images
UN
ႏွစ္သစ္တြင္ အေတြးအေခၚသစ္ဖို့လို
| Friday, 06 January 2017
ႏွစ္သစ္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီးပါၿပီ။ ယခုႏွစ္သစ္ ၂ဝ၁၇သည္ တကယ့္ အမြန္အျမတ္ အသစ္ဂုဏ္ျဒပ္ျဖင့္ ျပည့္စံုပါမည္ေလာ။ ေဗဒင္ကိန္းခန္းႏွင့္ ခန္႔မွန္း ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးမ်ားကို 'တရားေသ'မကိုင္ဘဲ အစြဲကင္းကင္း ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မည္ဆုိပါက ျပႆနာေဟာင္းမ်ား....၊ ပိုးေလာက္၊ ျခ၊ ပုရြက္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေတြ႕လွ်င္ေတြ႕သည့္ေနရာမွာ သုတ္သင္ဖယ္ရွားသြားမွသာ သစ္ပင္တစ္ပင္လို အကိုင္းသစ္၊ အရြက္သစ္၊ အပြင့္သစ္၏ လွပမႈရသအစစ္ကို ျပည္သူလူထု ခူးဆြတ္စားသံုးခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ကို အသစ္အျဖစ္သို႔ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေျပာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ဟု ဆိုခဲ့သူမ်ားကို ေလးစားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႔ကိုယ္၌က သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ပါ၏လား။ ....အေျပာမဟုတ္ အလုပ္ သက္ေသျဖင့္ လူထုႏွင့္အတူသြားလိုရာလမ္းကို တည့္မတ္စြာေလွ်ာက္သင့္သည္။ အေျပာမ်ားေနလွ်င္ ေလအျဖစ္သာ ေလထဲမွာေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ကမၻာ့အရွည္ဆံုးျပည္တြင္းစစ္သည္ တဖ်စ္ဖ်စ္ျဖင့္ အဆစ္အျမစ္မ်ားကိုကိုက္ခဲလ်က္ ေနသည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထု-လူနာျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူလူထုဘဝနိမ့္က် ဆင္းရဲ မြဲေတေနသည္။ လည္သူစားတမ္းေခတ္လိုျဖစ္ေနသည္။ မလည္မဝယ္ေအာက္ေျခ လူမ်ားစားလိွမ့္ခံေနရသည္ဟုဆိုၾကသည္။ အဂတိကင္းစင္ေသာ၊ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာ၊ စည္းကမ္းရွိေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားႀကီး ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လည္ပတ္ေစ ခ်င္သည္။
အစိုးရအႀကီးအကဲက ၂ဝ၁၇ တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံျပည္ေထာင္စုႀကီးျဖစ္ေပၚေရး၊ လူထုေနထိုင္မႈဘဝတိုးတက္ျမင့္မားလာေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း ေျပာလိုက္သည္။
ယင္းသည္ ၂ဝ၁၇ စိန္ေခၚမႈဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားကလည္း ဆိုသည္။ အႀကီးအကဲက အေျခခံမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီးၿပီဟု ဆိုေနသည္။ ေဝဖန္သံုးသပ္ႏိုင္သူမ်ား ကေတာ့ ''ဆန္ရွင္လုပ္ဆိုၿပီး ဒီမိုကေရစီဘုိးေအကို ဖိအားေပး....၊ ဘုိးေအက ဆန္ရွင္ လုပ္ခဲ့....၊ ျပည္သူလူထုအလုပ္အကိုင္ပါးရွား ဒုကၡသုကၡေရာက္ခဲ့သည္။ ဆန္ရွင္ ျပန္ဖြင့္-ျပန္ဖြင့္ဟုသြားေျပာသည္။ သူတို႔လက္ထက္ဆန္ရွင္ မလိုေတာ့-ဟု သေဘာျဖင့္ ဟုိကျပန္ဖြင့္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘာတစ္ခုမွ အဆင္သင့္ မရွိ....၊ အေဆာက္အအံုမရွိ၊ မီးလွ်ပ္စစ္မလာ၊ လမ္းပန္းခက္ခဲ၊ ေျမေနရာေစ်းခုန္ပ်ံ၊ ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႐ႈပ္ေထြးဆဲျဖစ္သည္။ လူထုကေတာ့ မ်က္ျဖဴဆိုက္မတတ္ စီးပြားေရးကပ္ေရာဂါဒဏ္ခံေနရၿပီ''....ဟု ေထာက္ျပေဝဖန္ေနၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမွာ အစေကာင္းၿပီး အေႏွာင္းမေကာင္းခဲ့ဟု ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးကဆိုသည္။ ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံအၿပီး ရွမ္းေျမာက္ကခ်င္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္လာသည္။ ယင္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မွျဖစ္မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာထားမွာ 'မူ'အရ ေကာင္းမြန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္ေရးသည္ အမ်ဳိးသား လိုက္ေလ်ာေရး သက္သက္မျဖစ္သင့္ဟု ပညာရွင္တို႔က ေထာက္ျပသည္။ ျပန္ၾကားေရး အႀကီးအကဲ(ေဟာင္း)က ''အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ႏိုင္သေရြ႕ အေျခခံဥပေဒကိုသာ ေလးစားလိုက္နာရမည္''ဟု ေထာက္ျပလုိက္သည္။ စီးပြားေရး အေရးေပၚ ျပင္ဆင္လုပ္ကိုင္ရမည္ဟုလည္း ၄င္းကေထာက္ျပသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအရွိန္ျမႇင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ရမည္ဟု သေဘာညီၾကသည္။
ျမန္မာသည္ ျပႆနာေဟာင္းမ်ားကို အေျဖရွာရင္း ခရီးရွည္တစ္ခုကို သြားရဦး မည္ဟု မီဒီယာသမားမ်ားက ေရးသားၾကသည္။ အသစ္ထဲမွာ အသစ္ျဖစ္ထြန္းဖို႔ အသစ္ရွိဖို႔လိုၿပီျဖစ္သည္။၊ ႏွစ္သစ္တြင္ အေတြးအေခၚအယူအဆသစ္မ်ားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ ကို ဝိုင္းဝန္းရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။
UN
UN