနစဥ္ မိတ္ေဆြဓာတုေဗဒအရာရွိ တစ္ဦးက စာအုပ္ႀကီးတစ္အုပ္ ကြၽႏု္ပ္ကို ေပး ေလသည္။ ထိုစာအုပ္ထဲ၌ အျခားစာမ်ားအျပင္ ပါေမာကၡ မက္စ္မူလာ ဘာသာျပန္ထားသည့္ ဓမၼပဒႏွင့္ အႆေဃာသေရးေသာ ဗုဒၶဝင္ပါရွိ ေလ၏။ ကြၽႏု္ပ္၏မိတ္ေဆြသည္ ထိုစာအုပ္ကို ဖတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူသည္ ခရစ္ယာန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမသြား။ ကြၽႏု္ပ္လည္း ထိုစာအုပ္ကို ဖတ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္ကမူ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္လာသည္။
ကြၽႏု္ပ္သည္ သိပၸံနည္းက်ေသာ ဘာသာ တရားကိုအစဥ္တစိုက္စံုစမ္းလာခဲ့သည္။ ေနာက္ ဆံုး၌ ကြၽႏု္ပ္လိုလားေနေသာအရာကိုေတြ႕ရေလ ၏။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကြၽႏု္ပ္ၾကာျမင့္စြာေတာင့္တ လာခဲ့ေသာအရာကို ျဖည့္တင္းေပးလိုက္ေလ၏။ ကြၽႏု္ပ္ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ ဗုဒၶ စာေပက်မ္းဂန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ျဖင့္ဖတ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ေရငတ္မြတ္ေနသည့္ သဲကႏၲာရခရီးသည္ႏွင့္ ပမာတူသည္။ ေနာက္ဆံုး ၌ ၾကာမ်ဳိးစံုေပါက္ေနသည့္ ေရကန္တစ္ကန္ကို ေတြ႕ရ၍ ေအးျမၾကည္လင္ေနေသာေရကိုအားပါး တရေသာက္ပစ္လိုက္ေလသည္။
ကြၽႏု္ပ္သည္ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ကို သက္ဝင္ ယံုၾကည္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေလာကီကိုစြန္႔လိုက္၏။ အိႏၵိယသို႔လာခဲ့၏။ ျမန္မာျပည္၌ ရဟန္းျပဳလိုက္ ၏။
(ပါရဂူ၏ သာသနာ့ခရီးသည္မွ)
ဓမၼပဒဟူေသာစာအုပ္က လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္းမ်ား စြာ၏ဘဝကို အလင္းေရာင္ေပး၍ ေကာင္းက်ဳိး ျပဳခဲ့လွၿပီ။ ယင္းကိုစာဖတ္သူသို႔မွ်ေဝအသိေပး ပါသည္။ လူငယ္လူႀကီးမေရြး မဖတ္ဖူးေသးလွ်င္ ဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။ ဖတ္ၿပီးသားဆိုလွ်င္လည္း ထပ္မံဖတ္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။ စာဖတ္သူ အတြက္ ကုသိုလ္လက္ေဆာင္ရသည္ ဆိုႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။ ခ်စ္လို႔ေျပာတာမွတ္ပါ။