images
UN
ႏွစ္သစ္အစ ေဝဖန္ခ်က္က
| Monday, 09 January 2017
လိုအပ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို အခ်ိန္မီေျပာင္းရမည္ဟု လႊတ္ေတာ္မွပင္ အသံထြက္လာေနသည္။ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းငါးႏွစ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ၊ ႏိုင္ငံေရးကြၽမ္းက်င္ေလ့လာေရးပညာရွင္တစ္ဦး၏အသံကုိျပည္တြင္း သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။
လူေတြက ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ကာလတြင္ သိပ္ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့ၾက။ ဟန္ျပ လႊတ္ေတာ္၊ ေရာ္ဘာတံဆိပ္ထုလႊတ္ေတာ္မွ်သာဟု ထင္ထားခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပကပါ လႊတ္ေတာ္အေပၚ အျမင္မေကာင္းလွ။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္မွ မီဒီယာကို လြတ္လပ္စြာသတင္းယူခြင့္၊ ေရးခြင့္ေပးလိုက္ေသာအခါ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပက ပါ အံ့ၾသႀကိဳဆိုစိတ္ဝင္တစားရွိလာၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ရဲရဲတင္းတင္းေမးခြန္း ေမးႏိုင္သည္။ လႊတ္ေတာ္မွအစိုးရကို သိသိသာသာထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည္။ ပြင့္လင္း ျမင္သာသည္။ ထိုအခါ သပိတ္ေမွာက္ေနသည့္ပါတီသည္ပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းဝင္လာ ေတာ့သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားေခတ္ေရာက္လာသည္။ လူထုက အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္ လင့္သည္။ သို႔ေသာ္လႊတ္ေတာ္က အစိုးရကို သိသိသာသာအေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့။ တစ္ပါတီတည္းမွ အမတ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ႀကီးေကာင္းေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ထားခဲ့ၾကရာ၊ လက္ေတြ႕မွာ တလြဲအေျဖ ရလဒ္ထြက္သည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစိုးရအက်ပ္အတည္းေတြ႕မည့္ ေမးခြန္းေတြ မေမးၾကရန္ ဟန္႔တားေသာအခါ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားႏွင့္ ျပင္ပ ေလ့လာသူမ်ားပါ စိတ္ပ်က္သြားၾကသည္။
ထို႔ျပင္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား၌ပင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရသေဘာ မကုိက္ညီၾကပါ။ အေမရိကန္Sanction ဆန္ရွင္႐ုပ္သိမ္းေရးကိစၥ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးမွ အဆိုတင္သည္။ NLD အမတ္မ်ားကပယ္ခ်သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကိုယ္တိုင္ အေမရိ ကန္ကိုသြား၍ ဆန္ရွင္ဖြင့္ခိုင္းသည္။ ေအာင္ျမင္သည္။ တိုင္းျပည္အတြက္အက်ဳိးရွိ သည္။ သုိ႕ျဖစ္လွ်င္ ဆန္ရွင္႐ုပ္သိမ္းေပးဖုိ႕တင္စဥ္က လႊတ္ေတာ္NLD အမတ္မ်ားက ဘာေၾကာင့္ ပယ္ခ်ရသနည္း။ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့လုပ္ရပ္ဟု အားလံုးက ေဝဖန္ၾကသည္။ လူထုေမွ်ာ္လင့္ထားသလိုျဖစ္မလာဟု ဆိုၾကသည္။
အျငင္းပြားဖြယ္ဧည့္စာရင္းတိုင္စရာမလို ျပ႒ာန္းခ်က္ကလည္း ယခုလို လံုျခံဳေရး အေရးႀကီးေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ သဘာဝႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနသည္။
လႊတ္ေတာ္တြင္ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားရာတြင္ ေအာက္ကေရးတင္ေပးလိုက္သည္ ကို လာေရာက္ဖတ္ၾကားၾကသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္သင့္ဟု ေဝဖန္သံမ်ားထြက္လာသည္။
လႊတ္ေတာ္သည္ Clean Government ႏွင့္Good Governance ျဖစ္ေရး မေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ေသးဟု ေဝဖန္မႈလည္းရွိသည္။
ပါတီဝင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာရွိသည့္ ေကာ္မတီဥကၠ႒တာဝန္ကေန ဖယ္လိုက္သည္။ အာဏာရပါတီျဖစ္လုိ႕ လႊတ္ေတာ္တာဝန္ ရာထူးကို ပါတီမွဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လိုက္ျခင္းေလာဟု ဆုိသံထြက္သည္။ မည္သူ႔အမိန္႔ ႏွင့္မည္သူ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနသည္။ ကာယကံရွင္က ၄င္းအေနႏွင့္ ပါတီစည္းကမ္း မခ်ဳိးေဖာက္ဟုဆိုထားသည္။ ပါတီစည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ လို႔ဟု အသံလႊင့္ထားသည္။ ဘယ္ဟာကအမွန္ျဖစ္မည္ကုိ မသိရေခ်။ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲထိခိုက္ေစသည္ဟု ေဝဖန္ခ်က္ထြက္လာသည္။ ေနရာတကာ ပါတီက ဝင္ပါေနသည္၊ မေကာင္းဘူးဟုလည္း ေဝဖန္ၾကသည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ပါသည္ဟုဆိုသူေတြ ကိုယ္တိုင္က အာဏာရွင္လုပ္ဟန္ကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ က်င့္သံုးေနသည္ကို စိတ္မေကာင္းပါဟု ေဝဖန္သူမ်ားက ဆိုလာသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ရခိုင္ပါတီက အမတ္တစ္ဦးကို အေမရိကန္က ဖိတ္ၾကားေသာကိစၥတြင္ သူ႔သေဘာႏွင့္သူ ပယ္ပစ္လိုက္ၿပီး လူစားထိုးလိုက္တာမ်ဳိးက မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေဝဖန္ခ်က္တက္လာသည္။ သေဘာထားေသးသိမ္ ဂိုဏ္းဂဏအစြဲ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးက႑ အစြဲျဖစ္ေနသည္။ ပထမလႊတ္ေတာ္ေခတ္က ဥကၠ႒ေတြ လိုေတာင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မေလးစားေတာ့ဘူးလား။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ရပိုင္ခြင့္ေတြကို မေလးစားေတာ့ဘူးလားဟု ခံစားမိေၾကာင္းလည္း သီေပါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၏ ရင္ဖြင့္လိုက္သံလည္း ပြင့္ထြက္လာလုိ႔ ၾကားရသည္။
ဘတ္ဂ်က္ကိစၥလည္း အျငင္းပြားမႈရွိသည္။ မတတ္ႏိုင္။ က႑အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက အေသအခ်ာစိစစ္ၿပီးမွသာ ပိုတာလိုတာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၊ ျပတ္ျပတ္ သားသားရွိသင့္ဟု ယူဆၾကသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အၾကား သန္႔ရွင္းေသာ၊ ေကာင္းေသာ ယႏၲရား စနစ္ေပၚထြန္းလာရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွလည္း စိတ္ဝင္တစားပူးေပါင္း ပါဝင္လာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အားလံုးကသေဘာရၾကပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
UN
UN