images
UN
ပကတိအေျခအေနကိုေထာက္ျပသည္႕ ေဝဖန္ေရးကုိ လက္ခံဖုိ့လုိသည္
| Saturday, 06 October 2018
လူတစ္ဦးခ်င္းသည္၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္၊ ပါတီတစ္ရပ္ကုမၸဏီ တစ္ခုသည္ မိမိတို႔အားနည္းခ်က္ကို မိမိတို႔ဘာသာ သိသင့္သည္။ သို႔မဟုတ္ ေဝဖန္ေထာက္ျပသူရွိလာပါက လက္ခံဖို႔ လိုအပ္သည္။ လက္ခံသင့္ သည္သာျဖစ္သည္။ ကိုယ့္အမွားကိုယ္ျပင္ႏိုင္လွ်င္ ကုိယ့္အတြက္ေကာင္း မည္သာျဖစ္သည္။ အမွားကိုမျမင္ႏိုင္၊ မွားသည္ဟု ေထာက္ျပသည္ကို လက္မခံႏိုင္၊ ဇြတ္အတင္းျငင္းဆန္ေနပါက အမွန္တရားႏွင့္ေဝးသည္ထက္ ေဝးသြားၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ ပ်က္ျပဳန္းက်ဆံုးျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။
ေခတ္သစ္လြန္(Postmodern)သီအိုရီတစ္ခုရွိသည္။ ''ျမင္ေနရတဲ့ဟာ အမွန္တရားပဲ'' (Every surface is real) ဟုဆိုသည္။ ဘာအေၾကာင္းျပ၊ ညာ အေၾကာင္းျပလုပ္မေနႏွင့္ ျမင္ေနရေသာအေပၚယံ မ်က္ႏွာျပင္သည္ပင္ ပကတိအမွန္တရားျဖစ္၏ဟု ဆိုလိုသည္။
ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏မဲဆြယ္မူဝါဒကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကတားျမစ္၍ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာႏွင့္႐ုပ္သံမ်ားတြင္ မဲဆြယ္ေဟာ ေျပာမႈမလုပ္ေဆာင္ေတာ့ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းပါတီဥကၠ႒ ကိုယ္တိုင္က ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္တြင္ သတင္းစာတစ္ေစာင္သို႔ ေျပာဆို ခဲ့သည္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ပါက ပါတီ၏ေဆာင္ရြက္မည့္ မူဝါဒကို သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ ပယ္ဖ်က္ခံရသည့္အတြက္ သပိတ္ေမွာက္ရ ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။ ယခုအစုိးရသက္တမ္းသံုးႏွစ္ေလာက္အတြင္း ခ်င္းျပည္ နယ္မွာ ဘာမွဟုတ္တိပတ္တိ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုေသာအခ်က္ကို ျဖတ္ေတာက္ ျခင္းဟု သိရသည္။ ယင္းသည္ ပကတိအေျခအေန၊ ပကတိအမွန္တရားဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ေထာက္ျပသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာဧၿပီလမွာေျပာခဲ့သည့္ သမၼတမိန္႔ခြန္း၌လည္း ဝန္ထမ္း လစာ ကိန္းဂဏန္းတြက္ခ်က္ေဖာ္ျပမႈအေတာ္ႀကီးမွားယြင္းေနေၾကာင္း၊ မိန္႔ခြန္း စိစစ္ရမည့္သမၼတ႐ံုးကတာဝန္ရွိသူေတြကို အေရးယူဖို႔သင့္ေၾကာင္း စသည္ ျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ ေသာၾကာေန႔ထုတ္ DEMOCRACY today သတင္းစာတြင္ ဖတ္ရသည္။ ၄င္းေဆာင္းပါး၌ပင္ ''ယခုအခါအစိုးရယႏၲရားျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး က်ဆင္းလာၾကၿပီး တစ္ခ်ိန္က ဝန္ထမ္းႀကီးေတြကို မမီေတာ့ဘူး''ဟု ႏႈိင္းယွဥ္ေဝဖန္ခ်က္ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ယင္းမွာလည္း ပကတိအေျခအေန၊ ပကတိအမွန္တရားဟု ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံအတြက္အလုပ္လုပ္သူ၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ၊ ႏိုင္ငံ ေရးသမားသည္ ပကတိအေျခအေနဘာလဲ အျမဲေလ့လာမွတ္သား သံုးသပ္ ေဝဖန္ေနသင့္သည္။ မိမိမျမင္ေသာ မိမိသတိမထားမိေသာ ပကတိအေျခ အေနတစ္ခုကို ေထာင့္တစ္ေထာင့္မွ အမွားအမွန္၊ အဆိုး အေကာင္းကို က်ဳိးေၾကာင္းျပေဝဖန္လာေသာ၊ ေဝဖန္ခ်က္အား ေလးစားစြာႀကိဳဆို ရမည္သာျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ေရးကိုမႀကိဳဆိုခ်င္လွ်င္၊ အေဝဖန္မခံႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဘဲေနဖို႔သာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မထုိက္တန္သူသာ ျဖစ္မည္။
အာဇာနည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က သူတစ္ပါးအက်ဳိး၊ သူတစ္ပါး လြတ္လပ္ခြင့္မထိခုိက္လွ်င္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု သူ၏ ၁၉၄၇၊ ဇူလိုင္ ၁၃ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာထားသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပကတိအေျခအေနကုိ ပကတိအေျခအေနအတိုင္း ဖြင့္ဟ ေျပာျပေဝဖန္ေထာက္ျပလာသူကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ ျခင္း၊ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမ်ားေရွာင္ရွား၍ လက္သင့္ခံဖို႔သာရွိေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။
UN
UN