images
UN
အျပန္အလွန္ခ်စ္ခင္ေလးစားတန္ဖုိးထား ယုံၾကည္မႈအျမန္တည္ေဆာက္
| Wednesday, 25 September 2019
ႏိုင္ငံေရးသည္ ပင္ကိုအားျဖင့္ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလည္း ထိုသို႔ပင္ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ား အက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံၾကေသာအခါ ႏိုင္ငံေရးဟူေသာ ေဝါဟာရကို အမ်ားအျမင္တြင္ ညစ္ေထးသည္ဟူ၍ အသံထြက္လာေလသည္။ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ ကာလသံုးပါးလံုးတြင္ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္မႈသာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း မလိုအပ္ဘဲ ထိပ္တိုက္တိုးျခင္းမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သေဘာလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ရွိေပသည္။ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ (Trust) တြင္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ လုပ္ရပ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈ (Belief) ႏွင့္ အရည္အခ်င္းအပိုင္း ယံုၾကည္မႈ (Confidence) တို႔ ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ ၾကပါသည္။ Belief ႏွင့္ Confidence ေပ်ာက္ဆံုးေနလွ်င္ (Trust) ျဖစ္ေပၚလာဖို႕ ခဲယဥ္းေပသည္။
အဆင့္ျမင့္ ပါတီတာဝန္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး တာဝန္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေနရာ ယူထားသျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို မဲေပးခြင့္မျပဳေရး ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု မီဒီယာသို႔ ေျဗာင္ထုတ္ေျပာလာသည္ကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈)၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ တက္ခြင့္ရေသာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျဗာင္ဆန္႕က်င္ တိုက္ခိုက္ ဖယ္ရွားေရး လုပ္လာသည္မွာ အတင့္ရဲလြန္းၿပီး၊ မလုပ္ေကာင္းေသာ အလုပ္ဟု ႐ိုး႐ိုးေလး ေရးလိုက္ခ်င္ပါသည္။

ထိုစကားမွာ မည္သည့္ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္သြားေၾကာင္း ေျပာသူ သည္ သိမွ သိပါေလစဟု သံသယဝင္မိသည္။ ကိုယ့္႐ွဴးကိုယ္ပတ္သြား ႏိုင္ေၾကာင္း သတိထားသင့္ပါသည္။ စဥ္းစားစရာ မလိုဘူး၊ ေျပာခ်င္ရာ ေျပာမယ္ ဟူေသာ သေဘာပိုက္ထားလွ်င္မူ ယင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ မဟုတ္ေခ်။
(၂ဝဝ၈) ဖြဲ႕စည္းပံုက ခြင့္ျပဳ၍သာ ယခုေနရာမ်ဳိးသို႔ ထိုပုဂၢိဳလ္ ေရာက္လာ ေၾကာင္း၊ သတိအသိေကာင္းေကာင္းရွိသင့္ပါ၏။ သတိလက္လြတ္ျခင္းကို ပညာရွိ လူေကာင္းသူေကာင္းတို႔ ခ်ီးမြမ္းႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိၾက ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြဲရျခင္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအစြဲ၊ ပါတီ စြဲမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ အမုန္းတရားအာဃာတ ေဒါသ ေမာဟမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အတၱမာနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အင္းဝေခတ္ရဟန္းစာဆိုေတာ္ ႀကီးတစ္ပါးက ''ပညာမုန္ယို အရြယ္ပ်ဳိက မဆိုစေလာက္ မာန္ေစာင္ ေျမာက္၍''ဟု ဝန္ခံကဗ်ာေရးသြားသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို တကယ္တမ္း ယံုၾကည္သည္ လုိခ်င္သည္ဆိုပါက ယင္းအာဃာတ ေဒါသ ေမာဟ အတၱ မာန္မာနမ်ားကို သုညအထိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရပါမည္။
ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုလိုက္ပါ။ ေဆြးေႏြးလိုက္ပါ။ မတူသည္ ကို တူညီသည္ထိ ညိႇႏႈိင္းလိုက္ပါ။ ေခါင္းမခါ ေခါင္းမယမ္းဘဲ ေခါင္းညိတ္ ၾကသည္ထိ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါဟု လိုအပ္ခ်က္သေဘာထား အညႊန္းထြက္ ပါသည္။
အဓိကမွာ ေကာင္းေသာစိတ္ေစတနာျဖဴစင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေမတၱာႏိုင္ငံေရး ေၾ<ြကးေၾကာ္သံကို အမွတ္ရသင့္ပါသည္။ ေမတၱာပ်က္၍ အမ်က္ဝင္လွ်င္ ျဖဳတ္ထုတ္ေတြ ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္သလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ သမုိင္းရာဇဝင္ စာတင္ခံရမည့္ ''တရားခံ'' မျဖစ္သင့္ပါ။ မည္သူမွ် တရားခံ ျဖစ္ခ်င္မည္ မထင္ပါ။
ေက်ာခ်င္းကပ္ လမ္းေလွ်ာက္သြားလွ်င္ ေဝးသထက္ေဝးသြားႏိုင္ပါသည္။ ငါလုပ္ႏိုင္သည္၊ ငါ့လက္ထဲအာဏာရွိသည္ဟု သေဘာထားပါက ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိး၊ ျပည္သူျပည္သား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တကယ္ခ်စ္သည္မမည္ပါ။
ျပည္သူကို တကယ္ခ်စ္လွ်င္ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကိုသာ သြားသင့္ပါသည္။ ဤခရီးနီးႏိုင္ပါသည္။ မိမိအရည္အေသြးအေပၚမွာ မိမိ တကယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်လွ်င္ အေျခအေနတစ္ခုလံုးကိုလည္း အျပန္အလွန္ ခ်စ္ခင္ေလးစား တန္ဖိုးထား၍ ႏွလံုးသြင္း႐ႈေထာင့္မွန္ကန္စြာျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ (Trust) အျမန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN