images
UN
အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရး မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိဝန္းရံေပး
| Tuesday, 10 July 2018
ကမၻာ့စီမံခန္႕ခြဲမႈပညာေခတ္ကို ပညာရွင္တို႕ကေခတ္ေလးေခတ္ခြဲခဲ့သည္။ ယေန႕ ကမၻာေရာက္ရွိေနေသာေခတ္ကို စတုတၴမ်ဳိးဆက္သစ္တို႕၏ေခတ္ဟု သတ္မွတ္ၾက သည္။ ယေန႔ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမိုင္းကို အၾကမ္းဖ်င္းပိုင္းျခားလွ်င္လည္း ၁၉၄၈ မွ ၁၉၆၂ သည္ တစ္ေခတ္၊ ၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈ သည္ တစ္ေခတ္၊ ၁၉၈၈မွ ၂ဝဝ၈ သည္ တစ္ေခတ္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၈ မွသည္ ယေန႕ထိတိုင္ကို ေခတ္တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ပိုင္းျခားျခင္းမွာ ႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေျခအေနေပၚ မူတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႕ေခတ္ကို စတုတၴမ်ဳိးဆက္ေခတ္ဟု ဆို ရမည္။
ေနာက္မ်ဳိးဆက္သည္ ေရွ႕ကမ်ဳိးဆက္ထက္ေတာ္ရမည္ ခြၽန္ရမည္ဟု အၫႊန္းရွိ ေသာ္လည္း ျမန္မာ၊ ဗုဒၶဘာသာ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈအရ ေရွ႕မွမ်ဳိးဆက္မ်ားအား ဂါရဝတရားျဖင့္ ေလးစားတန္ဖိုးထားဖို႕သာလိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႕ေလာက္မေတာ္ ပါဘူးဟု မျပစ္မွားသင့္ေပ။ မွန္နန္းရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး ပထမတြဲ၊ စာ ၃ဝ၁ တြင္ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးရာမွ မိမိေရွ႕က အေဖအဘိုးအေဘးမ်ားကုိ သူ႕ေလာက္ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးခဲ့မွာ မဟုတ္ဟု မေနာကံ ဝစီကံတုိ႔ျဖင့္ ျပစ္မွားလိုက္ရာ မ်က္လံုးမ်ား ခ်က္ခ်င္းကြယ္သြားသည္။ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေတာင္းပန္၊ ကန္ေတာ့လိုက္မွ မ်က္လံုးအလင္းျပန္ရေၾကာင္း မွတ္သားထားမိ၏။
သို႕ႏွင့္တိုင္ လူႀကီးတို႕ မ်က္စိမမွိတ္မီမွာပင္ လူႀကီးတို႕ႏွင့္ လက္တြဲ၍ လူႀကီး၊ လူငယ္ေပါင္းစပ္ပူးတြဲညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ျပည္အေရးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကဖို႔လိုပါသည္။ အေျခအေနမ်ား၊ အယူအဆ မ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိရာ ကာလ၊ ေဒသ၊ ပေယာဂအေျခအေနမ်ား၏ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ''အေရြ႕''မ်ားရွိလာတတ္ေၾကာင္း သမိုင္းက ျပဆိုၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့သမုိင္းကျပဆိုၿပီးသလို ျမန္မာ့သမိုင္းကလည္း ျပဆိုဆဲျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးဟူ၍ ပံုေသေနရာယူလို႕မရေတာ့သလို လူငယ္ေဟ့ဆိုၿပီး လက္မေထာင္ေန၍လည္း မသင့္ ျမတ္ႏိုင္ပါေခ်။

ႏိုင္ငံေရးသမားသုံးမ်ဳိးရွိသည္။ ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ အေပ်ာ္တမ္းႏိုင္ငံေရး သမားျဖစ္ၿပီးအခ်ိန္ပိုင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ပါဝါအာဏာ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားျဖစ္သည္။ တတိယအမ်ဳိးအစားမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ႏုိင္ငံေရး သမားျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအတြက္ တစ္ဘဝလံုးျမႇဳပ္ႏွံထားသူမ်ားျဖစ္ရာ လူငယ္မ်ား ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးစားသြားၾကရမွာျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အားကုိးအားထားရေသာလူငယ္မ်ားျဖစ္ေပမည္။
အစဥ္အလာ ယဥ္ေက်းမႈေကာင္းမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ ပထမသက္တမ္း၏ သမၼတႀကီးက လူငယ္မ်ားကိုအလြန္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ ေၾကာင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း)တစ္ဦးက သူ၏ ''ဒီမိုကေရစီႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္'' စာအုပ္တြင္ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ား ၾကံ့ခိုင္က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစလို ေၾကာင္း သမၼတႀကီးက အျမဲေျပာသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဥေရာပသားလူငယ္မ်ားလို ျဖစ္ေစခ်င္ေၾကာင္းလည္းေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ားကို အျမဲ အားေပးခဲ့သည္။ ဘက္စံုထူးခြၽန္လူငယ္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီလူငယ္မ်ားကို အားေပး သည္။ ပညာေရးတြင္ စေကာလားရွစ္မ်ား ျပန္လည္အသက္သြင္းေပးသည္။ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္အထိ လူငယ္မ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည္။
''ခ်ည့္နဲ႔နဲ႔- ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရွိလာပါက ခ်ည့္နဲ႕နဲ႔ ဒီမိုကေရစီကိုျဖစ္ေစ သည္''ဟု ယေန႕အာဏာရပါတီ၏ ညီလာခံအစီရင္ခံစာက ဆုိထားသည္ကုိ ေတြ႕ရ သည္။
ခ်ည့္နဲ႕နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ျဖစ္သြားရျခင္း၌ အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အိုမင္းရင့္ေရာ္လြန္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးသံုး သပ္သူတစ္ဦးက မီဒီယာတစ္ခုတြင္ ေရးသားခ်က္ေတြ႕ဖူးသည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လြန္းေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမ်ားေနၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္က နည္းပါးလြန္းေနေၾကာင္း၊ ေထာက္ျပထားမႈမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ဳိးဆက္ သစ္မ်ားကို ေနရာေပးမည့္ အစီအစဥ္ကလည္း ေလ်ာ့နည္းေသးေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေန ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရာ၌ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ အလုပ္တကယ္လုပ္ႏုိင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လူႀကီး လူငယ္ သူ႕လူကိုယ့္လူမခဲြျခားဘဲ သေဘာထားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေျမာ္အျမင္ရိွရွိ ေစတနာေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ရဲရဲလုပ္သင့္ေၾကာင္း လက္ေတြ႕သေဘာထားကျပဆုိ ေနသည္။
ထို႕အတူ လူႀကီးမ်ားကဝန္းရံ၊ အၾကံျပဳ၊ လူထုထဲကတက္လာေသာ လူငယ္ လူခြၽန္လူမြန္မ်ားျဖစ္သည့္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ပူးတြဲအလုပ္လုပ္ၾကလွ်င္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံခ်စ္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံကို ေရွ႕တန္းေရာက္ေအာင္ျမင္ေစလိုသူမ်ားေမွ်ာ္မွန္းေသာ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္၊ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္လာမည္ဟု မမွိတ္မသုန္ ယံုၾကည္ပါ ေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။ ။
UN
UN