images
UN
လူစားလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆုိေသာယေန႔ႏိုင္ငံေရး
| Friday, 05 October 2018
ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘယ္သူဘယ္ေလာက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သလဲ အေျဖထြက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏႈတ္ျဖင့္ကတိကဝတ္မ်ား ေပးထား ၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း ဘာေတြမ်ားလုပ္ေပးႏုိင္ ခဲ့သနည္း သုံးသပ္ၾကဖို႔လိုသည္။ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္ႏွင့္ ဘာလုပ္ေပးႏုိင္မွာလဲ ဟုမထင္ၾကသင့္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးအရ ဆင္းရဲမြဲေတ မႈကို အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းမ်ားစြာလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားကို မရပ္မနားလုပ္ခဲ့သည္။ ေခတ္အဆက္ ဆက္က ေၾ<ြကးမ်ားကို တစ္ဝက္တိတိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေန႔ခ်င္းျပန္လမ္းမႀကီးမ်ားလည္းလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ဘာႏွင့္လုပ္ခဲ့သလဲဟုဆို လွ်င္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပင္ လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ဆိုပါ လွ်င္ ကိုယ့္စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုယ္ျပန္မသုံးသပ္ဘဲ ၄င္းဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္ညႇဳိးထိုးေနရသနည္းဟု စဥ္းစားဖို႔လိုေပ သည္။ ထမင္းရည္ပူလွ်ာလႊဲၿပီး ည့ံဖ်င္းေသာလက္သမားက သုံးေသာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကုိ အျပစ္တင္သလုိျဖစ္ေနသည္လား စဥ္းစားသင့္မည္။
၂-၁ဝ-၂ဝ၁၈ သတင္းစာေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ လက္ရွိအစိုးရသည္ ၂ဝ၁၆ မတ္လ ၃၁၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္မွ ယေန႔ထိ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း စီးပြားေရးေႏွးေကြးေလးလံနိမ့္က်ေနၿပီး အေျပာျဖင့္အခ်ိန္ကုန္၊ အလုပ္ျဖင့္သက္ေသမျပႏိုင္ေသး။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ ၿပီး ေအာက္ေျခလူတန္းစားမ်ား ဆင္းရဲတြင္းနက္သည္ထက္ နက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရကိုသံသယဝင္လာၾကသည္။ ေဒၚလာကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္၊ က်ပ္ေငြကို ဆယ္မတင္ႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ ဤသို႔စြမ္းေဆာင္ ရည္နိမ့္ေသာ (သို႔မဟုတ္) စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို လူစားလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု ေရးသားလာသည္။

ေဘာလုံးပြဲမ်ားတြင္လည္း စြမ္းရည္က်ေနေသာ ေဘာလုံးသမားကို လူစားလဲဖို႔ ပရိသတ္က ေအာ္တတ္ၾကသည္။ ေျခမေပၚေသာ ေဘာလုံး သမားကို ဆက္ကစားခြင့္ေပးထားလွ်င္ အသင္း႐ႈံးသြားႏုိင္သည္။ နည္းျပ သည္ ေျခမေပၚေသာေဘာလုံးသမားကို လူစားလဲရေပမည္။ မလဲဘဲထား လွ်င္ နည္းျပမွာတာဝန္ရွိသြားမည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ခ႐ိုင္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ''လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔မလိုအပ္ေသး၊ အစိုးရတာဝန္ရယူထားသည့္လူမ်ားကိုသာ လဲပစ္ရန္လိုအပ္''ဟု ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီႀကီးတစ္ခုမွဥကၠ႒က ေျပာဆုိေၾကာင္း စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းစာ၏ ေရွ႕ဖုံးတြင္ ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။
လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပင္ တုိင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္လုပ္ခဲ့ ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ား ရွိေနသည္။ ယင္းပုဂိၢဳလ္မ်ားမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစုိးရ လက္ထက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီတြင္ တာဝန္ယူေနၾကသူမ်ားျဖစ္ ၾကသည္ဟုယူဆရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအသစ္ မလိုအပ္ ေသးဟုဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ''လဲရမည္မွာ လူေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခခံ ဥပေဒကို ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳအလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးလိုက္ပါ၊ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း'' ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီဥကၠ႒ႀကီးက ေထာက္ျပပါသည္။
အေျခခံဥပေဒကို အခ်ိန္တန္လွ်င္ ဥပေဒေဘာင္ထဲမွပင္ ျပင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ညံ့သည္ကိုမျမင္ဘဲ၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကတရားခံဟု ယိုးစြပ္ေနမႈမွာ လက္ခံႏုိင္စရာနည္းနည္းမွမရွိေခ်။ ၄င္းအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပင္ တုိင္းျပည္ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္သူက လုပ္ေပး သြားခဲ့ၿပီ။ တယ္လီဖုန္းမ်ား ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသုံးစြဲႏုိင္ေရး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေရး ကုန္ေစ်းႏႈန္းသက္သာ ေရး စီးပြားေရးလုပ္ကြက္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ မႈမ်ားရရွိလာသည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္လည္းအဆင္ေျပခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ¤င္းပုဂိၢဳလ္မ်ားက တုိင္းျပည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အဆင္ သင့္ ရွိေနသည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘဲ ညံ့ဖ်င္းေနသူေတြကို ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔လက္ရွိသမိုင္းက ေတာင္းဆို ေနၿပီဟု ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN