images
UN
လြတ္လပ္ေရးတည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္
| Monday, 02 January 2017
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝေက်ာ္က ျမန္မာမ်ား စည္းကမ္း ေဖာက္၍ ထီးနန္းေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။ ထီးက်ဳိးစည္ေပါက္ ကြၽန္သေပါက္ဘဝသို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ထီးနန္းေပ်ာက္ၿပီး ကြၽန္သေပါက္ ဘဝသို႔ေရာက္ခဲ့ရျခင္းမွာ တိုင္းျပည္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈပ်က္ျပားျခင္း၊ အသိ ပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာ၊ လက္နက္အင္အား၊ နည္းပရိယာယ္မ်ား အားနည္း ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အမ်ားစုကသုံးသပ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္ ျမန္မာတို႔၏ အထက္ပါအားနည္းခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာတို႔ကို စည္းလံုးညီညႊတ္မႈၿပိဳကြဲေအာင္ျပဳလုပ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတို႔မွာ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၾကာ သူ႔ကၽြန္ဘဝေရာက္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ''တိုင္းရင္းသားအခ်င္း ခ်င္းညီၫြတ္ေရး၊ တိုင္းသူျပည္သားလူထုညီၫြတ္ေရး၊ အဲဒီညီၫြတ္ေရးႏွစ္ခု မရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ဒီတိုင္းျပည္ဟာ လြတ္လပ္ပင္ လြတ္လပ္ေသာ္ျငားလည္း ဘယ္ပါတီ တက္တက္၊ ဘယ္အစိုးရလုပ္လုပ္၊ ...တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနမွာပဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ တယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ထို႔အျပင္ ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ယေန႔ မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဤအခ်ိန္မွစ၍ ငါတို႔၏ မူလအပိုင္ျဖစ္ေသာ လံုးဝလြတ္ လပ္ေရးကို ငါတို႔ျပန္၍ယူၿပီ။ တိုင္းရင္းသားအေပါင္းတို႔ ေသြးစည္းညီညြတ္လ်က္ အခြင့္အေရး၊ အဆင့္အတန္း တူညီသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီ။ ငါတို႔ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သစၥာကို ကမၻာဆံုးတိုင္ မယိမ္းမယိုင္တည္မည္။ ငါတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမၻာ့လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအေပါင္းတို႔ တရားသျဖင့္ က်င့္ေဆာင္အပ္ေသာ က်င့္ဝတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္က်င့္ေဆာင္မည္။ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ႏွင့္ အညီ တပါးသူတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတို႔ ေလးစားေစာင့္စည္းမည္။ ငါတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကဲ့သို႔ လိုလားသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု ထည့္သြင္းေၾကညာ ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါးၾကာသည့္တိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးသကဲ့သို႔ တုိင္းသူျပည္သားအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရးမွာလည္း ပီပီျပင္ျပင္ မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုေရးသားခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ ပညာသင္ယူခြင့္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ခြင့္စသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး၏အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို သားစဥ္ေျမးဆက္ ခံစားခြင့္ ရရန္အတြက္ တိုင္းျပည္၏ လြတ္လပ္ေရး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေနရန္လိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းျပည္၏လြတ္လပ္ေရး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး လြတ္လပ္ေရးအရသာကို ျပည့္ျပည့္ဝဝခံစားႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူအားလံုးစည္းညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။
UN
UN