images
UN
UN
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ My Justice မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး
Thursday, 10 May 2018
ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးထြန္း ထြန္းဦးအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈစင္တာမ်ားဖြင့္လွစ္၍ ျပည္သူအက်ဳိးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ My Justice အဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္Ms. Caitlin Regier ၊ စီမံ ကိန္းအရာရွိMr.Vaclav Svejda ႏွင့္EU အဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေရး မွဴး Dr.Johann Hesse အဖြဲ႕တို႔ အား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ လက္ခံေဆြး ေႏြးမႈျပဳလုပ္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တို႔ ဆက္စပ္မႈ၊ ျပည္သူမ်ား တရားမွ်တမႈႏွင့္ လက္လွမ္းမီေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတရားစီရင္မႈ အက်ိဳး သက္ေရာက္ေရးအတြက္ ျပည္သူ မ်ားထံသို႔ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို လိုအပ္ ခ်ိန္တြင္ လ်င္ျမန္စြာအကူအညီေပး ႏိုင္ေရးအတြက္Mobile Application ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို Application ေရးဆြဲေနသည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။
အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္ ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္တာဝန္ ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။