images
UN
ျမန္မာ့ေၾကးြၿမီရွင္းရန္တာဝန္ ယေန႔အစိုးရတြင္ရွိ
| Saturday, 10 August 2019
ေၾကးြတင္ဘုရင္ဆပ္ဟု ေရွးကဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယခုဘုရင္ေခတ္မဟုတ္ ဘဲ ျပည္သူ႔အစိုးရေခတ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကးြတင္လွ်င္ ျပည္သူ႕ အခြန္ျဖင့္ ဆပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူက ကိုယ့္တစ္ကိုယ္ေရေၾကးြတင္ ေနသည္ကိုပင္မဆပ္ႏိုင္ေသးရာ ႏိုင္ငံေတာ္က တင္ေနသည္ဆိုေသာ ျပည္ တြင္းျပည္ပေၾကးြၿမီႏွစ္ရပ္ေပါင္းက်ပ္ေငြ ၃၈၁၁၇ ဘီလီယံကို မည္သို႔ ဆပ္ေပးႏိုင္ပါအံ့နည္း။
ျပည္သူကိုယ္တိုင္ ေန႕စဥ္လူေနမႈစရိတ္ စားေသာက္စရိတ္ ထိုးတက္ လာေသာဒဏ္ကိုခံေနရသည္။ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ယခုႏွစ္မွာ စား ေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း ၉ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာသည္ဟု ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕က အတိအက်သံုးသပ္တင္ျပထားခ်က္ သတင္း ထြက္လာသည္။ ကုန္စည္အုပ္စုလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈတြင္ အစားအစာအုပ္စု က သိသိသာသာ ေစ်းျမင့္တက္လာသည္။ ႏွမ္းဆီ၊ ပဲဆီ၊ ၾကက္သား၊ ဝက္သား၊ အမဲသား၊ ဘဲဥ၊ ၾကက္ဥ၊ ငါးမ်ဳိးစံု၊ ပုစြန္ေျခာက္စသည္ျဖင့္
အားလံုးနီးပါးေစ်းျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕ကမွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။
ႀကီးျမင့္လာေသာ မီတာခကလည္း ျပည္သူကိုမ်က္ျဖဴဆိုက္ေစသည္။ ျပည္သူသည္ စားဝတ္ေနေရး လူမႈဒုကၡဆင္းရဲဒဏ္ အလူးအလဲခံရသည္။ အိမ္လခ၊ အိမ္စရိတ္၊ ထင္းမီးေသြးခ၊ ဓာတ္ေငြ႕ခ၊ ေရဖိုးေစ်းနႈန္းအားလံုး ျမင့္တက္သြားသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေစ်းမ်ား လည္း ျမင့္တက္ကုန္သည္။
ျမန္မာက်ပ္ေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းေအာက္ပိေနၿပီး ေရႊေစ်းက မိုးပ်ံေနသည္။ 'ဆန္'လက္က်န္နည္းေသာေၾကာင့္ ဆန္ေဟာင္းေစ်းပါ ျမင့္တက္ေနသည္ဟုအသံထြက္လာသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္အေျခခံေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ယွဥ္လိုက္ေသာ အခါ ယခု၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမွာ ၉ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
မီတာခတက္၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအားလံုးက လိုက္တက္ေနသည္။ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ံုတစ္႐ံုမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ မီးခလုတ္ကိုေတာင္မကိုင္ရဲေတာ့ဘူး၊ ပိုက္ဆံကုန္မွာေၾကာက္လို႕''ဟု မီဒီယာကိုဖြင့္ေျပာလာသည္။ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ မီးခလုတ္ဖြင့္ရမွာေၾကာက္ေနၾကေၾကာင္းသိရသျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလံုးဝ ၿပိဳလဲသြားမွာပင္ စိုးရိမ္ေနရၿပီဟုဆိုၾကသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို မွီခိုေနရ ေသာအလုပ္သမားထုမိသားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုႀကီးမွာ စားဝတ္ ေနေရး ဒုကၡေရာက္လ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္မတ္ ၃၁ရက္အထိ ျပည္ပေၾကးြၿမီ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၈၉ဘီလီယံေပးရန္ရွိေနၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပေၾကးြၿမီ ေပါင္း က်ပ္ ၃၈၁၁၇ ဘီလီယံရွိေနရာ ယင္းျပႆနာကို မည္သူက ရွင္းေပးမည္နည္း။
စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ ယခုလက္ရွိအာဏာရပါတီအစိုးရလက္ထက္ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းေၾကးြၿမီ က်ပ္ ၁၈ဝ၂ဝ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပေၾကးြၿမီ က်ပ္ ၁ဝ၈၄၁ ဘီလီယံႏွင့္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း ေၾကးြၿမီ က်ပ္ ၂ဝ၇၂၅ ဘီလီယံႏွင့္ ျပည္ပေၾကးြၿမီက်ပ္ ၁၃၉၇၄ ဘီလီယံ၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္း ေၾကးြၿမီက်ပ္ ၂၂၂၈၇ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပေၾကးြၿမီက်ပ္ ၁၃၂၆၃ ဘီလီယံ၊ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ျပည္တြင္းေၾကးြၿမီက်ပ္ ၂၂၇၈၇ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပေၾကးြၿမီက်ပ္ ၁၅၃၃ဝ ဘီလီယံတင္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေၾကးြၿမီမ်ား၏ ခံႏိုင္ရည္ကိုဆန္းစစ္ရပါမည္။ ေၾကးြၿမီ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈေကာင္းမြန္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနသည္။
သို႔ျဖစ္ေပရာ ႀကီးမားလွေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားလွေသာ ျမန္မာ့ေၾကးြၿမီမ်ားၾကားမွာ လက္ရွိအာဏာရပါတီအစိုးရ သည္ တာဝန္ရွိသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မည္သို႔လူးလြန္႔လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ မည္၊ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ႐ုန္းထြက္ မည္ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ သတင္းမီဒီယာမ်ားကပါ စိတ္ဝင္စားေနၾကေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ ရပါသည္။
UN
UN