images
UN
ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕အႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္္
| Thursday, 27 June 2019
ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီးႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အင္အားေကာင္း ႏိုင္ငံတစ္ခု တင္းမာမႈျဖစ္စဥ္ထဲတြင္ ႏုိင္ငံႀကီး၏ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ တစ္စင္း(ဒ႐ုန္း)ကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံက ပစ္ခ်လိုက္သည္။ အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံသမၼတ၏ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကြန္ဂရက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဇြန္ ၂ဝ ရက္တြင္ အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီးေနာက္ ၄င္းအေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံကို စစ္ျပဳရန္ သမၼတကိုယ္တိုင္က သေဘာတူ ခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရးကို ဇြန္ ၂၁ ရက္ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ စရန္ သေဘာ တူညီၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမွ ေလယာဥ္မ်ား ပ်ံတက္ၿပီး ဆယ္ မိနစ္အၾကာတြင္ သမၼတက စစ္ဆင္ေရးကို ''ရပ္ဆိုင္းမိန္႕'' ထုတ္လုိက္ သည္။ အက်ဳိးဆက္ကို ႀကိဳတင္ၾကည့္ျမင္ၿပီးေနာက္ သမၼတက ေနာက္ဆုတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ သူ႕ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ဆံုး႐ႈံးမႈကို တြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုနယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ သူ႕ဘက္က ဆံုး႐ံႈးႏုိင္မည့္ ကိန္းဂဏန္းကို တြက္မိၿပီး ေနာက္ဆုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚလာသန္းရာႏွင့္ခ်ီတန္ေသာ တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ပစ္ခ်ခံရမည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ တစ္ဖက္မွာ ရန္သူက ၁၅ဝ ေလာက္သာ ေသမည္ဟုတြက္ခ်က္ၿပီး ''မတန္''ဟုထင္၍ မတုိက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။
¤င္းနယ္ခ်ဲ႕ႏုိင္ငံႀကီးသည္ ကမၻာအတြက္ ထာဝရအႏၲရာယ္ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒသည္ သူ၏ ျပည္တြင္းအမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား သက္သက္ကိုသာ အေျခခံထားသည္။ သူ႕ႏုိင္ငံအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံကိုမဆို တိုက္ခိုက္မည့္သေဘာ ရွိသည္။ စစ္ၿပီးေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၄င္းေပၚလစီကို ယေန႔တိုင္ က်င့္သံုးဆဲျဖစ္သည္။ က်ဴးဘား၊ ဗီယက္နမ္၊ ရွားဘုရင္အေရးအခင္း၊ အာဖဂန္စစ္ပြဲ၊ အီရတ္စစ္ပြဲမ်ားသည္ သူ၏အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း က်င့္ဝတ္မ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ က်ဴးေက်ာ္စစ္ခင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၄င္း၏ ဗိုလ္က်စိုးမုိးမႈဝါဒျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။
ထိုႏုိင္ငံႀကီးသည္ သူ၏ စီးပြားေရးပါဝါႏွင့္ အစြမ္းထက္လွေသာ စစ္ေရးပါဝါကို ပူးတြဲသံုး၍ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေလ့ရွိသည္။ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO)၊ ကမၻာ့ဘဏ္(World Bank) လို ကမၻာ့ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားကို သူ႕ၾသဇာေအာက္မွာထားသည္။ သူ႕အက်ဳိးစီးပြား ကို ထိၿပီဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ၊ က်င့္ထံုး၊ က်င့္ဝတ္၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ပါေဘးခ်ိတ္ၿပီး စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံငယ္ တို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း နင္းေခ်ဖ်က္ဆီးလုပ္ေလ့ရွိသည္။

၄င္းနယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံႀကီးသည္ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျဖစ္ေစ႐ံုမက ယဥ္ေက်းမႈအရလည္း အျမဲသတိထားေနရ ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ (Cultural Imperialism) ကို ေပၚေပၚတင္တင္ က်င့္သံုးေနရေသာ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႕၏ ႐ုပ္ရွင္၊ ၄င္းတို႕၏ ဏသစ ဂီတ၊ ၄င္းတို႕၏ ဖက္ရွင္ႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ အစား အေသာက္မ်ားအထိ ကမၻာတစ္ဝန္း တင္ပို႔ပ်ံ႕ႏ႔ွံေစလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာကို လႊမ္းျခံဳစိုးမိုးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၏။ ၄င္း ႏုိင္ငံႀကီး၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ မူလယဥ္ေက်းမႈ တန္ဖိုးမ်ားကို ဝါးမ်ဳိလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်က္ႏွာစာ ယဥ္ေက်းမႈထိုးစစ္ဆင္မႈကိုလည္း သတိထားရေပမည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ားက နယ္ခ်ဲ႕သမားသည္ သေဘၤာေပၚ အေျမာက္ တင္ၿပီး ၄င္းအေျမာက္တင္သေဘာၤဝါဒျဖင့္ ကမၻာကို ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္လာၿပီး ယေန႔လို ၂ဝ၁၉ ၂၁ရာစုေခတ္ေရာက္ေသာအခါ အေျမာက္၊ ဒံုးပံ်၊ ေလယာဥ္ပ်ံ၊ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္တို႔ကို ဧရာမ ေလယာဥ္တင္သေဘာၤႀကီးမ်ားေပၚတြင္တင္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုးကိုၿခိမ္းေျခာက္ ေန၏။ ၄င္း၏ နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္(၇)ေရတပ္မႀကီးဆိုလွ်င္ ထိုင္ဝမ္လို ေနရာကို စခန္းျပဳၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွတစ္ခုလံုးကို အသာေလးသိမ္းယူ ႏုိင္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။
ေၾကာက္ဖို႔ မဟုတ္ပါ။ သတိထား၍ ဂ႐ုတစိုက္ႏွင့္ သူ၏မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ ေဝဖန္သံုးသပ္ၿပီး သူ႕ေျခလွမ္းႏွင့္ အတူ ကိုယ့္ဘက္ကလည္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာကြယ္ဖို႔ လိုေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN