images
UN
ႏိုင္ငံကုိ ဦးေဆာင္သူလမ္းေခ်ာ္လွ်င္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူသာထိခိုက္
| Thursday, 17 October 2019
ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒလမ္းေခ်ာ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားလမ္းေခ်ာ္ျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္မွ် ေနာက္က်တတ္ေၾကာင္း အတိတ္သမိုင္းမ်ားက သက္ေသျပ ေနသည္။
ထိုနည္းတူ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးေနေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာအာဏာရ ေသာပါတီ အစိုးရေခါင္းေဆာင္တို႔၏ မူဝါဒလြဲေခ်ာ္မႈျဖစ္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲ သက္တမ္းတစ္ခုအထိ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ ဒုကၡပင္လယ္ေဝတတ္ပါသည္။ ထိုဒုကၡကို ျပန္လည္တည့္မတ္လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ႀကိဳးစားရသည့္ အခ်ိန္ကုိ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူက ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္။ တိက်ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားက ယေန႔ျပည္သူမ်ား၏ လက္ေတြ႕ ဘဝပင္ ျဖစ္ေပသည္။
အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးအုပ္စုက မည္သည့္အခါတြင္မွ ျမန္မာ့အေပၚ မေကာင္းခဲ့ပါ။ ၄င္းႏုိင္ငံႀကီးမ်ားမွ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၊ စံုေထာက္ မ်ား၊ သူလွ်ဳိမ်ားက ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကား သပ္လွ်ဳိအုပ္စုခြဲၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္း မညီၫြတ္ေစရန္ အတိတ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး လုပ္ေဆာင္လာ ခဲ့ရာ ၁၉၄၈ မတုိင္မီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၄င္းေဖာက္ျပန္
ေရးအင္အားစုမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားအႏုိင္ယူကာ စုစည္းညီၫြတ္သည့္ အင္အားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ရယူေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလံုး၏ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္မွာ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးသာျဖစ္ပါသည္။ ဝါဒေရးရာ၊ လမ္းစဥ္ေပၚလစီ ရွာေဖြစမ္းသပ္ၾကျခင္းမွာ ''ေစတနာ'' ျဖစ္၍ အျပစ္ဟု မျမင္ႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ စနစ္တစ္ရပ္၊ လမ္းစဥ္ တစ္ခုကို ကာလတစ္ခုအထိ က်င့္သံုးၿပီး မေအာင္ျမင္ႏုိင္မွန္း သိလ်က္ႏွင့္ ေရွ႕တုိးေနလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေခ်ာက္ထဲက်ဖုိ႔သာရွိသည္။ အျမဲထာဝရ မွန္ေသာလမ္းစဥ္ဟူ၍ မရွိႏိုင္ဘဲ အျမဲေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ေျပာင္းလဲေနျခင္း သည္သာ ထာဝရ အမွန္တရားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဂရိေခတ္တြင္ ဒီမုိကေရစီေပၚခဲ့ အားေကာင္းခဲ့သည္။ ၄င္းျပင္ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္၊ ဖက္ဆစ္စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တို႔လည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ကာလတစ္ခု ၾကာျမင့္ေသာအခါ ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ သမိုင္း၏ နိယာမပင္ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၄၈ မတုိင္မီရခဲ့ေသာ ညီၫြတ္မႈမ်ဳိးကို ထိန္းမထားႏုိင္ဘဲ အခ်င္းခ်င္း အကဲြအျပဲ ဇာတ္လမ္းထဲမွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လာေသာအခါ ၁ဝ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၅၈ အေရာက္တြင္ ဖဆပလ၏ ဒီမိုကေရစီေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္သည္ တပ္မေတာ္ကို အိမ္ေစာင့္အစိုးရလုပ္ေပးပါဟု ေခၚရေတာ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ပြဲလုပ္မရဘဲ ၁၉၆၂ ၌ တစ္ပါတီ စနစ္ ေအာက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ အတိတ္သမိုင္းအမွန္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၂ ေရွ႕ပိုင္းကို ႏုိင္ငံေရးသင္ခန္းစာယူၾကရပါမည္။ ၁၉၆၂ ေရွ႕ပိုင္းသည္ ၁၉၄၈ ေရွ႕ပိုင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး စည္းလံုးမႈ၊ ညီၫြတ္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈမ်ား မရခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။
ယခု ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနသည္ ၁၉၄၈ ေနာက္ပိုင္း ၁၉၆၂ မတိုင္မီကဲ့သုိ႕ ျဖစ္လာေနၿပီလားဟု ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္သူတို႕က ဆိုလာၾက သည္။ ယေန႔ အေျခအေနသည္ ပါတီစုံ ဗဟုယဥ္ေက်းမႈကလည္း အသားမက် ေသးဘဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းက ဆုံးျဖတ္ အမိန္႔ေပးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫြတ္ေရး၊ စီးပြားေရး အဘက္ဘက္က နိမ့္က်ေနသည္။ တိုင္းရင္းသား မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ စည္း႐ုံးမႈ မျပဳႏိုင္သည့္အျပင္ ရခိုင္ကိစၥ ကိုင္တြယ္မႈ လြဲမွားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ေနျပည္ေတာ္အထိ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈ ဒဏ္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္းဒဏ္တို႔ကို ခံစားေနၾကရသည္။
ႏုိင္ငံေရး လံုျခံဳေရးမွစ၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမရွိ (ကာလံုမေခၚ) ျဖစ္ေနရာ၊ ကုလႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားက သူတုိ႕အင္အားျဖင့္ပါ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာ ပိုင္နက္ထဲဝင္မည္ဟု ေလသံမ်ားလႊင့္ေနသည္က ၁၉၆၂ ကလို အေျခအေနမ်ဳိးသို႔ ေရာက္ေနၿပီလား ဟု ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက သေဘာညီစြာဆုိၾကသည္။
ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္တာဝန္ယူထားသူတို႕ တစ္ခါလမ္းေခ်ာ္လွ်င္မ်ဳိးဆက္ တို႔ကို ထိခိုက္သြားႏိုင္ပါသည္။ အသိႏွင့္ယွဥ္၍ သတိျပဳၾကပါဟု ေရးသား လိုက္ရပါသည္။
UN
UN