images
UN
ႏုိင္ငံေရး စည္း႐ုံးေရး အသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရျပည့္ဝေသာပါတီ
| Tuesday, 10 September 2019
ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီးမွ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းႀကီးသည္ ၁၅-၉-၉၃ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ ျမင့္မားေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ေခတ္မီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေရးဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကပင္ အမ်ဳိးသားေရးသေႏၶစိတ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ေကာင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လူမႈေရးလုပ္ ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ၁၇ ႏွစ္ခန္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အသင္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။
လူမႈအသင္းဘဝတြင္ ျပည္သူတို႕အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားႏွင့္အမ်ဳိးဘာသာသာသနာအက်ဳိးမ်ားကို ဗဟိုမွ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္ဆင့္အထိ စည္းလံုးညီၫြတ္ စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိအသင္းဝင္မ်ားျဖင့္ ၈-၆-၂ဝ၁ဝရက္ေန႔တြင္ ျပည္ ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအျဖစ္ တရားဝင္တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားအက်ဳိးတို႕ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ထုိျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂ဝ၁၂၊၂ဝ၁၆ တို႕တြင္ ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး မ်ားကိုလည္း ပါတီဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္မွ ၂ဝ၁၃ တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၅ တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ေလးႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ယခု ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ပၪၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို ပါတီမူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္
စည္းကမ္းတို႕ႏွင့္အညီ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။
ထို ပၪၥမအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (၂ဝ၁၉)ကို ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၅)ရပ္ျဖင့္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္-
(က) ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ပိုမိုက်စ္လ်စ္ခိုင္မာေရး၊
(ခ) ပါတီစည္းကမ္းႏွင့္ မူဝါဒ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို တိက်စြာ ထိန္း သိမ္း လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊
(ဂ) ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မပ်က္ယြင္း ေစဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈)ကို ေခတ္ကာလလိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္အညီ နည္းလမ္းတက် အဆင့္ဆင့္ျပင္ဆင္ေရး၊
(ဃ) အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ေပၚထြန္းေရး၊
(င) တစ္ေန႕တျခား နိမ့္ပါးယိုယြင္းလာေနေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားဘဝကို ေစာင့္ေရွာက္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ႏုိင္ေရး။
အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူတို႕ လိုလားေတာင့္တေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ျဖစ္၍ ျပည္သူအမ်ားအားကိုး ရမည့္ ပါတီႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားကို တိတိလင္းလင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်ျပႏိုင္ေသာ ခိုင္မာသည့္ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည့္ ပါတီလည္းျဖစ္သည္။
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုျမင့္တက္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီဥကၠ႒ အသစ္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ့အက်ဳိး ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ သိသာထင္ရွားစြာေဆာင္ရြက္လာသည္မွာ လက္ေတြ႕ပင္ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ ပထမအႀကိမ္ဒီမုိကေရစီကာလ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ဒီမုိကေရစီကာလအေျခအေနမ်ားထက္ ျပည္သူမ်ား၏ လုိလား ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သည့္ ပါတီႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား လုိက္ရပါသည္။
UN
UN