images
UN
ပါးစပ္ဒီမိုကေရစီသမားမ်ားသတိထား
| Monday, 12 August 2019
လြတ္လပ္ေရးတည္တံ့ခုိင္ျမဲေစရန္ စည္းကမ္းရွိရပါမည္။ စည္းကမ္း ကိုမလိုက္နာလွ်င္ လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ႈံးသြားႏုိင္ေၾကာင္း အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္က သတိေပးသြားခဲ့သည္။
၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ျပည္သူ႕အစည္းအေဝး ႀကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာသြားသည့္ ေနာက္ဆုံးမိန္႔ခြန္း တစ္ေနရာ၌ ဤသို႔ ေတြ႕ရသည္။ 'လြတ္လပ္ေရးရၿပီဆိုေတာ့ကာ ဟသၤာတနယ္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေတြ႕ခဲ့တယ္။ ဘာေတြ႕သလဲဆိုရင္ လမ္းမေပၚမွာ ေဆးလွန္းတယ္။ 'ဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီကြ'ဆိုၿပီးေတာ့ လူတကာသြားတဲ့လမ္းေပၚမွာ ထြက္ၿပီး ေဆးလွန္းတယ္။ အဲဒီေတာ့ လမ္းသြားလမ္းလာလုပ္တဲ့သူေတြ အေတာ္ခြက် တယ္။ အဲဒါဟာ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္ေရးဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္ က ဘာလဲ။ လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ ကိုယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္းစားဖို႔ ျဖစ္ေစ၊ တစ္မ်ဳိးသားလုံးေကာင္းစားဖို႔ျဖစ္ေစ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အျခားတစ္ဦး တစ္ေယာက္ရဲ႕အက်ဳိးကို မထိခိုက္ဘဲနဲ႔၊ အျခားလူေတြရဲ႕အက်ဳိးကိုမထိခိုက္ ဘဲနဲ႔၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ့္တိုးတက္မႈအတြက္လုပ္တာဟာ လြတ္လပ္ ေရးပဲ''ဟု ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေျပာသြားေသာ မိန္႔ခြန္းထဲမွ အခ်ဳိ႕ကို အရင္းတိုင္း ေကာက္ႏုတ္ျပလို ပါသည္။
''ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စည္းကမ္းကို ခြဲျခားနားလည္ပါ။ စည္းကမ္းမရွိရင္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ စည္းကမ္းတစ္ခု ေဖာက္ဖ်က္ခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီစည္း ကမ္းေဖာက္ဖ်က္လို႔ ခံရမယ့္အျပစ္ကို နားလည္ေစရမယ္။ အမိန္႔ျပင္ေအာင္ စည္းကမ္းနဲ႔ႀကိဳးစားပါ။ မျပင္ခင္ ဒီအမိန္႔အတုိင္း လိုက္နာေနပါ''ထုိသို႔ ေျပာဆိုျခင္း၌ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ က်ယ္ဝန္းလွပါသည္။ ယေန႔ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အထိတိုင္ ယင္းအနက္အဓိပၸာယ္က သက္ေရာက္ေနပါသည္။
ယခုလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ၾကျခင္းသည္ ဥပေဒကိုမလိုက္နာဘဲ ေဖာက္ဖ်က္သလုိ ျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒကုိ လိုက္နာပါမည္ဟု ကတိျပဳထားၾကေသာသူမ်ား အတြက္ ခံရမည့္အျပစ္ကို နားလည္ေစခ်င္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ သတိေပးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါ အခ်က္ေပါင္း ၃၇၆၅ခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း တင္ျပ၊ ႀကိဳးစားခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ကို မ်က္ကြယ္ ျပဳလိုက္သလို ျဖစ္ေနသည္။
အမွန္အားျဖင့္ ဥပေဒစည္းကမ္းအရ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၂)၊ ပုဒ္မ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ၄၃၆(က)(ခ)တို႔ အတုိင္းသာ ျပင္ဆင္ရပါမည္။ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီ ညြတ္ဘဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္မသင့္ပါ။
ပထမဒီမိုကေရစီသက္တမ္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏုိင္ငံေရးအၾကံ ေပး စာေရးဆရာက သူ၏'စည္းကမ္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး'ေဆာင္း ပါးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အမ်ားနားလည္ႏုိင္ေသာ စကားလုံး'စည္းကမ္း'ကို Rule of Law အစား ထည့္သြင္းသုံးစြဲသြားဟန္ရွိသည္။ စည္းကမ္းဆိုသည္မွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းျဖစ္သလို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္ ရျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။
ယေန႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို နားမလည္ေသာျပည္သူမ်ားအား လွည့္စား ျခင္းမ်ဳိး မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေသာ အသံကို လည္း ၾကားရသည္။
ထို႔ျပင္ ယေန႔ႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းႏွင့္ အရပ္ရပ္အေျခအေန မ်ားကို သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခတ္၊ ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္တန္ေခတ္၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဟု ခပ္မ်ားမ်ားေအာ္ၾကသူ၊ ေၾ<ြကးေၾကာ္ ၾကသူ၊ ေျပာေဟာၾကသူမ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိၾကဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း လမ္းေပၚေရာက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ ထင္ရွားေနသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ပါးစပ္ဒီမိုကေရစီသမားမ်ားကို ပို၍သတိထားရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN