images
UN
စုေပါင္း ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းျခင္းျဖင္႕ ျပႆနာမ်ား၏အေျဖကို ရွာသင္႕
| Tuesday, 09 July 2019
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာသည္ ထိပ္ဆုံးသုိ႔ ေရာက္ ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ကမၻာ့မူးယစ္ေဆးဝါး ဒုတိယအထြက္ဆုံးႏုိင္ငံဟု လက္ညိႇဳးထုိးခံေနရသည္။ 'အဲဒီမူးယစ္ေဆးလုပ္ေနလို႔ ေတာ္ေသးတာ မဟုတ္ရင္ ခုထက္မြဲမယ္'ဟု အလြန္အကြၽံပုတ္ခတ္မႈ၊ စြပ္စြဲကဲ့ရဲ႕မႈပင္ေပၚ လာသည္။ လူမႈဝန္းက်င္တြင္ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၌ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈက အားနည္းသထက္ နည္းလာသည္။ ေန႔လယ္ေၾကာင္ေတာင္ လုယက္ခုိးဝွက္ ဓားျပတုိက္ လူသတ္ အဓမၼမႈျပဳေနၾကသည္။ ရဲကုိလည္း မေၾကာက္ၾကေပ။ ေတာ႐ုိင္းဝါဒ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ေနသလုိ ျဖစ္ေနသည္။
ထို႔ျပင္ ေၾ<ြကးျပႆနာကလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ 'ေၾ<ြကးတင္ ဘုရင္ဆပ္'ဆုိေသာ္လည္း ဘုရင္ေခတ္မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ ျပည္သူက သာ ကုန္း႐ုန္းခံရပါသည္။
ဒီမိုကေရစီေခတ္ေရာက္ေနသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္သူမ်ားက ပိုင္ေသာေၾကာင့္ ေၾ<ြကးတင္လွ်င္ ျပည္သူ႕တာဝန္ျဖစ္လာသည္။ ျပည္သူကို အခြန္မ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ကာ ေၾ<ြကးဆပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ¤င္းေၾ<ြကးၿမီ ျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူထားၾကသူမ်ား၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈတြင္ တည္ေပသည္။ ျပည္သူမ်ား ဝင္ေငြေကာင္းစြာ ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ ယူထားၾကသူတို႔၏ တာဝန္ျဖစ္သလို ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေၾ<ြကးၿမီကင္းရွင္းေျပလည္ေရးလည္း ¤င္းတို႔တာဝန္ ျဖစ္ေပသည္။
ျပည္သူမ်ားထံမွ အခြန္မ်ားတိုးေကာက္မည္ဆိုပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြမ်ားတိုးတက္လာရန္ အစိုးရဖန္တီးေပးရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အလုပ္ အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္လာရန္ စီစဥ္ဖန္တီးေပးရမည္။ အစိုးရက အသာစီးယူ၍ ျပည္သူမ်ားဘက္ကိုျပန္မၾကည့္ပါက ျပည္သူမ်ားတြင္ ဒုကၡ ပင္လယ္ေဝၾကရမည္ျဖစ္သည္။
အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရမင္းမ်ားက အေနအစားမပ်က္ေနႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္သူမွာ ေၾ<ြကးတင္ေနသည့္ၾကားမွ မီတာခကတက္၊
ကုန္ေစ်းႏႈန္းကတက္၊ စရိတ္စကအားလုံးတက္ကုန္၍ ေၾ<ြကးလည္ပင္းနစ္ၿပီး ငတ္ေသရမည့္ဘဝမ်ဳိး ဆုိက္လာသည္။ 'ေၾ<ြကးတင္ ကြၽန္ျဖစ္'ဟုလည္းဆုိထားျပန္ရာ မေသ႐ုံစား၍ ကြၽန္ျဖစ္သြားရမည့္ဘဝလားဟု စဥ္းစားစရာေပၚလာသည္။
ယခုအခါ ကမၻာ့ရာသီဥတုသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာေနၿပီး မုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္း၊ မိုးမ်ားျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း စသည့္ အစြန္းေရာက္ သဘာဝေဘးဒုကၡအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ထူေျပာျ>ြပမ္းတီးေနသည္။ ျမန္မာ့သစ္ေတာမ်ားလည္း အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးေနရာ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈကို ပို၍ အားေပးသလို ျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိ အေျခအေနကို သတင္းစာဖတ္သူမ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္၊ အြန္လိုင္း၊ ဂ်ာနယ္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္သူမ်ားလည္း သိျမင္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကလည္း နီးလာလုိက္၊ ေဝးသြားလုိက္ႏွင့္ ထိထိမိမိဆုပ္ကုိင္၍ မရႏုိင္ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနသမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးသ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔က ေဝလာေဝး ျဖစ္ပါသည္။
'အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး'က အေရးႀကီးပါသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းစစ္စျဖစ္သည္မွ ယေန႔ ၂ဝ၂ဝအႀကိဳကာလတုိင္ အေရးႀကီးဆဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး AA ႏွင့္ရခုိင္ ကိစၥအပါအဝင္ တပ္မေတာ္သည္ စိတ္ရွည္သည္းခံလမ္းစဥ္မွန္အတုိင္း NCA စာခ်ဳပ္ေဘာင္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုလည္း ျပည္သူမ်ားအသိပင္ျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ေရာက္ရန္ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္စတစ္စႏွင့္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ကမ္းၿပိဳေနသလုိၿပိဳက်ေနၿပီး ဝုန္းခနဲ ၿပိဳက်ေမ်ာပါဆုံး႐ႈံးမသြားရေအာင္ အားလုံးဝုိင္းဝန္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN