images
UN
ကမၻာ့အယဥ္ေက်းဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္သို့
| Thursday, 28 November 2019

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေက်းလက္ၿမိဳ႕ရြာအားလံုးတုိ႔တြင္ သက္ႀကီးဝါႀကီး ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲမ်ား၊ ကထိန္အလွဴေတာ္ပြဲမ်ား၊ ပံ့သကူပစ္ပြဲမ်ား၊ ၾကာ သကၤန္းႏွင့္ဝါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲမ်ား၊ မဲဇလီဖူးသုပ္အလွဴမ်ား၊ နတ္ပြဲ အလွဴမ်ား၊စာဆိုေတာ္ပြဲခင္းကန္ေတာ့အလွဴမ်ား၊ရပ္ကြက္တုိင္းနီးပါးစားစရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စတုဒိသာပြဲအလွဴမ်ား ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ က်င္းပေနေပသည္။ အစဥ္အလာအခ်ိန္အခါအတုိင္း ဘုန္းႀကီးရဟန္းဆြမ္းေလာင္းဆြမ္းကပ္ဒါန အလွဴ၊ ေငြေၾကးအလွဴ၊ သီလရွင္မ်ားသို႕အလွဴ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ သဒၶါ တရားႏႈိးေဆာ္စားသူမ်ားသို႔ အလွဴ၊ ေရရွားေသာအရပ္သို႔ ေရသြားေရာက္ လွဴျခင္း၊ ေရတြင္းမ်ားတူးေပးျခင္း၊ ဆန္၊ ပဲ၊ ဆီစားဖြယ္အလွဴအမ်ဳိးမ်ဳိး အဆက္မျပတ္ လွဴဒါန္းလ်က္ရွိေပသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ျမန္မာတုိင္းရင္း သားတုိ႔၏ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ၏အဆုံးအမအရ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံး မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ဗုဒၶဘာသာေထရဝါဒအရ လွဴဒါန္းမႈ၊ ကူညီမႈစသည္တုိ႕သည္ အလြန္ မြန္ျမတ္လွ၏။ ဤသို႔ မြန္ျမတ္ေသာ လွဴဒါန္းမႈ၊ ကူညီမႈအစုစုကိုျပဳရာ၌ ကမၻာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ပထမျဖစ္ေၾကာင္းကို ၿဗိတိန္ပရဟိတအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Charities Aid Foundation (CAF)၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္အရ သိရသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံ ၁၂၈ ႏိုင္ငံ၊ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁ဒသမ ၃သန္းေက်ာ္ထံမွ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ နံပါတ္(၂)၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္ဆက္တုိက္ ထိပ္ဆံုးေနရာသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အမ်ားအက်ဳိးလွဴဒါန္းမႈ စစ္တမ္း ေဖာ္ျပခ်က္အရ ထိပ္ဆံုး ၁ဝႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာ၊ ၿဗိတိန္၊ ေမာ္လ္တာ၊ ထိုင္း၊ နယ္သာလန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိုင္ယာလန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ထိုေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ်လူဦးေရ အခ်ဳိးအစား အေပၚမူတည္၍ သူတစ္ပါးကို ကူညီျခင္း၊ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း၊ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႕အေပၚ အေျခခံ ၍ တြက္ခ်က္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း၌ ရက္ေရာၾက သည္။ ရွိ၍လွဴျခင္းမဟုတ္ဘဲ မရွိဘဲႏွင့္လည္း ရေအာင္စုေဆာင္း စုေဝးလွဴဒါန္းေလ့ ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အျခားခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေစတနာသဒၶါတရား သာလြန္ေက်ာ္ၾကားသြားျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈဒဏ္ႏွင့္စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ ခံေနရ သည့္ၾကားမွ ေစတနာသဒၶါတရားမ်ားျပားစြာႏွင့္ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ရာ အလြန္ထူးျခားၿပီး ဂုဏ္ယူစရာပီတိျဖစ္စရာလည္း ေကာင္းေပသည္။
ျမန္မာတို႕သည္ ပုဂံေခတ္အေစာပိုင္းကာလကစ၍ အလွဴဒါနႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈအားေကာင္းခဲ့သည္။အဂၤလိပ္ဘာသာ(Culture)ႏွင့္(Civilisation) ႏွစ္ခုေပါင္းယဥ္ေက်းမႈအစုစု ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာခဲ့သည္။ တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၴဳပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္ခုလံုးတစ္ၿပိဳင္နက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။
ယဥ္ေက်းမႈဟူသည္ လူတို႕ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးခ်က္ျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးတစ္ မ်ဳိး၏ဘဝတည္ေဆာက္ပံုနည္းနာဟုလည္းဆိုႏုိင္သည္။ လူ႕ေဘာင္အဖဲြ႕ အစည္းအတြင္း လူတို႔ေနထိုင္စားေသာက္လႈပ္ရွားသည့္ပံုရိပ္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။
ယခုအခါတစ္ကမၻာလံုးေကာလိပ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊စာသင္ေက်ာင္း မ်ား၊ အထက္တန္းက်က် ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လည္း ထို႕အတူပင္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ ပညာသင္ၾကားေရး၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္ကို တစ္ခုတည္းေျပာပါဆိုလာလွ်င္ အသိÓဏ္ရွိၿပီး ''ယဥ္ေက်း'' ဖို႔သာျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအခံက ေကာင္းၿပီးသားျဖစ္ရာ ေခတ္မီ ပညာရပ္မ်ား၊ ထပ္ေလာင္း ေပါင္းထည့္မြမ္းမံလုိက္ၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ႀကိဳးစားလိုက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ မၾကာမီ ကမၻာ့ အယဥ္ေက်း ဆံုးႏိုင္ငံအဆင့္သို႕ ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
UN
UN