images
UN
အိမ္အကူမ်ား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမွ ကင္းေဝးေစ
| Saturday, 07 July 2018
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္အကူမ်ားသည္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစျခင္းစသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ခံေနၾကရသည္။ အလုပ္ရွင္အခ်ဳိ႕ကလည္း အိမ္အကူမ်ားကုိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္႐ံုသာမက လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျခင္း၊ ထိကပါးရိက ပါးျပဳျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က တည္းက အိမ္ေဖာ္ဟုေခၚေသာအိမ္အကူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားရွိခဲ့ ေသာ္လည္း တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္အေရးယူျခင္းမ်ား နည္းပါးခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရမႈကို သတင္းေထာက္ခ်ဳပ္တစ္ဦးက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္း အိမ္အကူျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ျပီး တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ အေရးယူမႈ မ်ားခပ္စိတ္စိတ္ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း အိမ္အကူ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား၊ အေရးယူမႈမ်ားျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားသည္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားသည့္ အမႈမ်ားျဖစ္ ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အမႈမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္က ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ား ကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္တိုင္ၾကားသည့္အမႈမ်ားျဖစ္သည္။
၂ဝ၁ဝျပည့္ႏွစ္က အိမ္အကူ မိန္းကေလးကို မ်က္လံုးတစ္ဖက္ကြယ္၊ မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းပ်က္သည္အထိ အက္စစ္ျဖင့္ပက္ကာ ရွစ္ႏွစ္ၾကာပိတ္ေလွာင္ ခဲ့ၾကသည့္ အိမ္ရွင္အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကုိ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၄ ျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္က မႏၲေလးခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ စတင္တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္အကူမိန္းကေလးကို သားမယားျပဳက်င့္ရန္ ၾကံစည္ၿပီး အဆိပ္ေကြၽး၍ ေနအိမ္ျပတင္းေပါက္မွ တြန္းခ်သည္ဟုဆိုသည့္အမႈမွ တရား လိုသက္ေသမ်ားအားစစ္ေဆးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဆုိသည္။ ဇြန္လအတြင္းမွာပင္ လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးအား ေသဆုံးသည္အထိ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ခဲ့သည္ဟုဆုိသည့္ ဥပေဒအရာရိွ အမ်ဳိးသမီးကုိ လူသတ္မႈပုဒ္မျဖစ္သည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃ဝ၂ ျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေတာင္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ တရားစြဲဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပုသိမ္တြင္လည္း အိမ္အကူမိန္းကေလးကုိ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္သူ သုံးဦးအား ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မေျခာက္ခုအျပင္ လူကုန္ ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းမ်ား တြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကလည္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ အိမ္အကူမိန္းကေလးငယ္အား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ အိမ္ရွင္လင္မယားကို တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
တစ္ဝမ္းတစ္ခါး ဝမ္းစာအတြက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွာေဖြစားေသာက္ လုပ္ကုိင္ ေနၾကသည့္အထဲတြင္ ကေလးထိန္း၊ အိမ္တြင္းသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ အခ်က္အျပဳတ္ တို႔အတြက္ အိမ္အကူအလုပ္သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ သမားဥပေဒထဲတြင္ အိမ္အကူဆုိသည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ပါရွိေသာ္လည္း အိမ္အကူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အကာအကြယ္ေပးရန္ ဥပေဒမရွိေသးသျဖင့္ အိမ္အကူမ်ားသည္ အကာအကြယ္မဲ့ေနခဲ့ရသည္။ ထို႔အတြက္ အိမ္ရွင္မ်ားက အိမ္အကူမ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပကာ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လုပ္ခ လစာမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း၊ အိမ္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ကာခိုင္းေစျခင္း၊ ဝန္ႏွင့္အားမမွ်ေအာင္ အဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ အိမ္ရွင္မ်ားက အိမ္အကူမ်ားကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ရာတြင္ အသက္ေသဆံုးျခင္း၊ ကိုယ္လက္ အဂၤါမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပြားသည္အထိ ဆိုးရြား လာခဲ့သည္။
ထိုကဲ့သို႔အိမ္အကူမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) ပုဒ္မ ၃၅၈ တြင္ 'ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေက်းကြၽန္ျပဳမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ မ်ားကုိတားျမစ္သည္'ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ အဆုိပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ေက်းကြၽန္ျပဳသလုိျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္အကူ မ်ား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈမွ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ပါသည္။
UN
UN