images
UN
စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားလုိအပ္
| Wednesday, 31 July 2019

၂ဝ၁၉ခုႏွစ္ ေမလကုန္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဘ႑ာေငြခြဲေဝသံုးစြဲ ေရးဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြေၾကးဆိုင္ရာသံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ တင္ျပခဲ့သည္။
ထိုအစီရင္ခံစာအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု၏ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ထိ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေပါင္း တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္နီးပါး ရွိခဲ့ရာ ၿပီးျပတ္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမွာ ေျခာက္ရာေက်ာ္သာ ရွိခဲ့သျဖင့္ ၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ မိမိတို႔ဌာနအလုိက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ား တင္ျပေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ပိုလွ်ံ ဘ႑ာေငြမ်ား ျပန္အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္စရာမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း မလုပ္ေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း သည္ တာဝန္ရွိသူတို႔၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ အာဏာရအစိုးရ၏ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေနာက္သို႔ အင္တုိက္အားတုိက္ လိုက္ပါႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။
''ႏိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူရတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္မွာ လုပ္ကိုင္စရာ ေဆာင္ရြက္စရာလုပ္ငန္းေတြ အင္မတန္မွမ်ားျပားတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ခိုင္မာတဲ့မူဝါဒနဲ႕အစီအမံ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား နဲ႔သာ ဖြဲ႕စည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းဆိုတာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ႀကီး ေတြျဖစ္တယ္''ဟု ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေန ျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ(၂ဝ၁၆) အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN