images
UN
ယေန့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ခရီးၾကမ္း
| Wednesday, 12 June 2019
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ ပီပီျပင္ျပင္ရွိျခင္းသည္ပင္ နက္႐ႈိင္းေသာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံက်ေသာ တင္ကူးလုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ဟု ပညာရွင္တို႔က ေျပာၾကားၾကသည္။
ေခတ္ၿပိဳင္ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ယုိယြင္းၿပိဳလဲ ေနျခင္း၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားရွိေနလွ်င္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ အႏုတ္လကၡဏာအက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေနမည္ဟု ေထာက္ျပသည္။
ကမၻာ့အေတြ႕အၾကံဳ၊ ျမန္မာ့အေတြ႕အၾကံဳတြင္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွာ ႏုိင္ငံေတာ္မတည္မၿငိမ္မႈ အားနည္းခြၽတ္ျခံဳက်မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရေပသည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒၏ ၂ဝ၁၆ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္ မိန္႕ခြန္းတြင္လည္း ''စီးပြားေရးက်ပ္ တည္းမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ ႐ုတ္ျခည္းတိုးတက္မ်ားျပားလာတဲ့ ရာဇ ဝတ္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးမေကာင္းျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုပါ ထိပါးလာတဲ့ အေန အထားျဖစ္ပါတယ္''ဟု ပါရွိသည္။
၄င္းေဆြးေႏြးပြဲ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား၌လည္း ဥကၠ႒က ''စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္မႈမရွိဘဲနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ မရႏုိင္ဘူး။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း မရွိဘဲနဲ႕လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လိုမွ လုပ္လို႔မရႏုိင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ပဲ ေျပာရ မလား။ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း ေတြရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြေတာင့္တေနတဲ့၊ လိုလားခဲ့ၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီ၊ ဒီေန႕စၿပီးေတာ့ ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္စျပဳေနပါၿပီ။

ဒီမိုကေရစီဆိုတဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးတည္းနဲ႕ကေတာ့ အရာအားလံုးကို ၿပီးျပည့္စံုမႈ မရွိေစႏိုင္ဘူးဆိုတာ ျပည္သူအမ်ားစု သေဘာေပါက္ေနၾက ၿပီလို႕ ယူဆပါတယ္''ဟု ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဇြန္ ၁၁ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယမ္ဟိုတယ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္း က်င္ၫႊန္းကိန္း ၂ဝ၁၉ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အေရးႀကီးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳကာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာမွာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲျခင္းကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲဟု ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား တြင္ ေတြ႕ရသည္။
''ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ၫႊန္းကိန္း''ဟူသည္မွာ (Myanmar Business Envirorment Index- MEBI) ကိုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီမ်ားက ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး စီးပြားေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေထာက္အထား အေျချပဳ၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပံ့ပိုးျခင္းဟု သိရသည္။
MEBI သည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ဝန္ေဆာင္မႈ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ၄၈၇၄ ခုမွ စစ္တမ္းရယူခဲ့သည္ဆို၏။ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကပိုင္ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပဳထားျခင္းဟု သိရသည္။
အမွန္အားျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ၾ<ြကယ္ဝေသာ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ရန္မွာ လူတုိင္းအက်ဳံးဝင္မႈရွိေသာ စီးပြားတိုး တက္မႈေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ေကာင္းအတြက္ သဘာဝတရားပ်က္စီးသြား ျခင္းကိစၥကလည္း အရိပ္ထိုးေနသည္ဟု ပညာရွင္တို႔ကဆိုၾကသည္။ အရည္ အခ်င္းမီလုပ္သားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား ရရိွရန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ အခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း အသံမ်ားထြက္လာသည္။
ဒီမိုကေရစီေအာင္ျမင္စြာ ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးကိုဆြဲတင္ရန္ အစိုးရမွာ လံုးဝတာဝန္ရွိပါသည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးသည္ ဒဂၤါးျပား၏ ဟုိဘက္ဒီဘက္မွ်သာျဖစ္ရာ တစ္ခုမေအာင္ျမင္ဘဲ တစ္ခုလုပ္လို႔မရပါ။
စီးပြားေရးခရီးၾကမ္းႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN