images
UN
ပကတိအေျခအေနေဖာ္ထုတ္ျခင္းသာျဖစ္သည္္
| Sunday, 09 June 2019

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ပါတီက ေမ ၃ဝ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပို႔သည္။ အဘက္ဘက္မွ ယုိယြင္းက်ဆင္းလာေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာ ျပဳျပင္ႏုိင္ေရး ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခအေနတည့္မတ္သြားေအာင္ ၾကံေဆာင္ၾက ဖို႕ေစတနာျဖစ္သည္။
ေမ ၂၃ ရက္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၆ ပါတီက ေတာင္းဆိုထား ခဲ့ပါသည္။အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းမႈမ်ား အေျခခံျဖင့္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာေရြး ေကာက္ပြဲ၊ ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ခိုင္မာေရးတည္ေဆာက္လိုျခင္းျဖစ္သည္။တစ္ဖက္မွာလည္းႏုိင္ငံေတာ္၏ လားရာကိုပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းေျပာင္းလဲ ျပဳျပင္ႏုိင္ေအာင္ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာေရး အၾကံျပဳ ေတာင္းဆိုမႈျပဳခဲ့သည္။
အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ႏွစ္ေစာင္ကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႕က ယဥ္ေက်းစြာတံု႕ျပန္ၾကပါသည္။ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အိတ္ဖြင့္ေပးစာသည္ အေျခအျမစ္မရွိဟု ဆိုလိုက္ သည္။ သမၼတ႐ံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကမူ ေဝဖန္ေရးကို လက္ခံႀကိဳဆိုသည္။ အဘက္ဘက္က ယုိယြင္းက်ဆင္းေနသည္ ဆုိေသာအခ်က္ကို လက္မခံဟု ျငင္းခဲ့သည္။
သို႕ေသာ္ ဝမ္းနည္းစိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ၾကားေနပါသည္ဆို ေသာ မီဒီယာအခ်ဳိ႕၏ ေျပာလံုးဆိုလံုးေရးသားခ်က္မ်ားမွာ ခါးသီးလွပါ သည္။ ဂ်ာနယ္သတင္းစာႀကီးအခ်ဳိ႕ကလည္း ''တပ္္မေတာ္အာဏာျပန္သိမ္း ႏုိင္ေအာင္၊ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးတာလား''ဟု မီဒီယာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ မညီ ညြတ္ေသာ ဆိုးဆိုးရြားရြားသေဘာထားမ်ား အန္ခ်လာပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရတနာသဃၤဟိုတယ္တြင္ ဇြန္ ၅ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီက အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပး ပို႔ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ေပးစာႏွစ္ေစာင္သည္ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပကတိအေျခအေနကိုေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ဆိုရ မည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သည္ လိုေငြ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ေသာင္းေက်ာ္ေနေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာသည္။ စပါးေစ်းက က်ေနသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရး အဆင္မေျပမႈျဖစ္ေနသည္။ ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈျဖစ္ေနသည္။ လူငယ္ လူရြယ္မ်ား ႏိုင္ငံျခားကိုသာ ထြက္ေနၾကသည္။ ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္ အကိုင္ရွားပါးသည္။ ဆန္႔က်င္ကဲြျပား အမုန္းတရားမ်ား သိပ္သည္းေနသည္။ ပုဂၢိဳလ္စဲြ၊ ပါတီစဲြ၊ လူမ်ဳိးစဲြမ်ား ေရွ႕တန္းတင္ၾကသည္။ အနည္းစု သေဘာထားကို မေလးစားၾက။ အင္အားႀကီးသူ အႏိုင္ယူစနစ္သာ လႊမ္း မိုးေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးမ်ား သိသိသာသာ ဆိုးရြားေနသည္။
ထိုသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ပကတိ အေျခအေနကိုထုတ္ေဖာ္ျခင္းအား ''ေရလာ ေျမာင္းေပး ႏွပ္ေၾကာင္းေပးျခင္းလား''ဟု ကင္းပြန္းတပ္ စြပ္စြဲျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီလႈိင္းမ်ား၊ ဆန္႕က်င္ဘက္လႈိင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အေျခခံေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဖတ္ဖူးမွတ္ဖူး ေလ့လာဖူးျခင္းရွိဟန္ မတူသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ စာမဖတ္ဘဲ မ်က္စိမွိတ္ေထာက္ခံ ကန္႔ကြက္ဆန္႕က်င္ေန ျခင္းသည္ ဘာမွမျမင္ႏုိင္ေသာ စံုလံုးကန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။
ဇြန္ ၇ ရက္ထုတ္သတင္းစာတစ္ေစာင္၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္လည္း ''ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၫႊန္းကိန္းအဆင့္ ၁၅ ဆင့္္က်ဆင္း''ဟု သတင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးပါဝင္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသူအားလံုး အထက္၊ အလယ္၊ ေအာက္ အလႊာအသီးသီးသည္ အယူအဆ၊ ပါတီ၊ ဝါဒ၊ လမ္းစဥ္ မတူညီျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီယဥ္ေက်းမႈအရ သဘာဝက်ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိး တိုင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအက်ဳိးငွာ အားလံုးဝုိင္းဝန္းအေျဖရွာ ႀကိဳးစားညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမွသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထူေထာင္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN