images
UN
ကိုယ္တိုင္က ေျပာင္းလဲမွ ေျပာင္းလဲမႈကို ေမာင္းႏွင္ႏုိင္မည္
| Monday, 08 July 2019
အေျခအေနတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲပစ္မည္ဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္၊ ၾကံဳးဝါးသူ မ်ားကိုယ္တိုင္က စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္း အားလုံးတို႔ကို ေအာက္ေျခသိမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ၾကပါမွ ထိုအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ပါမည္။ မိမိကိုယ္တိုင္က အစဥ္အလာေဟာင္း၊ စိတ္ဓာတ္စ႐ိုုက္ေဟာင္း၊ ေျပာနည္း၊ လုပ္နည္းအေဟာင္းအတိုင္း စခန္းသြားေနလွ်င္ ကဗ်ာဆရာတစ္ဦး၏ ကဗ်ာလို ''လူလည္းမေျပာင္း၊ မူမေျပာင္းသည္၊ အေဟာင္းေတြႏွင့္ တ႐ုန္း႐ုန္း''သာ ျဖစ္ေနမည္။
''အတၱာ ဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊ မိမိသည္သာလွ်င္ မိမိကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္''ဟု ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့သည္။
''မိမိကိုယ္ကိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားမည္။ မိမိအတန္းကိုေကာင္း ေအာင္ႀကိဳးစားမည္။ မိိမိေက်ာင္းကို ေကာင္းေအာင္ႀကိဳးစားမည္''ဟူေသာ လူငယ္ေက်ာင္းသားသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ အတိတ္က ေခတ္စားခဲ့သည္။
''ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ'' ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တာဝန္ခံစိတ္၊ တာဝန္ ယူစိတ္ရွိရန္ လူေကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးေသာ ေရွး႐ိုးစကား ရွိခဲ့သည္။
ယခုႏုိင္ငံ၏အေျခအေနမွာလည္း သံုးႏွစ္အတြင္း အေကာင္းဘက္သို႔ မေရြ႕ဘဲ ပို၍ဆိုးေသာဘက္ဆီသို႔သာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေရးမ်ား အားလုံးေရြ႕ေနသည္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈက်င့္သံုးေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလုံးသည္ ယေန႔ေခတ္ကမၻာႀကီးထဲ ဝင္ဆံ့႐ံုမက နာမည္ဂုဏ္သိကၡာေကာင္းပါ က်န္ရစ္ရန္ အတြက္ ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းရွိၿပီး အၾကမ္းမဖက္ေရး၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ႏွင့္ အမ်ားကိုပါ အသိပညာေပးေသာအလုပ္လည္း လုပ္သင့္လွသည္။
ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ အတၱမ်ားသည္ မျမဲေၾကာင္း၊ ဆင္ျခင္ၿပီး ေနသင့္သည္။ ျပႆနာမ်ား၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ကို အလ်င္အျမန္ ျမင္ႏိုင္ ေအာင္ ကိုယ့္Óဏ္ပညာကို ကုိယ္တိုင္ျမႇင့္တင္ထားသင့္သည္။
တိုင္းျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ၾကေသာ္ျငား ယခင္လူတစ္စု ၿပီးလွ်င္ ယခုလူတစ္စုက ပိုေတာင္ဆိုးေသးဟု ျပည္သူကယူဆလွ်င္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ျပည္သူသည္ ၁၈၈၅-၁၈၈၆ ေနာက္ပိုင္း ပါေတာ္မူကာလမွ ႏိုးထလာၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း တက္ၾ<ြကစြာပါဝင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ထိလည္း ပါဝင္ေနဆဲသာ ျဖစ္သည္။
တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေလာဘ ေဒါသမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္ သည္သာ ျဖစ္သည္။ မဟုတ္လွ်င္ ငါတို႔သာလွ်င္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ ကယ္တင္ရွင္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထင္မွတ္မွားေနလွ်င္ ျပည္သူမွာ နာၿပီး ရင္နာဖို႔သာ ရွိသည္။
စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းမ်ား အျမဲမျပတ္ ေမြးျမဴတည္ေဆာက္ ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး သတိ ပညာ သမာဓိ ဝီရိယ ေမတၱာ က႐ုဏာ မုဒိတာ ဥေပကၡာ ရွိၾကရပါမည္။
အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဂႏၶီသည္ လူတစ္ဖက္သားကို ႏွိမ့္ခ်ေသာ အလုပ္ကိုမလုပ္ဘဲ ဂါရဝတရားႏွင့္ ဂုဏ္တင္၍ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ေနထိုင္ သြားခ့ဲရာ ေနာက္ဆံုး ၄င္း၏ပန္းတိုင္ခရီးသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအရ တစ္ဖက္တည္း မၾကည့္ျမင္ဘဲ ႏွစ္ဖက္စလံုး ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ၾကဖို႔ လိုပါသည္။ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကဖို႔ လိုပါ သည္။ အားလံုးေပါင္းၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကဖို႕သာ အေရးႀကီးပါသည္။ ပန္းတုိင္ သည္ တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဘက္အားလုံးကို စာနာမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ သေဘာထား ထားေပးဖို႔လိုပါမည္။
အသိတရားရွိသည္ ဆိုရာတြင္လည္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အျပင္ဘက္သို႔ ထြက္သြားဖို႔ မဟုတ္ဘဲ မိမိကိုယ္ဆီ မိမိျပန္လာဖို႔ (Come back to our selves)သာ ျဖစ္သင့္သည္။ အျမဲသတိျဖင့္ ဘာကိုလုပ္သင့္သည္။ ဘာကို မလုပ္သင့္ဘူး။ အျမန္သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကဖို႔ လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္တုိင္ေျပာင္းလဲမွ ေျပာင္းလဲမႈကို ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။
UN
UN