images
UN
အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စစ္မွန္သည္႕ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ျပဖို့လုိသည္
| Friday, 06 September 2019
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအေျခအေနကုိ မည္သူမဆုိလုိခ်င္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေသာျဖစ္စဥ္ကုိလည္း မည္သူမဆုိအေကာင္းျမင္ေလ့ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေလာက၌ အေကာင္းကုိေမွ်ာ္ၾကရင္း အဆုိးလည္း ရခ်င္ရသြား တတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 'အေကာင္းဆုံးကုိ ေမွ်ာ္လင့္၊ အဆုိးဆုံးအတြက္ ျပင္ဆင္'ဟု ဆုိခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ပါလား။
ေသနတ္က်ည္ဆန္က ဆႏၵမဲထက္ အလုပ္ပုိျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့အၾကမ္း ဖက္သမားမ်ားကဆုိသည္။ သူတုိ႔အဆုိအတုိင္း သူတုိ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ သည္။ ကမၻာ့အင္အားအႀကီးဆုံးႏုိင္ငံႀကီးက အယ္လ္ကုိင္ဒါအၾကမ္းဖက္သမား မ်ားကုိေမြးထုတ္သည္။ အယ္လ္ကုိင္ဒါမွ IS ျဖစ္လာသည္။ IS သည္ အစုိးရ အဖြဲ႕မ်ားကုိ အန္တုလာသည္။ ဆီးရီးယားသမၼတႏုိင္ငံကုိ လက္လႊတ္ရမလုိ ျဖစ္သြားသည္။ အျခားေသာကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတစ္ခုက ဝင္ေရာက္ ခုခံကာကြယ္ေပးခဲ့ရသည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ကမၻာေပၚရွိ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ား၏ အစုိးရသည္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ား ေမြးျမဴထူေထာင္ၿပီး 'တန္ျပန္'လႈပ္ရွားမႈဆုိၿပီး လုပ္ၾကကုိင္ၾကရာမွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာသည္။
ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံႀကီးက ေရနံကို အျမဲဝယ္ယူေနေသာ ေၾကာင့္ ထုိေငြျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားက ခ်မ္းသာလာၾကသည္။ ထုိအခါ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးမႈိင္းသြင္း၍ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားကုိ အၿပိဳင္ အဆုိင္ဖြဲ႕ၾကသည္။
ဆီးရီးယားကုိ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ကာကြယ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံႀကီးေၾကာင့္IS တုိ႔ အေျခမလွေျပးၾကရာမွ အင္အားနည္းပါးလာၿပီး အာရွႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕သုိ႔ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ျပန္႔ပြားခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။
ရခုိင္ေဒသ ေမာင္ေတာမွစခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္သူတုိ႔မွာ ေဒသခံမ်ား၏ေျဖၾကားခ်က္အရ သူတုိ႔ဘာသာေျပာင္းလွ်င္ အသက္ခ်မ္းသာ ေပး၍ ဘာသာမေျပာင္းလွ်င္ ရက္စက္စြာအသတ္ခံရေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ေဒသအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ARSA က စီစဥ္သည္ဟု ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္က တရားဝင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ARSA သည္ ႈISI(ေခၚ) ပါကစၥတန္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ားမွ သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ႏုိင္ငံ တကာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ International Terrorism, State Sponsored Terrorism ဟု သတ္မွတ္ရမလုိ ျဖစ္လာသည္။
၄င္းတုိ႔၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ အေျခခံမဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာ စိတ္ ဓာတ္မ်ားမွာ ၿခိမ္းေျခာက္အက်ပ္ကုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ေဒသတြင္း ေသြးေႏွာေဆာင္ရြက္လုိျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ 'စီး'ထားလုိျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ဥပေဒမ်ားကုိ မေလးစားျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံ ထားၾကေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၄င္းတုိ႔၏ အေသခံစိတ္မွာပင္ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံထားေၾကာင္း လည္း ထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ သူတုိ႔အမ်ဳိးသားေရးဟုလည္း သူတုိ႔ ဘာသာ ခံယူထားတတ္ၾကသည္။ အေသခံဗုံးခြဲသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ ဆုေၾကးေငြအမ်ားအျပားျဖင့္ အာမခံထားၾကသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ သတိႀကီးစြာထား၍ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံ မ်က္ေမွာက္ျပဳေနရေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မိတ္ေဆြကုိ မိတ္ေဆြလုိဆက္ဆံရသည္ႏွင့္အမွ် ရန္သူကုိ ရန္သူလုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ကုိင္တြယ္ရင္ဆုိင္က်င့္သုံးသြားဖုိ႔လုိပါသည္။ ေနရာတကာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္း၊ ကုလစံႏႈန္း၊ ဥေရာပစံႏႈန္း၊ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းဆုိသည့္ လုိသလုိ သတ္မွတ္ ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားထက္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး၏အက်ဳိးစီးပြား၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာခုိင္ျမဲေရးအတြက္ မ်ဳိးခ်စ္ေသြးစစ္စစ္မွန္မွန္ကုိ ျပၾကဖုိ႔လိုၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN