images
UN
ျပတ္ျပတ္သားသား တုံ့ျပန္သင္႕သည္႕ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား
| Saturday, 05 October 2019
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး၏ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမွေျဖၾကားခ်က္တြင္ ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာဖိအားေပးမႈမ်ားအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ ယခုထက္ ပုိမိုထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္စြပ္စြဲခ်က္ေတြကုိ မာမာခ်ာခ်ာတုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းသည္ကို မေတြ႕ရ၍ တစ္ဖက္ကလည္း သူတုိ႔အရွိန္နဲ႔သူတုိ႔ဆက္သြားေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းကုိ အသိအမွတ္မျပဳ၊ ပယ္ခ်ေသာ အစုိးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ႀကိဳဆုိရမည္ဟုလည္း ေျပာပါသည္။ ''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေတြ႕အၾကံဳအရ ဒီထက္မကလုပ္ႏုိင္ေသးတယ္ ဆုိတဲ့ဟာကုိ ျမင္တာရွိတဲ့အတြက္ ဒါကိုလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္''ဟု ပထမဒီမုိကေရစီ အစုိးရအေတြ႕အၾကံဳကုိ ကုိးကား၍လည္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားအတြက္ ရခုိင္ျပႆနာက အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ ေနဆဲဟု သတင္းစာတစ္ေစာင္၏ မ်က္ႏွာဖုံးက ဆုိသည္။US-ASEAN BUSINESS COUNCIL ဥကၠ႒ကုိယ္တုိင္၏မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဝင္မလာရဲေအာင္ တမင္ေတာေျခာက္ေနသည့္သေဘာျဖစ္ေန၍ အစုိးရအေနျဖင့္ သတင္းမွန္ကုိ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ႀကီးထုတ္ျပန္ေပးသင့္သည္ဟု
ေထာက္ျပသည္။ ထုိသုိ႔ထုတ္ျပန္ ေပးဖုိ႔ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိယ္တုိင္ အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိသင့္သည္ဟုလည္း အၾကံျပဳပါေသးသည္။
ျမန္မာအစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတကာလုိက္နာရမည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္မကုိက္ညီ ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းမွာလည္း ျပည္သူမ်ားကုိ အခြင့္အေရးျပည့္ဝစြာမေပးေၾကာင္း၊ ေခါင္းစဥ္တပ္ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ အလြန္မ်ားလာသည္ကုိ အားလုံးကသတိထားမိ သည္ဟုဆိုၾကသည္။ ထုိကိစၥႀကီးကုိ ႏုိင္ငံတကာက ဝင္ရွင္းမွရမည့္သေဘာမ်ဳိး ဆုိက္ေရာက္ေအာင္ ဖန္တီးေနၾကသည္။ မိမိတုိ႔ဘက္မွ ယင္းအခ်က္ကုိ Óဏ္ ပညာသုံးၿပီး ႀကိဳတင္ျမင္ထားၿပီး မည္သုိ႔ျပင္ဆင္မည္နည္း၊ မည္သုိ႔ ကာကြယ္မည္ နည္းဟူသည့္အပုိင္းမွာ အားနည္းေနေၾကာင္း ပညာရွင္တုိ႔က ေထာက္ျပၾကသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ထြက္ေျပးမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူတုိ႔၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး ယေန႔ ကမၻာက ထင္ေန သလုိ တပ္မေတာ္နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေၾကာင့္ဟုဆုိသည္မွာ လုံးဝမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေျမျပင္လက္ေတြ႕အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ အစုိးရဘက္မွ တရားဝင္ရွင္း လင္းတုံ႔ျပန္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက ေျပာဆုိေရး သားမႈျပဳၾကသည္။
ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားခဲ့သူ သုံးရာခန္႔သည္ အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႔တားမႈမ်ားၾကားမွ ၄င္းတုိ႔ဆႏၵသေဘာျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လာၿပီး လုံျခံဳေသာ၊ သိကၡာရွိေသာဘဝမ်ားကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေနသည္ကိုလည္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တရားဝင္ေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ နီေပါ၊ ေဂၚရခါးမည္သူမွ်နာမည္သစ္မထြင္၊ နယ္ေျမ မေတာင္း မိမိတုိ႔ျမန္မာ့ဥပေဒအတုိင္း ေနထုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ (၇၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းလင္းေျပာျပမႈကိုလည္း သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္ရသည္။
လူမႈကြန္ရက္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၄ဝဝသုံးထား ေသာ ယခုအစုိးရသည္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိကား အံ့ၾသဖြယ္ရာဖ်က္ သိမ္းခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းသုိ႔ ခုိးဝင္ဘဂၤါလီမ်ား တစ္ျပည္လုံးအႏွံ႔ မ်ားျပားေရာက္ ရွိေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရသည္။ ထုိအထဲတြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ပါဝင္ေစခဲ့သည္။
အေနာက္အုပ္စုသည္ မဟုတ္မဟတ္လုပ္ဇာတ္ခင္းၿပီး ေကာလာဟလမ်ားကို လည္း အဆက္မျပတ္ ထုတ္လႊင့္ေနၾကဆဲသာျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ားကုိ ယခုထက္ပုိ၍ တင္းတင္း မာမာ၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တြန္းလွန္တုံ႔ျပန္သင့္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN