images
UN
ေရြးေကာက္ပြဲႏွင္႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
| Wednesday, 03 October 2018
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး လႈပ္ရွားတက္ၾကြေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ယင္းမွာ သဘာဝလည္းက်၍ ျဖစ္လည္းျဖစ္သင့္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ေကာ္မရွင္အေပၚ အသံမ်ားထြက္ေနသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ပါတီတို႔မွ ပါတီကိုယ္စားျပဳတစ္ဦးစီအား ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေစရာတြင္ အာဏာရပါတီတစ္ခုတည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရသည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ စာေပးပို႔မႈ၊ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း အသံက က်ယ္ေလာင္လာသည္။
၄င္းလုပ္ရပ္သည္ ဒိုင္ပီသပါ၏ေလာ၊ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီပါ၏ေလာ ျပန္စစ္ ေၾကာဖို႔ေကာင္းသည္။ ထိုသို႔ မလုပ္သင့္ေသာလုပ္ရပ္ကို လုပ္ျခင္းသည္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းပံုစံမ်ဳိး၊ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာပံုစံမ်ဳိး၊ ဘက္လိုက္ေသာပံုစံ မ်ဳိးဟု ၿပိဳင္ဘက္ပါတီႀကီးမွ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးက မီဒီယာသို႔ ေျပာ လာသည္။
ကန္႔ကြက္လႊာတင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ညႇိႏႈိင္းျခင္း စေသာႏိုင္ငံေရးယဥ္ ေက်းမႈသစ္ကိုသာ က်င့္သံုးသြားမည္ဟုလည္း ၾကားသိရသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ မွ်တေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို က်င့္သံုးသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ကာလႏွင့္အခ်ိန္ကိုက္ၿပီး ပံုမွန္လုပ္ေလ့မရွိေသာ အစိုးရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား လႊတ္ေတာ္သို႔လာေရာက္တင္ျပျခင္းသည္ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ မဲဆြယ္ျခင္းလားဟု ေမးခြန္းမ်ားေပၚလာသည္။
၂ဝ၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း
''ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးျခင္းခံရသည့္ေန႔မွစ၍ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရ''ဟူေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၂(ဋ)တြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္ရွိပါလ်က္၊ ေလးစားလုိက္နာသင့္ပါလ်က္ ၃ဝ-၃-၂ဝ၁၇ တြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ျမန္မာ့အသံေရဒီယိုအစီအစဥ္မွ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၃၁-၃-၂ဝ၁၇ ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာႏွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာတို႔တြင္ မိန္႔ခြန္းအျပည့္အစံုကို ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။
ယင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမျပဳလုပ္ရဟု တားျမစ္ထားေသာေန႔ Silent Day တြင္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အမိန္႔ကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ေနေၾကာင္း ကန္႔ ကြက္တိုင္ၾကားမႈမ်ား ေတြ႕ေနရပါသည္။
၄င္းကို ပါတီမ်ားက စုေပါင္းကန္႔ကြက္ၾကေသာအခါ 'တိုက္ဆိုင္မႈ သာ' ဟု ခပ္ေအးေအးတံု႔ျပန္ခဲ့သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္လည္း အာဏာရပါတီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ျမတ္၍အေထာက္အပံ့ရသူမ်ားကိုသာ ဆက္တိုက္ေရြးခ်ယ္ မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ အသံလည္းၾကားရပါသည္။ မွ်တမႈမရွိေၾကာင္း ဝိုင္းဝန္း ေျပာဆိုရာတြင္ 'ဘယ္ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနပါသလဲ'ဟု တံု႔ျပန္ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ေကာ္မရွင္လုပ္ရမည့္ အလုပ္ကို တစ္ဖက္သို႔ ျပန္ၿပီး ေမးျမန္းေနရမည့္ အလုပ္မဟုတ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွင္းျပခ်က္ကို မီဒီယာမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။
လိုရင္းကိုေရးရေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ 'ဒိုင္' ပီသစြာ ဥပေဒကိုသာ ကိုယ္စားျပဳရပါမည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္သည္ အမ်ားကအထင္လြဲမွား အထင္ေသးေနၾကသည့္ၾကားမွ အလြန္ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ သိကၡာရွိရွိ၊ သမာဓိေကာင္း ေကာင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒႏွင့္အညီ တရား မွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ၄င္းကိုကမၻာကပင္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည့္အသံ မ်ားကုိလည္း မီဒီယာတြင္ ၾကားခဲ့ရသည္။
ယေန႔ ဒုတိယသက္တမ္း အာဏာရဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ အစိုးရတြင္လည္း လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒ၏အထက္ တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရန္ လမ္းၫႊန္သေဘာတရားအတိုင္း ဥပေဒဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာသာ နာခံအလုပ္လုပ္ၾကဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN