images
UN
မျဖစ္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ား လုပ္ေနျခင္းသည္ လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးမဟုတ္
| Saturday, 31 August 2019
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ့အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္သူအားလံုးသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာကိစၥမ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကပါမွ ေအာင္ျမင္ မႈရႏိုင္ပါမည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရိွေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ဆယ္စုႏွစ္မွ်မက အခ်ိန္ ယူၿပီးလုပ္ရမည့္အလုပ္ကို ေရွ႕ေနာက္ဆင္ျခင္မႈမထားဘဲ၊ ဇြတ္လုပ္သြားမည္၊ ခ်က္ခ်င္းမရရေအာင္လုပ္မည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္မည္မထင္ေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က ေထာက္ျပေနၾကပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္သည္လည္း တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ပုဂၢိဳလ္ဝါဒထက္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ နမူနာကိုလိုက္၍ အင္စတီက်ဴး ရွင္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔လိုေၾကာင္း ကမၻာေက်ာ္ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ဒႆနဆရာတစ္ဦးက ျမန္မာျပည္လာေရာက္စဥ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေထာက္ျပေျပာဆိုသြားခဲ့ေၾကာင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာမွာ ေတြ႕ရသည္။
မီဒီယာတစ္ခု၏အစြန္းမလြတ္ေသာ ေမးခြန္းကို ဂ်ပန္ဒႆနဆရာက ေျဖၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ တပ္မေတာ္က႑သည္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္မႈပါဟု အေကာင္းဘက္မွညင္သာစြာေျဖၾကားသြားသည့္ အျပင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံကို ဥပမာေပး၍ တပ္မေတာ္အတြက္ အရန္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားေတာင္ ေပးအပ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ၁၅ ႏွစ္ၾကာမွ ေလွ်ာ့ခ်သြားေၾကာင္း အေကာင္းဘက္မွပင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ကို ဖတ္ရသည္။
မၾကာခင္က သတင္းစာတစ္ေစာင္မွ အခန္းဆက္ဘာသာျပန္ ေဆာင္း ပါးတစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္အႀကီးဆံုးယူထားၿပီး လူသိအမ်ားဆံုးပုဂၢိဳလ္သည္ ယခင္က ႏိုင္ငံေရးဟီး႐ိုးတစ္ဦးႏွင့္တူေသာ္လည္း ယခုျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ ဘုရင္မတစ္ဦးသဖြယ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဝဖန္ခ်က္မ်ား ပါလာသည္။ မူရင္းစာေရးသူမွာ အေနာက္ထိပ္သီးႏိုင္ငံႀကီးမွ သမၼတ၏ လံုျခံဳေရးအၾကံေပးအရာရိွဟု သိရသည္။
စီးပြားေရးကို ေလးေလးနက္နက္ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္လုပ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီး ေနပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရိွစဥ္ကတည္းက ေနာက္က်က်န္ရစ္ေသာ စီးပြားေရးသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူမ်ားတစ္လွမ္း၊ ကိုယ္ကဆယ္လွမ္းဟု ဆိုခဲ့သည္။ ယခု ၂ဝ၁၉ ျမန္မာ့အေထြေထြအေျခအေနသည္ သူမ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာႀကိဳးစားမွ ေတာ္ကာက်လိမ့္မည္ဟု အဓိပၸာယ္ထြက္ၿပီး ဦးေဆာင္သူႏွင့္ ဦးေဆာင္တာဝန္ရိွအဖြဲ႕အစည္း (ပါတီ)မွာ တာဝန္ရိွပါသည္။ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူ ႊၽေူန်ေ သည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဘာမွထိထိေရာက္ေရာက္ ႏိုင္ငံအတြက္ မေဆာင္ ရြက္ႏုိင္သျဖင့္ ေဘးကိုေရာက္သြားပါသည္။

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံဆိုလွ်င္လည္း တရားမွ်တမႈ အစရွိေသာ မူဝါဒ ႏုိင္ငံေရးထက္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး၊ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ျပည္သူႏွင့္ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈရခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဟု တစ္ခ်ိန္လံုးသံုးေနမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္တိုးတက္မႈ မွ်ရမလာႏိုင္ေသာ အစြန္းေရာက္မႈတစ္ခုသာျဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္ မ်ားက သေဘာရၾကသည္။
ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဥာဏ္ပညာအဆံုးအျဖတ္မွာ ယံုၾကည္မႈခိုင္မာဖို႔ လုိၿပီး ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ ကိုယ့္ပါတီ ကိုယ့္လူစု အက်ဳိးစီးပြားေလာက္ကိုသာ မၾကည့္သင့္ပါ။ ယင္းသို႔ဆိုလွ်င္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ ဝါဒသာ ျဖစ္သြားႏိုင္ၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားမဟုတ္ႏိုင္ဟု ဆုိရ ပါမည္။
တစ္ပါတီတည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၌ပင္ ပါတီဥကၠ႒က ''မိမိအက်ဳိးႏွင့္ ပါတီအက်ဳိးယွဥ္လာလွ်င္ ပါတီအက်ဳိးကုိ ဦးစားေပးရမည္။ ပါတီအက်ဳိးႏွင့္ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးယွဥ္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးကုိ ဦးစားေပးရမည္''ဟု လမ္းညႊန္ခဲ့ဖူးသည္ကို အမွတ္ထင္ထင္ရိွၾကေစခ်င္ပါသည္။
ယေန႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း လက္ေတြ႕ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ တာကို လုပ္ျခင္းပညာရပ္ Art of Possibilities သာျဖစ္သင့္ၿပီး၊ မျဖစ္ႏိုင္ တာကို အေျခခံလြန္းလွ်င္ လိုရာမေရာက္ ခရီးမေပါက္ျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္ ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္းေရးသား လုိက္ရပါသည္။
UN
UN