images
UN
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားညီလာခံမ်ားေအာင္ျမင္ေရး
| Sunday, 08 July 2018
ျပည္သူလူထုအစည္းအေဝးမ်ား၊ စနစ္ႏွင့္ပုံစံသည္ ေရွးေဟာင္းဂရိေခတ္က ပင္စခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ျပဒီမိုကေရစီ ပြင့္လင္းျမင္သာေခတ္ဟုလည္း ေခၚႏိုင္မည္ထင္ပါ သည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ အျမင္အေတြးရွိလွ်င္ရွိသေလာက္ လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြး ေျပာဆိုႏုိင္ၾကသည္။ လူအမ်ားစု၏ သေဘာထားဆႏၵကို စုစည္းၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကိုခ်သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ လုံျခံဳေရး၊ စစ္ေရး စသည္ျဖင့္ အေရးႀကီး အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လူထုနည္းႏွင့္ဆုံးျဖတ္စီရင္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
အမ်ားႏွင့္ဆံုးျဖတ္တုိင္း အမွန္တရားမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ငယ္စဥ္က အိပ္ရာဝင္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို သတိရမိသည္။ ရြာတစ္ရြာတြင္ ခႏၶာကိုယ္ကိုရင္း၍ လုပ္ကိုင္စား သူမိန္းကေလးတစ္ဦးရိွခဲ့သည္။ ထုိမိန္းမပ်ဳိရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာနာမည္ပ်က္သည္ ဟုဆိုကာ ရြာသူရြာသားမ်ားက ကြင္းလယ္တြင္ တစ္ေယာက္တစ္ခ်က္စီ႐ိုက္၍ ရြာမွႏွင္ထုတ္မည္ဟုၾကံရြယ္ၾကၿပီး မိန္းမပ်ဳိကို ကြင္းလယ္သို႔ ေခၚထုတ္သြားၾက သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အမ်ားၾကည္ညိဳေလးစား၍ ပညာရွိသူတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး ၄င္းက''သင္တို႔အထဲက အျပစ္လံုးဝမရိွသူကစၿပီး႐ိုက္ပါ''ဟု ဆုိလာသည္။ ထိုစကားက မိန္းမပ်ဳိကို႐ိုက္မည့္ရြာသူရြာသားမ်ားအားလံုးကို ၿငိမ္သက္သြားေစသည္။ ခဏအၾကာတြင္ ရြာသားတစ္ေယာက္ကတုတ္ကို လႊတ္ခ်ၿပီးထြက္သြားသည္။ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားလည္း သူတို႔လက္ထဲကတုတ္မ်ား ခဲမ်ားကိုခ်ၿပီး တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ထြက္သြားၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ထုိသူႏွင့္ မိန္းကေလးသာက်န္ရစ္ ခဲ့သည္။ သေဘာအဓိပၸာယ္က ''မည္သူမွ်အျပစ္မကင္းႏိုင္''ဟု ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးအျပစ္ကို လက္ညိႇဳးထိုးေျပာေနသူမ်ားသည္လည္း အျပစ္လံုးဝကင္း သူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသလုိ အမ်ား၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုိင္းသည္လည္း အမွန္ တရားျဖစ္မလာေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ၏အားနည္းခ်က္မွာ အမ်ားလူအုပ္ႏွင့္ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္တိုင္း သန္႔ရွင္းေသာအမွန္တရားကိုရသည္ဟု အဓိပၸာယ္မထြက္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုကား ရပ္ပစ္လို႔မျဖစ္ လုပ္ျမဲ တိုင္းသာလုပ္သြားၾကရပါမည္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲဆုိုသည္မွာ ႏွစ္ဖက္သြားလမ္းျဖစ္ သည္။ 'သူမနာ ကိုယ္မနာ'လမ္းလည္းျဖစ္သင့္သလုိ 'မုန္းသူမရွိ ခ်စ္သူသာရွိ' လမ္းလည္း ျဖစ္သင့္ပါသည္။ တစ္ဖက္လူ၏ လိုလားခ်က္ကို မျဖည့္ဆည္းဘဲႏွင့္ မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္ကိုခ်ည္း ျဖည့္ဆည္းရန္မျဖစ္ႏိုင္သလုိ တစ္ဖက္လူ၏လုိုအပ္ခ်က္ သည္လည္း မိမိ၏လိုအပ္ခ်က္လိုပဲဟု သေဘာေပါက္ၾကဖို႔လိုပါမည္။ အာဃာတ၊ ေဒါသ၊ အစြဲအလမ္းတို႔ကို ဥေပကၡာတရားျဖင့္ ေမ့ေပ်ာက္ထားသင့္သည္။ ဆန္႔က်င္ ဘက္ေလမ်ား တိုက္ခတ္လာေသာအခ်ိန္တြင္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ရြက္လႊင့္ၿပီး လမ္းေၾကာင္း လႊဲသည့္နည္းကိုလည္း သုံးသင့္ေၾကာင္း အေတြ႕အၾကံဳရင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးသမား မ်ားက ဆိုသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ဒီမိုကေရစီသည္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေငြမ်ား၊ လက္နက္ မ်ား၊ ပါဝါမ်ားျဖင့္တြန္းေနလွ်င္ တစ္ဖက္ကလည္း ထိုသို႔ေသာ 'အား'မ်ဳိးႏွင့္ျပန္ တြန္းလာႏိုင္သည္။
'အစည္းအေဝးမ်ားမ်ားလုပ္ေလ ပဋိပကၡမ်ားမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေလ'ဟု JMC-U တာဝန္ရွိသူမ်ားက တညီတၫြတ္တည္း မီဒီယာကိုေျပာဆိုပါသည္။ အစည္းအေဝး လုပ္ျခင္းသည္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ ႏွင့္တစ္ဖက္ရင္းႏွီးၾကဖို႔လည္းလိုသည္။ အစည္းအေဝးအၿပီး အလြတ္သေဘာေျပာ ဆိုၾကျခင္းမ်ားလည္းလုပ္ၾကရပါမည္။ ထိုအခါ ေဒသဆုိင္ရာ၊ လူမ်ဳိးအလိုက္ဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးကို တီးေခါက္မိႏုိင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရာတြင္ လက္ေတြ႕အသုံးတည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဟိုဘက္ဒီဘက္ ႏွစ္ဖက္ကိစၥဆုိျခင္းထက္ အနည္း ဆုံးသုံးပြင့္ဆိုင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကပါ 'ဘက္'တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါသင့္ ပါသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္ထား႐ုံျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားပါ ေႏြးေထြး၊ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏႈိင္း၊ ပူးေပါင္းၿပီး ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဦးတည္သင့္ပါသည္။ စစ္အၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားပါ ေဆြးေႏြးထားၾကဖို႔ လိုပါမည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလည္း စဥ္းစား အေလးထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကရပါမည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလည္း ကြၽဲကူးေရပါလုပ္ၾကရပါမည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီး စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ ဟိုတစ္စဒီတစ္စ ငါးပြက္ရာငါးစာခ် လုပ္မေနသင့္ပါ။
သစ္ပင္တစ္ပင္ခ်င္းလည္း ျမင္ေအာင္ၾကည့္ဖို႔လိုသလို သစ္ေတာတစ္ခုလုံးကို လည္း ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆို႐ိုးစကားမ်ားရွိပါသည္။
အားလုံးကုိျခံဳ၍ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမွ သာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ညီလာခံမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ ရပါသည္။
UN
UN