images
UN
ေရေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႕ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္မႈေလ်ာ႕က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင္႕
| Thursday, 11 July 2019

ဇြန္လေနာက္ပိုင္းကစတင္ၿပီး ေနရာကြက္မိုးႀကီးခဲ့သည့္ ရခိုင္၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ကခ်င္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္၊ ဧရာဝတီ၊ တနသၤာရီ၊ ပဲခူးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနရာကြက္မိုးႀကီးႏုိင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဇူလိုင္ ၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုနည္းတူ မိုးေလဝသပညာ ရွင္မ်ားကလည္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားရန္ အၾကံဳျပဳတိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။
မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေနစဥ္မွာပင္ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေညာင္ေလးပင္ၿမဳိ႕နယ္ ပိန္းဇလုပ္ၿမဳိ႕တြင္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္က မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမနိမ့္ပိုင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္း သံုးေက်ာင္း ႏွင့္ လူေနအိမ္မ်ားသို႔ ေရဝင္ေရာက္ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၁၆ စုမွ လူဦးေရ ၅၂ ဦး ကို ယာယီကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ အေရးေပၚေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္။ ထို႔ျပင္ ပိန္းဇလုပ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံတြင္းသို႔လည္း ေရဝင္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ အေရးေပၚလူနာ ၁ဝ ဦးကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရသည္။ ထိုမွ်မကေသး၊ မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမစ္ေရႀကီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း ေလးခု ဖြင့္ထားရသည္။ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ေရေဘးဒုကၡ ခံစားခဲ့ရၿပီး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္း ပိတ္ထားခဲ့ရသည္။
ထိုျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ပြားမီကပင္ ဇြန္ ၂၇ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ဆဒုံးၿမိဳ႕တြင္ ေနရာကြက္ မုိးႀကီးၿပီး ေတာင္က်ေရတိုက္စားခဲ့ရာ ရပ္ကြက္ ေလးခုအတြင္း ရႊံ႕ညြန္မ်ားဖုံးလႊမ္းခဲ့သျဖင့္ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း အႀကီးမားဆုံးေရေဘး ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ယခုမွ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏွစ္စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လတို႔တြင္ ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အဆိုးရြားဆံုး ေရေဘးျဖစ္ခဲ့ၿပီး စစ္ကိုင္းႏွင့္ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာေဒသမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ရသည္။ ေရေဘးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ အကူအညီမ်ားကို လက္ခံခဲ့ရသည္။ ေရေဘးေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရသကဲ့သို႔ အစိုးရလည္း ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခဲ့ရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ မ်ားကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ မၾကံဳေတြ႕ ရေအာင္၊ ဆံုး႐ႈံးမႈသက္သာေအာင္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆၊ ၂ဝ၁၇၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္လည္း ေရေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္းကလည္း အမ်ဳိးသားသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားကို ၾကားသိခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာ ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အျပင္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုဆိုးရြားျပင္းထန္ လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ပြားမွသာ အစည္းအေဝးထိုင္၊ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္၊ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္၊ မစို႔မပို႔ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ား ျပဳလုပ္၍ ေဆးၿမီးတို နည္းမ်ားျဖင့္ ကုသေန၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ ေရေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ပြားမီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ေရတိုေရရွည္စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးလွသည္။
လက္ရွိတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရေဘးအႏၲရာယ္မ်ား စတင္ၾကံဳေတြ႕ ေနရၿပီး ပိုမိုျပင္းထန္လာမည့္ အလားအလာမ်ား ရွိႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေျပာမ်ားကို ေလွ်ာ့ၿပီး ေရေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္မႈသက္သာေအာင္ လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN