images
UN
ျမင္တတ္ သုံးသပ္ ဆုံးျဖတ္တတ္ရန္လုိ
| Tuesday, 06 August 2019
ယေန႔ ဒီမိုကေရစီဒုတိယသက္တမ္းကိုၾကည့္လွ်င္ ေကာင္းသည္၊ ေအာင္ျမင္သည္၊ တိုးတက္သည္ဟု လက္မေထာင္ပါကစိတၱဇအေကာင္းျမင္ ဝါဒသာ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ မီတာခႏွင့္ အခြန္အေကာက္မ်ားက ျမင့္တက္လာသည္။ ရာဇဝတ္မႈေတြက ခပ္စိပ္စိပ္ ထူေျပာလာသည္။ အၾကမ္းဖက္ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈေတြ မ်ားလာသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားေပး ခံရမႈေတြက အလြန္အကြၽံျဖစ္လာၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးခံရမႈ မ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္လည္း နီးကပ္ေနျခင္းမွာ ပကတိအမွန္တရား ျဖစ္ေနသည္။ မည္သို႔ ေျဖရွင္းၾကမည္နည္း။ တာဝန္ ယူထားသူမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ ေရွာင္လႊဲမရေသာ စိန္ေခၚမႈအက်ပ္ အတည္းကာလႀကီး ျဖစ္ေနသည္။
ထို႔ျပင္ ယေန႔ေခတ္သည္ သတင္းေခတ္၊ နည္းပညာေခတ္ျဖစ္ေနရာ ယင္းသတင္းေခတ္၊ နည္းပညာေခတ္ကိုယ္၌က အေကာင္းခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ အဆိုးလည္း ေရာပါလာေနေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို အျခားအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုက နည္းပညာျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ရာ ေအာင္ျမင္သြားေသာသာဓက ရွိသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး''ခင္ဗ်ားတို႔ တိုင္းျပည္ ဆင္ဆာမဲ့အားလံုး လႊတ္ေပးလိုက္တာ ေစာလြန္းတယ္''ဟု ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပၾကေၾကာင္း ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ေလာက္ ကပင္ ၾကားဖူးခဲ့သည္။
ယခုအခါ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ျပည္သူမ်ားက တာဝန္ေပးထားသူမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုပင္ အားလံုး ျပင္ပစ္မည့္သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ ဆင္ကန္း ေတာတိုး လုပ္ခ်လာၾကသည္။ လက္နက္ကိုင္၍ အခြင့္အေရးေတာင္းၾက သည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ဒီမုိကေရစီဟူသည္ လက္နက္စြန္႔ၿပီးမွအခြင့္အေရး ေတာင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ျပင္ ယခုကမၻာသံုး ျမန္မာလည္းသံုးၾကရေသာ ဆိုရွယ္မီဒီယာသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အလြန္အကြၽံ လွ်ံက်ေနတတ္သည္။ ဦးေႏွာက္ မဆန္႔ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနၿပီး အမွန္အမွားလည္း ခြဲျခားရခက္လွသည္။
ဝါဒျဖန္႔လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ဘက္ေပါင္းစံု၊ လိုင္းေပါင္းစံုမွ ဘာသာ ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ တုိက္ခိုက္မႈလုပ္လာၾကသည္။ ဝါဒ ျဖန္႔ရသည္မွာလည္း လြယ္လြန္းေနသည္။
စိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္ ပုဂၢလိကခံစားခ်က္မ်ားကိုလည္း ေရွ႕တန္းတင္ေလ့ ရွိသည္။ တစ္ခုခုကို အတင္းေရာ အဓမၼနယ္ပယ္ေက်ာ္၍ အဆံုးအျဖတ္ ဝင္ေပးေသာအလုပ္လည္း လုပ္တတ္သည္။ မိမိကုိယ္တုိင္လည္း ေသေသ ခ်ာခ်ာမသိဘဲႏွင့္ ဆရာႀကီးေလသံျဖင့္ဝင္ၿပီး ေရးသားေျပာဆို၊ ရန္ေထာင္မႈ မ်ားလည္း လုပ္တတ္သည္။ ဂိုဏ္းအုပ္စုအလိုက္ တိုက္ပြဲဆင္ၾကသည္။ ယခင္ေခတ္မ်ားကအေခၚ ေျမေအာက္ယူဂ်ီဆန္ဆန္ ေျပာဆိုေရးသား လုပ္ ကိုင္လာၾကၿပီး မင္းမဲ့တုိင္းျပည္အလား ထင္စရာျဖစ္လာသည္။
ေလာက၌ အေကာင္းႏွင့္အလင္းခ်ည္းပဲ ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ မေကာင္းမႈ ႏွင့္ အေမွာင္ထုလည္းရွိေနေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိထားသင့္ၿပီး အေမွာင္ ပိုင္းကုိလည္း ျမင္တတ္ ၾကည့္တတ္ သုံးသပ္ ဆုံးျဖတ္တတ္ရန္ လုိအပ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN