images
UN
အခြင္႕ေပးခုိက္ လွမ္းလာလုိက္ပါ
| Tuesday, 03 September 2019
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ တပ္မေတာ္ ဘက္မွ စစ္ေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္၊ အေရွ႕ပုိင္း၊ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ ႀတိဂံေဒသတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ ငါးခုတြင္ ရပ္ဆုိင္း ေပးထားျခင္းကို စတုတၴအႀကိမ္အျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္အထိ ထပ္မံ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။
ထုိသုိ႔တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္သတ္အပစ္ရပ္စဲျခင္းကုိ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ လုိက္ နာရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမျဖစ္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္ ထားေသာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိလုိက္နာရန္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း အင္အားသုံးတုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ားေရွာင္ရွားရန္၊ အစုိးရ၏ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားအဆင့္ဆင့္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္တုိ႔ကုိ ထိခုိက္မႈမျဖစ္ပြားေစေရးတုိ႔ကုိ တာဝန္ယူရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား လုိက္နာၾကရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က စတင္ခဲ့ေသာ ရခုိင္၊ တအာင္းႏွင့္ ကုိးကန္႔လက္ နက္ကုိင္တုိ႔၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၄င္း အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ၾကားတုိက္ပြဲမ်ား ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ယေန႔တုိင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရသည္။
ထုိတုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္သုံးဖြဲ႕သည္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ ၿပီး တံတားအခ်ဳိ႕ကို မုိင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ ခရီးသြားေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျပတ္ေတာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ထုိသုိ႔ ၄င္းအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားမၾကာမီ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္က က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ရွိ Amazing Kengton Resort တြင္ အစုိးရ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕(KIO/KIA) ၊ တအာင္းလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕(PSLF/TNLA)၊ ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (MNTJP/MNDAA) ႏွင့္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (ULA/AA) တုိ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အထက္ပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမတုိင္မီ ဧၿပီ ၃ဝရက္က မူဆယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဇြန္ ၃ဝရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း အထူးေဒသ(၄)မုိင္း လားတြင္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသးသည္။
ယခုေနာက္ဆုံးျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ပင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) လား႐ႈိး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေပၚရွိ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕၌ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
ထုိေန႔မတုိင္မီ ၾသဂုတ္ ၃ဝ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ ပုိင္း)လား႐ႈိးႏွင့္ သိႏၷီၾကား၊ မုိင္းလီႏွင့္ ပန္ဖတ္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာၾကား မုိင္တုိင္ အမွတ္ ၁၉၂မုိင္ ၅ ဖာလုံႏွင့္ ၁၉၂ မုိင္ ၆ ဖာလုံၾကား ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး ေပၚ၌ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္သုံးဖြဲ႕ပူေပါင္းအဖြဲ႕က ျဖတ္သန္းသြား လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သုံးစီးႏွင့္ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးကုိ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ သည္။ လက္ရွိကာလတြင္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ ကားမီး႐ႈိ႕ျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႔ အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားပ်က္စီးၿပီး ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ႏွင့္ စီးပြားေရးထိခိုက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အက်ဳိးမရွိႏိုင္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ လက္ရွိခံစားေနရ ေသာ အေျခအေနမ်ားကို အမွန္အတိုင္း႐ႈျမင္ၾကၿပီး တပ္မေတာ္၏ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ေပးထားသည့္ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း အက်ဳိးမဲ့တိုက္ပဲြ မ်ားကို ရပ္တန္႔ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ပန္းခင္းလမ္းဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းၾက ပါရန္ ဖိတ္ေခၚေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN