images
UN
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီေကာင္းမြန္ဖို႔လိုသည္
| Sunday, 08 September 2019

သတင္းစာမီဒီယာ စတုတၴမ႑ိဳင္သည္ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားဘက္က ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ရၿမဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႕ေစလိုသည္မွာ သဘာဝ ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုသို႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါမွ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တည္ၿငိမ္ေရးလည္း အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ေပၚထြန္းလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔မဟုတ္မူဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္းေဝး၊ ဒီမိုကေရစီေရးလည္း ေဝးေနပါ လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအမည္ခံစီးပြားေရးကိုလုပ္၍ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္အေျခအေနက သင္ၾကားျပသသင္ခန္းစာရေလာက္ေနၿပီဟု ႐ႈျမင္မႈမ်ား ေပၚလာသည္။
အေျခခံအေၾကာင္းမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေရးမရမီကပင္စခဲ့ၾကေသာ အၾကမ္း ဖက္ ေသာင္းက်န္းမႈကိစၥသည္ ယခု ၂ဝ၁၉ စက္တင္ဘာေရာက္လာခ်ိန္အထိ ေလ်ာ့က်မသြားဘဲ ပိုမိုဆိုးရြားလာသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ကဲ့သုိ႔ ျပည္သူ တို႔၏ စိတ္ပင္ပန္းၿပီး ေဘးဒုကၡတေစၧေျခာက္ခံရသလိုျဖစ္ေနခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္က တစ္ဖက္သတ္ အပစ္ရပ္ေပးသည္မွာ ကိုးလတိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္း တစ္ဖက္က မရပ္ဘဲတိုက္ပြဲမ်ား ဖန္တီးလာသည္။ မီးခိုးမဆံုး မိုးမ ဆံုး အၾကမ္းဖက္တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းဆံုးသြားမည္ေလာဟု ေတြးေတာပူပန္ေနရၿပီျဖစ္သည္။
အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ား ပိတ္ဆို႔ခံထားေနရၿပီး တံတားမ်ားေဖာက္ခဲြ ဖ်က္ဆီးခံေနရသည္။ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြားေနရာ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။
ပထမဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ထက္NCA အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ လမ္းပြင့္လာ၍ မီဒီယာႏွင့္ျပည္သူမ်ားက အားရဝမ္းသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းအစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရွိန္ ေလွ်ာ့က်သြားၿပီး အခ်ဳိ႕အဖဲြ႕မ်ား ႏုတ္ထြက္ဆိုင္းငံ့သြားသည္ကို ေတြ႕ေနရ သည္။
ယခင္ရရွိခဲ့ၿပီးေသာ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ယိမ္းယိုင္လာခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္ၿပီဟုေၾကညာေသာေန႕မွာပင္ ကုန္သြယ္ကားမ်ား၊ ခရီးသည္ကား မ်ားမီး႐ိႈ႕၊ ျပည္သူမ်ားကိုပစ္ခတ္လုပ္ေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ဒီလိုပံုႏွင့္မိုးႀကီးခ်ဳပ္လွ်င္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ပါမည္လားဟု စဥ္းစားလာၾကေျပာဆိုလာၾက ေရးသားလာၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မရေသာနယ္ေျမ မ်ားသထက္မ်ားလာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီေဘာင္ကက်ဥ္း သထက္က်ဥ္းသြားဖို႔သာရွိသည္ဟု ေဝဖန္ခ်က္မ်ားထြက္လာသည္။
တိုက္ပြဲေခၚသံမ်ားေနာက္မွာ အစြန္းေရာက္ လူမ်ဳိးေရးပါလာၿပီး မီးေတာက္က ပိုျပင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က စိုးရိမ္တႀကီးေထာက္ျပ ၾကသည္။ ႏိုင္ငံ့အတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားလာသည္။
ထိုသို႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ဘဲ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မႈမျပဳႏိုင္ေသး သည့္ အေျခအေနၾကားထဲသို႔ မည္သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပစီးပြားေရးသမားကမွ သြားရဲ၊ လာရဲ၊ လုပ္ရဲမည္မဟုတ္ေၾကာင္းထင္ရွားပါသည္။
ဒီမိုကေရစီသည္ကံေကာင္းသည္၊ တန္ဖိုးရွိသည္ဟုThe Economist အီေကာေနာမစ္ မဂၢဇင္းႀကီးက မၾကာမီကေရးလိုက္သည္။
ခ်ာခ်ီႀကီးက ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးမွာပင္ ''ဖက္ဆစ္စနစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ကိုမႀကိဳက္လို႔သာ ဒီမုိကေရစီကိုေရြးလိုက္ရတာ သိပ္ၿပီးေက်နပ္ စရာမရွိ လွပါ''ဟု ေျပာဖူးသည္။
ေက်နပ္စရာရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ကံေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ကံမေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ တန္ဖိုးရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ တန္ဖိုးမရွိသည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာလမ္းကို ကိုယ္တိုင္ေအာင္ျမင္စြာေလွ်ာက္ၾကဖို႔အေရးမွာ အားလံုးမွာတာဝန္ရွိေနသည္။
အျမင့္ဆံုးတာဝန္ခံထားသူမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားကပို၍ တာဝန္ႀကီးႀကီး မားမား ရွိေနပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ယေန႔ႏိုင္ငံႏွင့္အဝန္း မၿငိမ္းခ်မ္းေသးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္မက်င့္သံုးႏိုင္သည့္ျပႆနာမ်ားက ႏိုင္ငံၿပိဳလဲမည့္အေရးကို ဦးတည္ေနပါေၾကာင္း အသိေပးေရးသားလိုက္ရ ပါသည္။
UN
UN