images
UN
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေအာင္ျမင္ပါေစ
| Thursday, 11 October 2018
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္၌ ဤသို႔ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပုပၸားတြင္ျပဳလုပ္မည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁ဝ ဖဲြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲသည္ တစ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားကာ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ဆက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္သူက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုရာမွာ ရွားရွားပါးပါး ႐ုတ္ခ်ည္းဆုံးျဖတ္ၿပီး က်င္းပေသာပြဲျဖစ္သည္။ တစ္ဆို႔ခက္ခဲမႈမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္လုပ္ၾက မည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္အားလုံးတက္သင့္ေၾကာင္း ¤င္းကအထူးျပဳေျပာၾကား သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ အင္န္စီေအလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၊ ၁ဝဖြဲ႕မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္တြင္ ပုပၸား၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက အတည္ ျပဳေျပာၾကားၿပီးျဖစ္သည္။
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)က ယခုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံမည့္ရက္ကို ညႇိႏႈိင္းလိုေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ ေဖာ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အစုိးရကအဆိုျပဳတင္ျပလာေသာရက္အေပၚ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ ေတြကတုိင္ပင္ဆုံးျဖတ္ၿပီးမွအတည္ျပဳလုိေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ုံးအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးက ေျပာဆိုသည္။

အင္န္စီေအလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁ဝရက္၊ ၁၁ရက္တို႔၌ အႀကိဳေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ားအရ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးကလည္း အေကာင္းဆုံးျပင္ဆင္ၿပီး တက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသလို အစိုးရဘက္ကလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ခ်ဥ္းကပ္မည္ဟု ၾကားသိရသည္။
၁၉၄၈မွ ယေန႔ထိ ေလာင္ၿမိဳက္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ တုိင္း ျပည္ကိုနစ္နာေစခဲ့သလို တုိင္းရင္းသား ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံး ကိုလည္း ၾကီးမားစြာပင္ပန္းဆင္းရဲ ထိခုိက္နစ္နာေစခဲ့ေပသည္။
ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ဦး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ေတြ႕က်က်ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား၊ ၂ဝ၁ဝ ပထမဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္ ထဲထဲ ဝင္ဝင္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသည္ အတုိင္းအတာႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားခဲ့သည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။
အတိတ္သမုိင္းမွ လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠ႒ႀကီးက ''ခ်စ္စကိုရွည္ေစ မုန္းစ ကိုတိုေစ''ဟု ေျပာဖူးသည္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကလည္း ''သူ မနာကိုယ္မနာ''လမ္းစဥ္ကိုလည္း ခ်ျပခဲ့သည္။
သခင္သန္းထြန္း ပဲခူး႐ိုးမထဲက်ဆုံးသြားေသာအခါ လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠ႒ ႀကီးက လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတူဝင္ခဲ့ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ ဆုံး႐ႈံးသြားရေသာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း က်င္းပေနေသာ အစည္း အေဝးတစ္ခုထဲတြင္ ေျပာခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ကလည္း ''ကြၽႏု္ပ္နဲ႔ စကားေျပာခ်င္တယ္ဆိုရင္ တဲထဲကိုဝင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ ဓားေတြကိုေတာ့ တဲျပင္မွာထားခဲ့ပါဆိုတဲ့ စကားဥပမာလိုပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးစကား ေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုက္ရင္းခိုက္ရင္းေျပာဖို႔ရာ သဘာဝ မက်တဲ့အတြက္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဦးစြာရပ္ဆုိင္းလိုက္ဖို႔ဟာ မလြဲ မေသြလုပ္ရမယ့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA ကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ပထမအႀကိမ္ (၂၁)ရာစုပင္လုံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာစကားမ်ား သည္ မွတ္သားလိုက္နာဖြယ္ရာမ်ားခ်ည္းျဖစ္ရာ ပုပၸားၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲ ေအာင္ျမင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။
UN
UN