images
UN
ျပည္သူႏွင္႕အစိုးရ သဟဇာတျဖစ္ဖို့လိုသည္
| Sunday, 07 October 2018
ႏိုင္ငံေရးရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ၊ တစ္နည္း ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ ျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးကို ေဆာင္ရသူျဖစ္သျဖင့္ လူထု၏ေက်းကြၽန္၊ လူထု၏ ေရွ႕ေန၊လူထု၏သံတမန္ျဖစ္ေပသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားသည္ လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြမွာ အျခားလူပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ရလွ်င္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိဘက္က ဓေလ့ထံုး မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဘာသာတရား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈ မ်ားအရ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံရပါသည္။
လူ႔ဂုဏ္သိကၡာအတြက္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္၊ လူ႔တန္ဖိုးအတြက္ လူတုိင္းမွာ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိေၾကာင္း 'မူ'ကိုအျမဲကိုင္စြဲထားရေပမည္။ လူတိုင္း၏ ကြဲျပားျခားနားမႈကို ကာကြယ္ရပါမည္။ ကမၻာေက်ာ္စာေရး ဆရာႀကီး ဘားနဒ္ေရွာေျပာသလို ''ခင္ဗ်ားရဲ႕အယူအဆကို က်ဳပ္လက္မခံ ဘူး။ သို႔ေသာ္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ယုံၾကည္ခြင့္ ေျပာဆိုခြင့္ ေရးသားခြင့္အတြက္ က်ဳပ္အသက္ေပးကာကြယ္မယ္''ဟု ျဖစ္ရေပမည္။ လူတုိင္း၏အသက္ရွင္ ခြင့္ကိုလည္း မိမိကိုယ္ႏွင့္ထပ္တူ တန္ဖိုးထားရပါမည္။
ယေန႔ေခတ္၌ အာဏာသည္ ႏိုင္ငံေရးသမား၏ လက္ထဲမွာမရွိဘဲ၊ ျပည္သူလူထုလက္ထဲမွာ ပို၍အသက္ဝင္ တည္ရွိေနပါသည္။ မီဒီယာမွာ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အသိပညာေပးေသာ အာဏာမ်ားရွိေနသည္။ မီဒီယာ သည္ ႏိုင္ငံေရး သမားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပင္း ထန္ေသာ ေဝဖန္မႈကိုပင္ လုပ္လာတတ္သည္။ ကိစၥမရွိဟု ယူဆႏိုင္ရမည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားသည္ လူထုအႀကိဳက္ကိုလည္း ေပၚျပဴလာလိုက္လုပ္ေနဖို႔ မလိုေပ။ ကိုယ့္မူႏွင့္ကိုယ္ ရပ္တည္ေနသင့္သည္။
ကိုယ့္မူႏွင့္ကိုယ္ရပ္တည္သင့္သည္ဟု ဆိုရေသာ္လည္း ပါတီအင္အား ႀကီးသည္ႏွင့္အညီ သေဘာထားႀကီးဖို႔လည္းလိုပါမည္။ တုိင္းရင္းသားေဒသ မ်ားတြင္ ေဒသခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အင္အားႏွင့္ ဖိစီးအႏုိင္ယူျခင္းမ်ဳိး မလုပ္ပါက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ရႏိုင္ ပါသည္။ ကုိယ့္ေဒသကုိယ္ထိန္းသိမ္း ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ သဘာဝ လည္းက်၍ ေရွးအစဥ္အလာေကာင္းမူလည္းျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးကိုလည္း စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းၿပီးသား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ယေန႔အာဏာရႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ ျပည္သူ႔အတြက္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ ၿပီဟုေၾကးြေၾကာ္ေသာ္လည္း မူဝါဒလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ပရိယာယ္မွစ၍ ဘာမွ် ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးေလာဘကိုလည္း မသတ္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ယင္းသည္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္အေတြးအေခၚေဟာင္းႀကီး ကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ႏုိင္ငံေရးေလာဘကို မသတ္ႏိုင္လွ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဝးေနဦးမည္သာျဖစ္ ေၾကာင္း ရိပ္စားမိသင့္သည္။
စက္တင္ဘာ၃ဝရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Melia ဟိုတယ္တြင္ ''ရခုိင္အေရး ဘယ္လိုအေျဖရွာမလဲ''ေခါင္းစဥ္ျဖင့္က်င္းပေသာ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု က ခန္႔ထားလုိသည့္ အစိုးရကိုလက္မခံသည့္အတြက္ ျပည္နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရး တြင္ျပႆနာမ်ားစြာျဖစ္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေဝဖန္သုံးသပ္ျပခဲ့သည္။ ကိုယ့္ပါတီလူကိုယ္ခန္႔ျခင္းသည္ မူဝါဒ စည္းကမ္းျပ႒ာန္းထားခ်က္လည္း မဟုတ္ရပါေၾကာင္း ¤င္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္က ေထာက္ျပသည္။ ႏိုင္ငံေရးေလာဘသိပ္ႀကီးေနလွ်င္ တုိင္းျပည္အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ¤င္းကသတိေပးသည္။
တစ္ႏုိင္ငံလုံးႏွင့္သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္း ေနခ်ိန္မွာ ယခုကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါက ႏုိင္ငံအတြက္ လြန္စြာစိုးရိမ္ရေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္ကေျပာသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ကူညီ႐ိုင္းပင္းေရးသည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္သို႔ေရာက္ေနၿပီလားဟု စဥ္းစား ဆင္ျခင္တြက္ဆေျပာေနသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ယခုလိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ႏိုင္ငံေရး ေလာဘ၊ ႏိုင္ငံေရးေဒါသ၊ ႏုိင္ငံေရးေမာဟ၊ ႏိုင္ငံေရး'ငါ'မာနမ်ား သိသိ သာသာေလွ်ာ့ခ်ၾကဖို႔လိုပါသည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္အစိုးရ သဟဇာတ ျဖစ္မွသာ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအမည္ခံ ဂိုဏ္းဂဏအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။ ။
UN
UN