images
UN
UN
တကၠသိုလ္တြင္ေက်ာင္းအပ္ရာ၌အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးစရာမလိုဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးေျပာၾကား
တင္တင္ေအး Monday, 14 May 2018
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ ထားၾကမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ားအေနျဖင့္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း(ရဲစခန္းေထာက္ ခံခ်က္)ႏွင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ ေၾကာင္းေထာက္ခံစာမ်ား ျပသရန္ မလိုေတာ့ေၾကာင္းပညာေရးဝန္ၾကီး ဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယေန႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔အစီ အစဥ္တြင္ အင္းေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၏တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္အတူပူးတြဲေပးပို႔ရသည့္ေထာက္ ခံစာမ်ားအနက္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူ၏ ေထာက္ခံ စာကိုပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ပညာေရးဝန္ႀကီးကျပန္လည္ေျဖ ၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးက''၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ သူမ်ားမွစ၍တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္း ညႊန္စာအုပ္၏စာမ်က္ႏွာ ၂ တြင္ အဆိုပါေထာက္ခံစာမ်ားတင္ျပရ မည္ဟုထည့္သြင္းေဖာ္ျပသတ္မွတ္ ျခင္းမရွိေတာ့ပါေၾကာင္းရွင္းလင္း ေျဖၾကားအပ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္း ညႊန္စာအုပ္မွာလည္းဒီေထာက္ခံစာ ေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမယ္ဆို တဲ့အခ်က္မပါရွိေတာ့ပါဘူး'' ဟု ထည့္သြင္းရွင္းလင္းခဲ့သည္။