images
UN
ယေန့ဒီမိုကေရစီကာလ ပုိမုိက်ပ္တည္းဆုိးရြားလာလွ်င္
| Monday, 08 October 2018
ယေန႔ထြက္ေပၚေနေသာသတင္းမ်ားက မေကာင္းပါ။ အၾကမ္းဖက္ သမား ARSA ေတြ ေမာင္ေတာေဒသကို အလုံးအရင္းျဖင့္ ဝင္တုိက္ႏိုင္ဟု ဆိုသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံေထာက္လွမ္းေရးသတင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက အတည္ျပဳသည္။ အခ်ိန္မေရြး တိုက္ခိုက္လာႏိုင္ ေၾကာင္း ၄င္းကဝန္ခံသည္။
ဥေရာပသမဂၢက ပိတ္ဆို႔ေရးလုပ္လာႏိုင္သည္။ လုပ္လာလွ်င္ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးထိခိုက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား အထိနာမည္ဟုလည္း သမၼတ႐ုံးမွပင္ ေျပာၾကားသည္။
ျပည္တြင္းစားသုံးေနေသာ ဆန္ေစ်း ယခင္ႏွစ္ထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃ဝခန္႔ ျမင့္တက္ဟု ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ဖြင့္ဟသည္။ ဝင္ေငြကမတိုး၊ စရိတ္စက မ်ားသာတိုးတိုးလာသည္။ ကန္စြန္းရြက္ပင္လွ်င္ တစ္ေထာင္ဖိုးဝယ္မွ ဟင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုႀကီး က်ပ္သည္ထက္က်ပ္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေန ရ၏။ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေလးဦးက ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတို ေလးတစ္ပုဒ္လည္း ဖတ္ရသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ေတြးဆခ်က္၊ စိတ္ကူး စီမံခ်က္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိသည္။ လက္ေတြ႕ကို ေစာင့္ၾကည့္ ရေပမည္။

အာဏာရပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကေတာ့ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းေန ျခင္းမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉ဝ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုလိုက္သည္။ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းဥကၠ႒က ''က်ပ္တည္းတာ ဝင္ေငြက်ဆင္းလို႔ပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္မရေအာင္ က်ပ္တည္းေနတာ''ဟု ေျပာ လိုက္သည္။
ႏုိင္ငံတကာဒီမိုကေရစီစစ္တမ္းတစ္ခု ျပဳစုသူမ်ား၏အေမးကို ျမန္မာ ႏို္င္ငံမွေျဖဆိုသူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝက ''လက္ရွိအေျခအေနသည္ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အဝမရေသးဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း''ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ရမွ ျပည္သူလူထု စားဝတ္ေနမႈေခ်ာင္လည္မည္ဟုလည္း စစ္တမ္းကဆို သည္။
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကလည္း ထိုနည္းတူပိုဆိုးလာေသာ အေျခအေနတစ္ခုဟု ဆိုၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီက 'တန္႔'ေနသည္ဟုလည္း ေျပာသူမ်ားရွိသည္။ ထုိသုိ႔တန္႔ေနရာမွ ဒီမိုကေရစီ တကယ္တမ္းက်သြားၿပီ ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီတာဝန္ယူထားသူမ်ား နာမည္ပ်က္သြားႏုိင္သည္။ ဒီမို ကေရစီ လုံးဝက်ဆင္း၊ နိမ့္ပါး၊ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္မသြားဖို႔အေရး တာဝန္ အရွိဆုံးအစိုးရသာမက အားလုံးမွာတာဝန္ရွိေနပါမည္။ အစိုးရမွအစ အားလုံး ဝိုင္းဝန္းဆြဲတင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါမွ ဒီမိုကေရစီ ျပန္၍ဦးေမာ့ေအာင္ျမင္လာႏိုင္ပါမည္။
ယခုအတိုင္းဆိုပါက အေျခအေနမေကာင္းဟုဆုိရမည္။
စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းေနျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီေအာင္ျမင္မႈမရွိျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းေနေပသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္တြဲဖက္ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်း ကြက္စီးပြားေရးစနစ္သည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာၿပီး လူသုံးကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိး မ်ဳိး အလွ်ံပယ္ၾ<ြကယ္ဝကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းရမည္ဟု သီအိုရီမ်ားက ဆိုပါသည္။
ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္းပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္၊ လူအုပ္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္၊ ေထာင္ေဖာက္ေျပး၊ ေငြအတုမ်ားမိေနသည့္အျပင္ ရခုိင္အေရးကလည္း ဖိအားေပးခံေနရၿပီး စီးပြားေရးက ခြၽတ္ျခံဳက်ေနသည္။ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး အစုိးရတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ကိုယ့္အေျခအေနကုိယ္မသုံးသပ္ဘဲ အတုိက္အခံ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီက ေျခထိုးသေယာင္ေယာင္ အျပစ္တင္သံ ထြက္လာသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးက ဒီလို လႊဲခ်တဲ့အေျပာအဆုိမ်ဳိးက က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ထားသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကေရးထက္ ရန္ဘက္အသြင္ သေဘာထားေတြကမ်ားေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအသြင္ ပင္ ေပ်ာက္ေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။
ေသခ်ာသည္မွာ ယေန႔ဒီမိုကေရစီကာလတြင္ ပုိမုိက်ပ္တည္းဆုိးရြား လာေၾကာင္း ထင္ရွားေနလွ်င္ တာဝန္ယူထားသူတာဝန္ခံထားသူေတြ ဆုိးေမြ မွတ္တမ္းသာက်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူလူထုအတြင္း အသံမ်ားက သက္ေသခံေနေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။
UN
UN